НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Діяльність профкому

XXVІІІ Конференція Первинної профспілкової організації співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася 4 березня 2020 року.

 

На новий термін повноважень (5 років) було обрано новий склад членів Профкому співробітників первинної профспілкової організації співробітників НМУ, Ревізійну та Мандатну комісії  та їх голів.

 

На першому засіданні, головою профкому співробітників НМУ була одноголосно обрана Яременко Лілія Михайлівна, професор кафедри гістології та ембріології,

Заступника голови профкому співробітників НМУ обрали Лапко Валентину Григорівну, співробітницю профкому.

Склад членів профкому співробітників Первинної профспілкової організації співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

Бідна Л.П. – профорг медичного факультету №1, доцент кафедри гістології та ембріології;

Костромін Г.О. – профорг медичного факультету № 2, доцент кафедри  хірургії №4;

Буц О.Р. – профорг медичного факультету №3, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

Гаркавий С.І. – профорг медичного факультету № 4, завідувач кафедри гігієни та екології №3 ;

Паустовський Ю.О. – профорг медичного факультету № 4, професор кафедри гігієни праці;

Коваль Є.А. – профорг стоматологічного факультету, доцент ортопедичної стоматології;

Гала Л.О. – профорг фармацевтичного факультету, доцент кафедри організації та економіки фармації;

Жук А.В. – профорг медико-психологічного факультету, викладач кафедри психології та педагогіки;

Ткаченко І.І. – профорг ФПЛЗСУ, доцент кафедри гігієни та екології №3;

Редькіна О.А. – профорг факультету підготовки іноземних громадян, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини;

Уліщенко В.В. – профорг Інституту післядипломної освіти, в.о завідувача ННЦ НПО;

 Власенко О.М. – профорг стоматологічного медичного центру, лікар-стоматолог, терапевтичного відділення;

Коновалова Л.В. – профорг адміністративно-управлінського персоналу, в.о. начальника планового відділу;

Колос Л.П. – профорг адміністративно-господарської частини ,провідний спеціаліст з охорони праці;

Клюшніченко О.В. – профорг бібліотеки, завідувачка відділом.

 

 

Профспілкова організація одночасно з виборними органами обирала Ревізійну комісію та її голову у складі:

  • Голова комісії – Якубчук Л.В., заступник головного бухгалтера бухгалтерської служби;
  • Член комісії – Заболотна Н.А., провідний економіст планового відділу;
  • Член комісії – Довжук В.В., доцент кафедри організації та економіки фармації.

Делегати обрали також членів та голову Мандатної комісії у складі:

  • Голова комісії – Романенко Г.О., медичний факультет №1, профорг кафедри, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини;
  • Член комісії – Андрюшкова Н.Г., медичний факультет №4, профорг кафедри, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
  • Член комісії – Клименко О.В., фармацевтичний факультет, профорг кафедри, доцент кафедри фармакології.

 

Комісії профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

1.Комісія з питань оплати праці і соціально-економічного захисту:

– Бідна Лариса Павлівна – голова комісії

– Коваль Борис Михайлович

– Жуковцева Любов Іванівна

2.Комісія з питань організаційної роботи профкому :

– Гаркавий Сергій Іванович – голова комісії

– Гала Лілія Олексіївна

3.Комісія з питань охорони праці:

– Колос Лариса Павлівна – голова комісії

– Паустовський Юрій Олександрович

– Романенко Ганна Олександрівна

4.Комісія з питань культурно-масової роботи:

– Коваль Наталія Іллівна – голова комісії

– Надос Оксана Василівна

5. Комісія з питань інформації, комунікації та контролю роботи профкому :

– Клітинський Юрій Віталійович – голова комісії

– Лапко Валентина Григорівна

6.Комісія по роботі зі студентами, аспірантами, клінічними ординаторами та докторантами:

– Власенко Оксана Михайлівна – голова комісії

– Гапонова Галина Костянтинівна

7.Комісія зі спортивно-масової роботи :

– Жук Алла Василівна – голова комісії

– Щербак Лариса Федорівна

Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Член профспілки має право:

– на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;

– обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

– звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;

– користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;

– одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.

Член профспілки зобов’язаний:

Дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації

  • визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
  • своєчасно сплачувати членські внески;
  • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
  • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

 

  

Гарантії члена профспілки:

– член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;

– зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;

– працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

– членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;

– за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.