Доступ до публічної інформації

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 5 травня 2011 року.

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

 

 

ЗАПИТ МОЖЕ БУТИ ПОДАНИЙ:

 

  • на поштову адресу НМУ імені О.О.Богомольця: бульвар Тараса Шевченка,13 м. Київ, Україна, 01601

 

 

  • телефаксом: (044) 234-92-76;

 

  • телефоном: (044) 234-40-62.

 

 

ДОДАТКОВО

 

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»