НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Доступ до публічної інформації

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) та Указу Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 5 травня 2011 року.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційний запит. Запит на отримання інформації можна оформити за відповідними зразками:

 

Контактна інформація

01601, м. Київ,
бульвар Т.Шевченка,13.
Телефон (044) 234-40-62.
Телефакс (044) 234-92-76.

Електронна адреса університету імені О.О.Богомольця:
nmu@nmu.ua

 

Додатково