НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Доступ до публічної інформації

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 5 травня 2011 року.

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

 

 

ЗАПИТ МОЖЕ БУТИ ПОДАНИЙ:

 

  • на поштову адресу НМУ імені О.О.Богомольця: бульвар Тараса Шевченка,13 м. Київ, Україна, 01601

 

 

  • телефаксом: (044) 234-92-76;

 

  • телефоном: (044) 234-40-62.

 

 

ДОДАТКОВО

 

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»