Наукове співробітництво

Університет підтримує наукові зв’язки з 63 профільними закладами освіти, науково-дослідними установами, підприємствами України.

Партнерами серед освітніх закладів були Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Донецький національний медичний університет імені М.Горького; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика; Запорізький державний медичний університет; Буковинський державний медичний університет; Одеський національний медичний університет; Українська медична стоматологічна академія; Харківський національний медичний університет; Ужгородський національний університет; Національний аграрний університет; Харківська державна зооветеринарна академія; Білоруський державний медичний університет; Московський державний медико-стоматологічний університет; Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Національний фармацевтичний університет.

Серед науково-дослідних установ партнерами були Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України; Інститут гідромеханіки НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України; Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України; Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут хімії поверхні НАН України імені О.О.Чуйка; Інститут ядерних досліджень НАН України; Інститут металофізики НАН України; Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України; Інститут органічної хімії НАН України; Інститут ботаніки НАН України; Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України; Міжнародний центр астрономічних і медико-екологічних досліджень НАН України та РАН; Інститут геронтології НАМН України; Інститут дерматології та венерології НАМН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України; Інститут медицини праці НАМН України; Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України; Інститут травматології та ортопедії НАМН України; Інститут урології НАМН України; Інститут хірургії та трансплантології НАМН України; Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України»; Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України; Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України; Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України; Інститут терапії НАМН України; Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України; Інститут фармакології та токсикології НАМН України; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України; Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України; Інститут нефрології НАМН України; Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України; Науковий центр радіаційної медицини НАМН України; Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України; Національний інститут раку МОЗ України; Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя МОЗ України; Інститут захисту рослин НААНУ; Інститут цукрових буряків НААНУ; Інститут садівництва НААНУ.