Навчально-науковий центр медичних симуляцій

Історія центру

З метою впровадження та проведення симуляційного навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2022 році прийнято рішення створити Навчально-науковий центр медичних симуляцій (ННЦМС) (розглянуто та затверджено Вченою радою НМУ 29 вересня 2022 року).

Симуляційне навчання – це сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь і знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання. Тому для забезпечення якісної підготовки майбутніх лікарів і перевірки засвоєння ними практичних навичок Центр надає здобувачам освіти доступ до сучасних манекенів і симуляційних інструментів відповідно до їхнього професійного спрямування.

 

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 34, морфологічний корпус, 3 поверх, каб. 353
Моб. тел.: +38 (063) 327-53-80

 

Співробітники

 

Директорка – Бойко Юлія Миколаївна
e-mail: boikojulianmu@gmail.com

Фахівчиня – Десятнюк Інна Сергіївна

e-mail: innadesiatniuk@gmail.com

Диспетчер – Чалий Павло Романович

e-mail: worrekbrown@gmail.com

 

Основні структурні підрозділи ННЦМС:

  • симуляційний (тренінговий) сектор Інституту післядипломної освіти;
  • сектор симуляційного навчання Стоматологічного медичного центу стоматологічного факультету;
  • сектор об’єктивних структурованих практичних (клінічних) іспитів (сектор  (ОСП(К)І).

Згідно з Положенням про симуляційне навчання та ННЦМС діяльність ННЦМС спрямована на:

  • впровадження симуляційний методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів i лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні iнвазивних лікувально-діагностичних процедур;
  • забезпечення організації симуляційного навчання, підготовки до складання об’єктивних структурно-практичних (клінічних) іспитів (ОСП(К)I) здобувачів вищої освіти, відпрацювання практичних навичок передбачених освітньо-професійними програмами;
  • забезпечення навчальної, навчально-методичної роботи, впровадження інноваційних освітніх технологій у медичне навчання з оволодіння та відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.

Міжнародне співробітництво

Центр проводив заходи в співпраці з такими іноземними партнерами як Варшавський медичний університет та Авіаційна екстрена служба порятунку; має меморандум про співпрацю з Центром медичної симуляції Люблінського медичного університету. В результаті такої співпраці в вересні 2023 року було проведено семиденний курс “Підготовка персоналу відділень невідкладної медичної допомоги в Україні”, а в листопаді 2023 року співробітники Центру відвідали Центр медичної симуляції для обміну досвідом.