Навчально-науковий центр медичних симуляцій

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 34, морфологічний корпус, 3 поверх, каб. 353
Моб. тел.: +38 (063) 327-53-80

 

Співробітники

 

Директорка – Бойко Юлія Миколаївна
e-mail:boikojulianmu@gmail.com,

Фахівчиня – Десятнюк Інна Сергіївна

e-mail: innadesiatniuk@gmail.com

Диспетчер – Чалий Павло Романович

e-mail: worrekbrown@gmail.com

 

Основні структурні підрозділи ННЦМС:

  • симуляційний (тренінговий) сектор Інституту післядипломної освіти;
  • сектор симуляційного навчання Стоматологічного медичного центу стоматологічного факультету;
  • сектор об’єктивних структурованих практичних (клінічних) іспитів (сектор  (ОСП(К)І).

Згідно з Положенням про симуляційне навчання та ННЦМС діяльність ННЦМС спрямована на:

  • впровадження симуляційний методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів i лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні iнвазивних лікувально-діагностичних процедур;
  • забезпечення організації симуляційного навчання, підготовки до складання об’єктивних структурно-практичних (клінічних) іспитів (ОСП(К)I) здобувачів вищої освіти, відпрацювання практичних навичок передбачених освітньо-професійними програмами;
  • забезпечення навчальної, навчально-методичної роботи, впровадження інноваційних освітніх технологій у медичне навчання з оволодіння та відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.

Історія

З метою впровадження та проведення симуляційного навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2022 році прийнято рішення створити Навчально-науковий центр медичних симуляцій (ННЦМС) (розглянуто та затверджено Вченою радою НМУ 29 вересня 2022 року).

Симуляційне навчання – це сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь і знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання. Тому для забезпечення якісної підготовки майбутніх лікарів і перевірки засвоєння ними практичних навичок Центр надає здобувачам освіти доступ до сучасних манекенів і симуляційних інструментів відповідно до їхнього професійного спрямування.

Новини

Про симуляційне навчання

Про посилення роботи Центру симуляційного навчання

Про діяльність та функціонування Центру

Про ознайомчі консультації Центру

Про початок другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)

Про складання ОСКІ іноземними студентами за допомогою «аватарів»