Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти є навчально-науковим структурним підрозділом  НМУ ім. О.О.Богомольця.

 

Основні напрямки роботи:

 1. Здійснення підготовки лікарів-інтернів за 29 спеціальностями
 2. Забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів (тематичне удосконалення, спеціалізація)
 3. Підвищення кваліфікації викладачів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.

 

Кадровий ресурс:

151 викладач, з них: д.мед.н. – 40 осіб, канд. мед. наук – 101 особа.

 

Місія:

 1. Якісна трансформація лікарів-інтернів в успішних, професійних, конкурентоспроможних лікарів
 2. Підвищення рівня професійної компетентності лікарів в умовах безперервної професійної освіти.
 3. Неперервний розвиток професійної майстерності викладачів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.

 

Нововведення у роботі:

 1. Оновлення програм професійної підготовки
 2. Запровадження майстер-класів та практично-орієнтованих тренінгів
 3. Реалізація академічної мобільності інтернів під час навчання
 4. Налагодження зворотного зв’язку з інтернами та потенційними роботодавцями
 5. Забезпечення можливості працевлаштування кращих випускників
 6. Створення плану підвищення кваліфікації лікарів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за основними напрямами.

 

Адреса: Київ, проспект Берестейський, 34, 2-й поверх фізико-хімічного корпусу

Е-mail – nmu.internship@gmail.com

сторінка у фейсбуці – https://www.facebook.com/IPO.NMU