Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти є навчально-науковим структурним підрозділом  Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, який  був створений у 2015 році у складі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця згідно з рішенням Вченої ради університету та наказу ректора № 445 від 17 червня 2015 року шляхом реорганізації факультету післядипломної освіти з деканатом з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів в Інститут, з метою удосконалення післядипломної підготовки лікарів та провізорів, оптимізації кадрового забезпечення навчальної, наукової, клінічної та виховної роботи був заснований Інститут.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

  • Здійснення підготовки лікарів(фармацевтів/провізорів)-інтернів за 23 спеціальностями.
  • Забезпечення післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів і фармацевтів (тематичне удосконалення, спеціалізація/стажування, симуляційне навчання, майстер-класи тощо).
  • Підвищення кваліфікації викладачів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.

Усі кафедри та структурні підрозділи, які входять до складу Інституту мають керівників та співробітників, які є світовими лідерами в галузях медицини, яку вони очолюють.

МІСІЯ

  • Якісна трансформація лікарів (фармацевтів)-інтернів в успішних, конкурентоспроможних професіоналів.
  • Підвищення рівня професійної компетентності лікарів та фармацевтів в умовах безперервної професійної освіти.
  • Неперервний розвиток професійної майстерності викладачів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Доброзичлива команда адміністрації ІПО завжди готова допомогти

ВИПУСКНИКАМ,  ІНТЕРНАМ,   ЛІКАРЯМ,   ФАРМАЦЕВТАМ,

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

 

Адреса: Київ, просп. Берестейський, 34,

2-й пов. фізико-хімічного корпусу

Телефон: (044) ) 454 49 62

Е-mail: nmu.internship@gmail.com;

postgrad.nmu@nmu.ua

Сторінка Fb – https://www.facebook.com/IPO.N

 

МАЙБУТНІ ЛІКАРІ/ ФАРМАЦЕВТИ ОБИРАЮТЬ ІНТЕРНАТУРУ

НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Для випускників НМУ  імені О.О. Богомольця, які навчалися за державним замовленням, все розпочинається з розподілу на програму підготовки в  інтернатурі

Інститут післядипломної провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації лікарів, фармацевтів, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

У Національному медичному університеті вперше в історії української медичної післядипломної освіти відбулося апробаційне тестування лікарів-інтернів з використанням комп’ютерної програми Крок 3.