НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ТА ДЕННУ ФОМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ на основі ОКР (диплому) бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та інших спеціальностей.

 

Вступ у 2021 році буде відбуватися за результатами фахового вступного випробування та ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом, каналом зв’язку скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети  (далі – Анкета);

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

3 фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №  875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);

ДОВІДКИ, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічній: процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

ЗАЯВА-АНКЕТА –ТУТ 

Вступники, які склали ЕВІ, подають заяви на вступ в ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ  з 22 червня 2021 року по 23 липня 2021 року. Після подачі заяви в електронному вигляді Приймальна комісія повідомить інформацію (коментар до статусу вашої заяви в особистому електронному кабінеті, електронна пошта) про дату і місце проведення фахового вступного випробування.

 

Приймальна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2021! ЗМІНИ СТРОКІВ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

До уваги шановних вступників, іноземних громадян!

З метою збереження контингенту іноземних студентів та з урахуванням рекомендації УДЦМО  щодо вступу іноземних громадян, які закінчили підготовчі факультети, відділення (підрозділи) або отримали освіту певного ОКР і планують продовжити навчання в НМУ імені О.О. Богомольця прийом заяв від іноземних громадян буде проведений у два етапи: перший етап з 15 січня 2021 року по 15 квітня 2021 року. Другий етап починається 14 липня 2020 року і триватиме по 01 листопада 2021 року.

Бажаємо успіхів!

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

Приймальна комісія НМУ

 

 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

7 червня 2021 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розпочинають роботу освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», в яких абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до Університету за спрощеною процедурою (в межах Квоти-2). Робота центрів триватиме до 24 вересня 2021 року.

Освітні центри забезпечують консультування та допомогу в оформленні освітньої декларації, організовують проведення вступного випробування до НМУ імені О.О. Богомольця.

Під час вступу абітурієнт з ТОТ, який не має документів про раніше здобуту повну загальну середню освіту в Україні повинен буде скласти три іспити: українську мову, історію України та біологію.

За детальною інформацією звертайтеся за адресою: Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кабінет 230.

Телефон Приймальної комісії: 044 (454-49-83).

Електронна пошта: pknmu@nmu.ua

Бажаємо успіхів при вступі до НМУ імені О.О. Богомольця у 2021 році!

 

 

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЯМИ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ТА 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ на основі ОКР (диплому) бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та інших спеціальностей.

Вступ у 2021 році буде відбуватися за результатами фахового вступного випробування та ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом, каналом зв’язку скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети  (далі – Анкета);

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

3 фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №  875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019року за № 1146/34117);

довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічній: процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

ЗАЯВА-АНКЕТАТУТ 

Вступники, які склали ЕВІ, подають заяви на вступ в ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ  з 22 червня 2021 року по 23 липня 2021 року. Після подачі заяви в електронному вигляді Приймальна комісія повідомить інформацію (коментар до статусу вашої заяви в особистому електронному кабінеті, електронна пошта) про дату і місце проведення фахового вступного випробування.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У 2021 РОЦІ

У 2021 році ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ у НМУ імені О.О. Богомольця відбудуться в онлайн форматі, 26 лютого, 26 березня та 30 квітня о 16.00. Для участі в даному заході Ви повинні завантажити на ПК чи мобільний пристрій платформу ZOOM – https://zoom.us/. На передодні дати Дня відкритих дверей на нашому сайті буде розміщене посилання, за яким ви зможете прийняти учать в заході.

Бажаємо успіхів при вступі!

З повагою,

Приймальна комісія НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ ВСТУПУ У 2021 РОЦІ

Прийом документів для осіб з особливими умовами вступу (пільгові категорії, які мають право приймати участь у конкурсі на обрану спеціальність за результатами вступних іспитів) ПОЧИНАЄТЬСЯ 24 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ. Вступні іспити для осіб, що відносяться до пільгових категорій вступників (ті, які мають право вступати за результатами іспитів) проводяться В ПЕРІОД З 06 ЛИПНЯ ПО 13 ЛИПНЯ 2021 РОКУ.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ТА ОС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Вступ на другий курс за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» та заочну форму 226 «Фармація, промислова фармація» відбувається за результатами фахового вступного випробування та РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ) (2018, 2019, 2020 та 2021 років) ТА ДРУГОГО ПРЕДМЕТУ ЗНО НА ВИБІР (БІОЛОГІЯ, ХІМІЯ, ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА) (2018, 2019, 2020 та 2021 років). З 2021 року подача заяв відбувається В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через особистий електронний кабінет.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР/ОС СПЕЦІАЛІСТ/МАГІСТР

Для вступу за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі ОКР/ОС (диплому) магістр, спеціаліст з іншої спеціальності – передбачений вступ на основі результатів фахового вступного випробування та результату ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ або єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови – на вибір вступника.

Слідкуйте за інформацію у відповідних рубриках нашого офіційного сайту. За більш детальною інформацією ви можете звертатися за номером телефону – 044-454-49-83, електронною поштою Приймальної комісії НМУ – pknmu@nmu.ua