Важлива інформація та оголошення для вступників

До уваги абітурієнтів, які вступають до НМУ на основі НРК 6 та НРК 7 для здобуття освітнього ступеня магістр

Розпочата реєстрація для участі у ЄВІ та ЄФВВ

З 8 до 31 травня 2023 року Приймальна комісія НМУ здійснює реєстрацію осіб (на базі попередньо здобутого рівня освіти  бакалавр, магістр\спеціаліст), які бажають взяти участь у складанні Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або  Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Для реєстрації вступник має подати особисто або надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії pknmu@nmu.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети (форму можна отримати натиснувши на посилання ЗАЯВА-АНКЕТА)для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)
 • документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для осіб, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти)– форму можна отримати натиснувши на посилання ДОВІДКА
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації 086-3\о, затвердженого наказом МОН України №1027/900 (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступних випробувань);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (файл із фото формату jpg або png, розмір якого не більше 1мб)

У разі дистанційної реєстрації слід зазначити:

 • в темі листа:

«ЄВІ/ЄФВВ Реєстрація, прізвище, ім’я і по батькові (повністю)».

 • В тексті листа:

прізвище, ім’я і по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявністю).

Після реєстрації Приймальна комісія надсилає вступнику скановані копії Екзаменаційного листка та Реєстраційної картки учасника вступних випробувань на електронну адресу, зазначену в Заяві-анкеті.

Вступник має перевірити отриману інформацію на достовірність та надати відповідь на електронну пошту Приймальної комісії НМУ.

Оригінал Екзаменаційного листка:

 • зберігається в Приймальній комісії – у разі, якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається йому особисто. Вступник має забрати документ не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань;
 • надсилається вступнику засобами поштового зв’язку – у разі, якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті.

Для кожного вступника, якому оформлено Екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» (далі – Кабінет), доступ до якої здійснюється за номером Екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Саме в Кабінет буде надіслано запрошення-перепустку з зазначенням інформації про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, дату та час початку випробування.

Факт оформлення Приймальною комісією Екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Приймальна комісія НМУ знаходиться за адресою:

М.Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 34, Морфологічний корпус, 61 кабінет.

Телефон: (044) 454 49 83, 093 014 48 30,

Електронна адреса pknmu@nmu.ua

Нагадуємо, що вступ на основі НРК 6 та НРК 7 для здобуття рівня магістр на відповідні спеціальності до НМУ імені О.О. Богомольця відбувається за результатами вступних випробувань представлених в таблиці нижче:

Попередній здобутий

рівень освіти

Спеціальність
222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 229 «Громадське здоров’я» 073 «Менеджмент»
НРК 6

(бакалавр)

за результатами:

–   Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

–   Фахового іспиту (ФІ)

за результатами:

–   Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

–   Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

НРК 7 (магістр/ спеціаліст) за результатами:

–   Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або вступного іспиту з іноземної мови на вибір вступника

–   Фахового іспиту (ФІ)

за результатами:

–   Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або вступного іспиту з іноземної мови на вибір вступника

–   Фахового іспиту (ФІ) або Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на вибір вступника

Складання фахового іспиту для вступу для здобуття ступеня магістр проходитиме в НМУ за попередньою реєстрацією відповідно до Правил прийому.

 

Корисні посилання по темі оголошення:

 

Форма – ЗАЯВА-АНКЕТАhttps://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2023/05/Zayava-anketa_YEVI_YEFVV_2023.pdf

Форма – ДОВІДКА довідка щодо планового строку завершення навчаннядля осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти – https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Lyst-MON-1_11-3045-vid-30.04.2021.pdf

 

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ/ЄФВВ https://testportal.gov.ua/kalendar-provedennya-yevi-yefvv/

ОСНОВНЕ ПРО МАГІСТЕРСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ

https://testportal.gov.ua/osnovne-pro-magisterski-vyprobuvannya-2/

Загальні характеристики тестів ЄВІ https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt/

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕЛІКІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, на території яких у 2023 буде створено пункти проведення ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-perelikiv-naselenih-punktiv-na-teritoriyi-yakih-u-2023-roci-bude-stvoreno-punkti-provedennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-yakih-provodyatsya-vstupni-viprobuvannya-pid-chas-osnovnoyi-sesiyi

 

 

 

 

 

Інформація для абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного та місцевого бюджету

Повідомляємо Вас, згідно закону України про вищу освіту, від 01.07.2014 № 1556-VII, розділ VIII, стаття 44,  пункт 16 : «Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені цим Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати».

Для оформлення договору на навчання абітурієнт повинен надіслати свої особисті дані та дані батьків або законного представника на офіційну пошту Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця: pknmu@nmu.ua

 • В темі листа вказати: «Оформлення договору»
 • В тексті листа вказати «ПІБ абітурієнта та спеціальність «контракт, бюджет».
 • До листа прикріпити файл у форматі Microsoft Word (.doc, .docx) з назвою «(ПІБ абітурієнта та спеціальність, контракт (бюджет з наступною інформацією:

 

Вступник:
Прізвище, ім’я та по батькові:___________________;

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: №___________, виданий органом ДМС________, від______________________;

реєстраційний номер облікової картки платника податків:____________________;

номер телефону +380_________________.

 

Законний представник:

Прізвище, ім’я та по-батькові:____________________________;

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: №___________, виданий органом ДМС________, від______________________;

реєстраційний номер облікової картки платника податків:____________________;

номер телефону +380_________________.

 

 

 

До уваги абітурієнтів, що вступають до НМУ імені О.О. Богомольця за квотою – 2!

Приймальна комісія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця інформує, що оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбудеться не пізніше 12:00 17 серпня.

Список рекомендованих осіб буде розміщено за посиланням: https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/cpysky-rekomendovanyh-zarahuvannya/

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня. Оригінали документів НЕОБХІДНО подати особисто до Приймальної комісії, або надіслати засобами поштового зв’язку (Укр Пошта, Нова Пошта – кур’єрська доставка на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії, за адресою: місто Київ, проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, 226 кабінет), або надіслати в електронному вигляді, з накладанням особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на скановані копії документів на електронну пошту Приймальної комісії pknmu@nmu.ua з відміткою в темі листа: Оригінали документів Квота2).

Алгоритм електронної подачі оригіналів документів пільгових категорій вступників з використанням особистого КЕП за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/168up7nDoYzCDNAifFomtbgW34nMGzLOH/view

Абітурієнти, рекомендовані до зарахування, повинні обов’язково подати письмову заяву про виключення їх заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування даної категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Посилання на списки зарахованих до НМУ за посиланням: https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/spysky-zarahovanyh/.

 

Приймальна комісія НМУ

 

 

До уваги абітурієнтів, яким надано право на особливі умови вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди

Шановний вступник!

Національний медичний університет запрошує вступників 2022 року, яким надано право на особливі умови вступу, до участі у індивідуальній усній співбесіді.

 Приймальною комісією Національного медичного університету імені О.О. Богомольця буде проведено індивідуальну усну співбесіду з трьох предметів (українська мова, математика та біологія – для вступу на 1-й курс та з української мови і біології – для вступу на 2-й курс на основі диплому молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра).

Враховуючи особливо небезпечну ситуацію з можливими повітряними тривогами, колектив Приймальної комісії НМУ гарантує безпечне та безперебійне проведення співбесіди офлайн (очно), що буде проходити за адресою: місто Київ, проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, о 09.00, 09 серпня 2022 року. Якщо ви маєте змогу бути присутнім – ми чекаємо на вас. При собі мати паспорт або ID картку.

Якщо Ви не маєте можливості приїхати особисто на співбесіду, то для дистанційного формату проведення індивідуальної усної співбесіди необхідно:

 1. Безперебійний якісний інтернет.
 2. Пристрій, за допомогою якого Визможете доєднатися до онлайн-випробування (смартфон, ноутбук, персональний комп’ютер).
 3. Наявність камери і мікрофону (проведення співбесіди буде фіксуватися на відео, відповідно до Правил прийому на навчання до НМУ в 2022 році);
 4. встановлення на Вашому пристрої застосунку ZOOM, посилання для завантаження застосунку – https://zoom.us/download;
 5. при собі мати паспорт або ID картку.
 6. ручка чи олівець та декілька чистих аркушів.

 

Будь ласка обов’язково підтвердіть вашу участь у індивідуальній усній співбесіді і повідомте нас про формат (особисто чи дистанційно), в якому ви будете приймати участь у випробуванні.

 

Посилання на підключення до ZOOM конференції та інформація про дату та час проведення випробування буде надано пізніше, після вашого обов’язкового підтвердження участі в співбесіді в дистанційному форматі – (у відповідь на цей лист будь ласка надішліть підтвердження в довільному форматі, в темі електронного листа потрібно написати – підтвердження участі в ІУС).

Інформацію про оцінку (за шкалою 100-200 балів) ви отримаєте відразу після складання співбесіди з кожного предмету.

Результати ІУС будуть оприлюднені на сайті НМУ імені О.О. Богомольця, для Квоти 2 у зашифрованому вигляді, згідно до Правил прийому на навчання у НМУ в 2022 році.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації до здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету відбудеться не пізніше 12:00 17 серпня. (посилання на список рекомендованих – https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/cpysky-rekomendovanyh-zarahuvannya/

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня. Оригінали документів можна подати особисто до Приймальної комісії, або надіслати засобами поштового зв’язку (Укр Пошта, Нова Пошта – кур’єрська доставка на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії, за адресою: місто Київ, проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, 226 кабінет), або надіслати в електронному вигляді, з накладанням особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на скановані копії документів на електронну пошту Приймальної комісії pknmu@nmu.ua з відміткою в темі листа: Оригінали документів Квота2). Алгоритм електронної подачі оригіналів документів пільгових категорій вступників з використанням особистого КЕП:

https://drive.google.com/file/d/168up7nDoYzCDNAifFomtbgW34nMGzLOH/view

 

Абітурієнти, рекомендовані до зарахування, повинні обов’язково подати письмову заяву про виключення їх заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Посилання на списки зарахованих до НМУ – https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/spysky-zarahovanyh/.

 

Бажаємо успіхів при вступі до НМУ імені О.О. Богомольця у 2022 році.

 

Приймальна комісія

 

 

До уваги вступників, які вже склали НМТ

Зверніть увагу, що в електронних кабінетах тих учасників, які пройшли тестування, не завжди одразу відображаються їх результати складеного НМТ. Це зумовлено тим, що результати тестування спершу опрацьовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Після цього дані з бази УЦОЯО мають бути передані в Єдину державну електронну базу з питань освіти, адже саме інформація з ЄДЕБО відображається в електронних кабінетах вступників. На встановлення результатів та їхню передачу між базами потрібен час.

Фахівці як УЦОЯО, так і ДП “Інфоресурс” (технічний адміністратор ЄДЕБО) роблять усе можливе, щоб прискорити цей процес. Загалом він може зайняти близько тижня від дня складання конкретним учасником НМТ.

Просимо почекати і не хвилюватися. День подання заяви жодним чином не впливає на ваш конкурсний бал чи місце в рейтингу.

Нагадуємо, що прийом заяв за результатами НМТ триває до 18-ї години 23 серпня.

Інформуємо абітурієнтів про те, що проводяться роботи щодо надання можливості вступникам 2022 року, які вступають за результатами ЗНО 2019-2021 років, першим предметом подавати результати ЗНО як з Української мови та літератури, так і з Української мови – на вибір вступника.

 

Приймальна комісія

 

 

Запрошуємо до участі у дні відкритих дверей

Національний медичний університеті імені О.О. Богомольця запрошує вступників взяти участь у “Дні відкритих дверей”, який відбудеться 8 липня 2022 року о 16.00.

Захід проходитиме в онлайн-режимі на Zoom платформі з трансляцією на  сторінці Приймальної комісії на YouTube каналі.

Для участі у “Дні відкритих дверей” необхідно пройти реєстрацію за посиланням:

 https://docs.google.com/forms/d/1QXtXtecqiK-huQ_qUc7AOCTOld0Xw33PlSV8knDDUs/edit

Після реєстрації  ви дістанете доступ для участі.

 

 Приймальна комісія

 

 

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

Щороку під час створення електронних кабінетів вступники припускаються одних й тих же помилок, через які не можуть зареєструвати кабінет та успішно працювати з ним.

Команда Державного підприємства «Інфоресурс» нагадує, як їх уникнути.  Докладніше – за посиланням  https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-yak-uniknuti-najposhirenishih-pomilok-pid-chas-reyestraciyi-elektronnih-kabinetiv

 

 

 

 

До уваги вступників на  спеціальність 073 “Менеджмент”

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 “Менеджемнт” ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”, для проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі ‒ Реєстрація), розпочинається 27 червня і закінчується о 18:00 18 липня 2022 року


Процедура реєстрації за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК

 

 

До уваги вступників 2022 року

З огляду на ситуацію в державі абітурієнти, які не встигли заповнити реєстраційну картку для участі в національному мультипредметному тестуванні (НМТ)  до 19 квітня, матимуть змогу зробити це з 10 червня до 20 червня, таким учасникам буде запропоновано пройти тестування уже в додаткову сесію.

 

Джерело інформації:

https://testportal.gov.ua/pershyj-etap-pidtverdzhennya-uchasti-v-nmt-tryvaye

Приймальна комісія