НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Ректорат

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕКТОРАТУ

(Додаток до наказу НМУ від 17.09.2020р. №742 (зі змінами)

 

 1. Кучин Юрій Леонідович – ректор, доктор медичних наук, професор.
 2. Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор.
 3. Канюра Олександр Андрійович – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор.
 4. Власенко Олег Миколайович – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор, полковник мед/служби.
 5. Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та інновацій, доктор медичних наук, професор.
 6. Скрипник Рімма Леонідівна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, доктор медичних наук, професор.
 7. Титикало Володимир Сергійович – проректор з економічних питань, кандидат економічних наук, доцент
 8. Драпей Ігор Миколайович – заступник ректора з кадрових питань.
 9. Богдан Юрій Анатолійович – заступник ректора з господарських питань.
 10. Омельчук Сергій Тихонович – директор Інституту гігієни та екології, доктор медичних наук, професор.
 11. Натрус Лариса Валентинівна – завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, доктор медичних наук, професор.
 12. Висоцька Ольга Іванівна – директор Навчально-наукового центру – Український тренінговий центр сімейної медицини, кандидат медичних наук, доцент.
 13. Копчак Андрій Володимирович – директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.
 14. Мельник Володимир Степанович – декан медичного факультету №1, доктор медичних наук, професор.
 15. Цимбалюк Руслан Степанович – декан медичного факультету № 2, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії №1.
 16. Виговська Оксана Валентинівна – декан медичного факультету №3, доктор медичних наук, професор.
 17. Алексійчук Василь Дмитрович – декан медичного факультету № 4, кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології №4.
 18. Біденко Наталія Василівна – декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор.
 19. Козак Наталія Дмитрівна – декан факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, доктор медичних наук, доцент, полковник мед/служби.
 20. Рева Тетяна Дмитрівна – декан фармацевтичного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 21. Парфьонова Оксана Ігорівна – декан факультету підготовки іноземних громадян, кандидат історичних наук.
 22. Філоненко Мирослава Мирославівна – декан медико-психологічного факультету, доктор психологічних наук, професор.
 23. Вежновець Тетяна Андріївна – директор Інституту післядипломної освіти , доктор медичних наук, професор кафедри менеджементу охорони здоров’я.
 24. Гололобова Катерина Олександрівна – завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат філософських наук, доцент
 25. Паливода Роман Станіславович – учений секретар Університету, Учений секретар Вченої ради, кандидат медичних наук.
 26. Величко Вікторія Григорівна – помічник ректора з організаційно-правових питань.
 27. Росохацька Оксана Григорівна – головний бухгалтер.
 28. Яременко Лілія Михайлівна – голова первинної профспілкової організації співробітників Університету.
 29. Коновалова Людмила Володимирівна – начальник планового відділу, кандидат медичних наук.
 30. Молдованов Михайло Іванович – начальник навчально- методичного відділу.
 31. Бородуля Олександр Олегович – начальник відділу комп’ютерних технологій, навчання та дистанційної освіти.
 32. Папуша Людмила Василівна – директор бібліотеки.
 33. Михайленко Тетяна Павлівна – керівник прес-центру.
 34. Федосов Юрій Олегович – Уповноважений з питань антикорупційної діяльності в Університеті.
 35. Горова Олена Сергіївна – начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
 36. Дідковський Вячеслав Леонідович – в.о. начальника відділу лікувально-консультативної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології
 37. Саханда Іванна Василівна – начальник відділу міжнародних звязків, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри.
 38. Костюк Ірина Анатоліївна – голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри
 39. Шокур Ігор Богданович – голова первинної профспілкової організації студентів Університету, студент 6 курсу медичного факультету №4.
 40. Зохнюк Наталія Миколаївна – в.о. Голови Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя
 41. Комарденко Артем Романович – в.о. голови Студентської ради Університету, студент 4 курсу медичного факультету №3.
 42. Шанчук Максим Олександрович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №1, студент 4 курсу.
 43. Шостак Роман Русланович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №2, студент 5 курсу.
 44. Нечаєв Микита Павлович- голова Студентської ради медичного факультету №3, студент 6 курсу.
 45. Шевчук Світлана Леонідівна – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №4, студентка 4 курсу
 46. Мусалімова Аліна Олександрівна – в.о. голови Студентської ради ФПЛЗСУ, студентка 3 курсу.
 47. Марцинюк Євген Ілліч – в.о. голови Студентської ради стоматологічного факультету, студент 3 курсу.
 48. Дмитренко Ольга Олександрівна – в.о. голови Студентської ради фармацевтичного факультету, студентка 4 курсу.
 49. Шанчук Максим Олександрович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №1, студент 4 курсу