Ректорат

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕКТОРАТУ

Додаток до наказу НМУ від 17.09.2020 р. №742 (зі змінами згідно наказів НМУ від 16.02.2021р. № 84; від 13.10.2021р. №724; від 22.06.2022р. №321; 25.08.2022р. №459; 17.04.2023 №286; №772 від 12.09.2023; №227 від 26.02.2024)

 

 1. Кучин Юрій Леонідович – ректор, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, Заслужений лікар України.
 2. Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри оториноларингології, відмінник освіти України, Заслужений лікар України
 3. Канюра Олександр Андрійович – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України.
 4. Власенко Олег Миколайович – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор, полковник мед/служби.
 5. Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та інновацій, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії №1.
 6. Скрипник Рімма Леонідівна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології.
 7. Титикало Володимир Сергійович – проректор з економічних питань, доктор економічних наук, доцент
 8. Драпей Ігор Миколайович – заступник ректора з кадрових питань.
 9. Богдан Юрій Анатолійович – заступник ректора з господарських питань.
 10. Омельчук Сергій Тихонович – директор Інституту гігієни та екології, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 11. Мельник Володимир Степанович – декан медичного факультету №1, доктор медичних наук, професор, професор кафедри неврології.
 12. Цимбалюк Руслан Степанович – декан медичного факультету № 2, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної хірургії №1.
 13. Рудь Катерина Дмитрівна – помічник ректора із загальних питань
 14. Виговська Оксана Валентинівна – декан медичного факультету №3, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.
 15. Біденко Наталія Василівна – декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
 16. Козак Наталія Дмитрівна – декан факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби.
 17. Рева Тетяна Дмитрівна – декан фармацевтичного факультету, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри медичної та загальної хімії.
 18. Парфьонова Оксана Ігорівна – декан факультету підготовки іноземних громадян, кандидат історичних наук, доцент
 19. Чабан Олег Созонтович, директор навчально-наукового інституту психічного здоров’я, д.мед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України.
 20. Вежновець Тетяна Андріївна – директор Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор, професор кафедри менеджементу охорони здоров’я.
 21.  Паламар Борис Іванович – директор навчально-наукового Інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини, доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я.
 22. Гололобова Катерина Олександрівна – завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини.
 23. Паливода Роман Станіславович – учений секретар Університету, Учений секретар Вченої ради, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти.
 24. Росохацька Оксана Григорівна – головний бухгалтер бухгалтерської служби.
 25. Яременко Лілія Михайлівна – голова первинної профспілкової організації співробітників Університету, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гістології та ембріології
 26. Молдованов Михайло Іванович – директор навчально-наукового центру адміністрування навчального процесу та моніторингу внутрішніх систем забезпечення якості освіти.
 27. Бородуля Олександр Олегович – начальник відділу інформаційних технологій та дистанційної освіти.
 28. Папуша Людмила Василівна – директор бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця
 29. Цар Наталія Володимирівна – начальник інформаційно-аналітичного відділу.
 30. Федосов Юрій Олегович – Уповноважений з питань антикорупційної діяльності в Університеті.
 31. Горова Олена Сергіївна – начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
 32. Кучеренко Інна Іванівна – начальник відділу навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
 33. Дідковський Вячеслав Леонідович – в.о. начальника відділу лікувально-консультативної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології
 34. Саханда Іванна Василівна – начальник відділу міжнародних звязків, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації.
 35. Костюк Ірина Анатоліївна – голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації.
 36. Ґвазкова Ярослава Олегівна – голова первинної профспілкової організації студентів Університету, студентка 4 курсу медичного факультету №2.
 37. Савчук Марина Сергіївна – Голова Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, студентка 5 курсу медичного факультету №2
 38. Пенський Павло Юрійович – в.о. голови Студентської ради Університету, студент 5 курсу, ФПЛЗСУ.
 39. Квіщук Олена Сергіївна – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №2.
 40. Сердійчук Ярослава Ярославівна – голова Студентської ради медичного факультету №3.
 41. Дмитруліна Ніколєтта Юріївна – в.о. голови Студентської ради ФПЛЗСУ.
 42. Котова Мирослава Андріївна – в.о. голови Студентської ради стоматологічного факультету.
 43. Демедюк Марія Дмитрівна – в.о. голови Студентської ради медико-психологічного факультету.
 44. Ситор Максим Віталійович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №1.
 45. Гангало Олена Олексіївна – в.о. голови Студентської ради фармацевтичного факультету.