Ректорат

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ

 

 ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕКТОРАТУ

Додаток до наказу НМУ від 17.09.2020 р. №742 (зі змінами)

 

 1. Кучин Юрій Леонідович – ректор, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, Заслужений лікар України.
 2. Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри оториноларингології, відмінник освіти України.
 3. Канюра Олександр Андрійович – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України.
 4. Власенко Олег Миколайович – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор, полковник мед/служби.
 5. Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та інновацій, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії №1.
 6. Скрипник Рімма Леонідівна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології.
 7. Титикало Володимир Сергійович – проректор з економічних питань, кандидат економічних наук, доцент
 8. Драпей Ігор Миколайович – заступник ректора з кадрових питань.
 9. Богдан Юрій Анатолійович – заступник ректора з господарських питань.
 10. Омельчук Сергій Тихонович – директор Інституту гігієни та екології, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 11. Мельник Володимир Степанович – декан медичного факультету №1, доктор медичних наук, професор, професор кафедри неврології.
 12. Цимбалюк Руслан Степанович – декан медичного факультету № 2, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної хірургії №1, доцент.
 13. Рудь Катерина Дмитрівна – помічник ректора із загальних питань
 14. Виговська Оксана Валентинівна – декан медичного факультету №3, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.
 15. Алексійчук Василь Дмитрович – декан медичного факультету № 4, кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології №4.
 16. Біденко Наталія Василівна – декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
 17. Козак Наталія Дмитрівна – декан факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, доктор медичних наук, професор, полковник мед/служби.
 18. Рева Тетяна Дмитрівна – декан фармацевтичного факультету, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри медичної та загальної хімії.
 19. Парфьонова Оксана Ігорівна – декан факультету підготовки іноземних громадян, кандидат історичних наук.
 20. Філоненко Мирослава Мирославівна – декан медико-психологічного факультету, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної і медичної психології.
 21. Вежновець Тетяна Андріївна – директор Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри менеджементу охорони здоров’я.
 22. Гололобова Катерина Олександрівна – завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат філософських наук, доцент
 23. Паливода Роман Станіславович – учений секретар Університету, Учений секретар Вченої ради, кандидат медичних наук, доцент.
 24. Росохацька Оксана Григорівна – головний бухгалтер бухгалтерської служби.
 25. Яременко Лілія Михайлівна – голова первинної профспілкової організації співробітників Університету, доктор медичних наук, професор.
 26. Молдованов Михайло Іванович – начальник навчально-методичного відділу.
 27. Бородуля Олександр Олегович – начальник відділу комп’ютерних технологій, навчання та дистанційної освіти.
 28. Папуша Людмила Василівна – директор бібліотеки.
 29. Михайленко Тетяна Павлівна – керівник прес-центру.
 30. Федосов Юрій Олегович – Уповноважений з питань антикорупційної діяльності в Університеті.
 31. Горова Олена Сергіївна – начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
 32. Дідковський Вячеслав Леонідович – в.о. начальника відділу лікувально-консультативної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології
 33. Саханда Іванна Василівна – начальник відділу міжнародних звязків, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації.
 34. Костюк Ірина Анатоліївна – голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації.
 35. Шокур Ігор Богданович – голова первинної профспілкової організації студентів Університету, студент 6 курсу медичного факультету №4.
 36. Приходько Євген Сергійович – Голова Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя
 37. Комарденко Артем Романович – в.о. голови Студентської ради Університету, студент медичного факультету №3.
 38. Семенюк-Сікідін Юрій Вікторович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №2.
 39. Сердійчук Ярослава Ярославівна – голова Студентської ради медичного факультету №3.
 40. Шевчук Світлана Леонідівна – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №4.
 41. Мусалімова Аліна Олександрівна – в.о. голови Студентської ради ФПЛЗСУ.
 42. Марцинюк Євген Ілліч – в.о. голови Студентської ради стоматологічного факультету.
 43. Морозюк Катерина Володимирівна – в.о. голови Студентської ради медико-психологічного факультету.
 44. Ситор Максим Віталійович – в.о. голови Студентської ради медичного факультету №1.