НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Профком

Первинна профспілкова організація співробітників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності профспілки – Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Закон України «Про об’єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.
Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
 • самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
 • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:

 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.

 

 

30 червня, у Києві та регіонах України за рішенням Президії ФПУ відбулась всеукраїнська попереджувальна акція протесту профспілок з вимогою не допустити прийняття антипрофспілкового законопроєкту № 2681 та припинити знищення медицини.

 

В И М О Г И

Всеукраїнської попереджувальної

акції протесту профспілок

 

 1. Відкликати з Верховної Ради України антипрофспілковий депутатський законопроєкт №2681 від слуг народу. Профспілкову реформу проводити лише за участі самих профспілок.
 2. Зберегти доступність та обсяг надання медичної допомоги населенню, припинивши закриття закладів охорони здоров’я, звільнення медпрацівників та забезпечивши їм гідну заробітну плату, безпечні умови праці в умовах пандемії COVID-19.
 3. Зупинити подальше просування Урядом антисоціального закону про працю, який порушує права громадян.
 4. Вилучити з законопроєкту №2275 статтю щодо позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування.
 5. Відкликати з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову за проведення антисоціальної політики та антигуманну позицію по відношенню до громадян України.
 6. Відновити діяльність на робочих місцях і надати фінансову та матеріальну підтримку працівникам, які потерпають в умовах економічної кризи, викликаної поширенням короно вірусної інфекції. Ліквідувати заборгованість із заробітної плати.

Основною формою акції визначено – інформаційне пікетування державних установ.

 

 

 

 

 

 

ВІДБУЛАСЯ XXVІІІ КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

4 березня 2020 року відбулася XXVІІІ Конференція Первинної профспілкової організації співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відкрила збори голова профкому співробітників М.М. Лук’янець. Марія Михайлівна привітала делегатів і гостей Конференції та поінформувала, що на обліку в Первинній профспілковій організації співробітників Університету перебуває 2639 членів профспілки. Вона зазначила, що за нормою представництва, визначеною рішенням профкому співробітників від 02 вересня 2019 року № 134, обрано 178 делегатів, зареєструвалося 158 делегатів, з поважних причин відсутні 20 делегатів. Повноваження делегатів Конференції перевірила і підтвердила своїм рішенням Мандатна комісія на засіданні профкому співробітників НМУ 04.02.2020 року. Голова профкому оголосила гостей XXVІІІ Конференції: Голову Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я С.А. Кубанського і першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професора Ю.Л. Кучина. Після одноголосного обрання робочої президії,  головуючого – С.І. Гаркавого та секретаря – Л.О. Галу, збори перейшли до привітань і нагороджень жінок. Марія Михайлівна нагадала, що Конференція проходить напередодні Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, 64,6% делегатів – це жінки, активні члени профспілки, яких, рішенням Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, нагороджено Почесними грамотами, і запросила Голову Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Сергія Анатолійовича Кубанського вручити відзнаки. За вагомі трудові здобутки, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію, популяризацію ролі профспілкової організації і мотивацію профспілкового членства та з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я були нагороджені:

Буц

Олександра Романівна

голова профбюро медичного факультету №3, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
Гала

Лілія Олексіївна

голова профбюро фармацевтичного факультету, доцент кафедри організації та економіки фармації
Данилевська

Світлана Михайлівна

профорг бухгалтерської служби,

член комісії з соціального страхування,

заступник головного бухгалтера

Дема

Олена Володимирівна

профорг кафедри, доцент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини;
Дземан Наталія Анатоліївна активний член профспілки, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти
Добарська

Ганна Володимирівна

профорг, завідувач господарством навчального корпусу по вул. Пушкінській, 22
Заболотна

Ніна Андріївна

член ревізійної комісії, провідний економіст планового відділу
Кирилюк

Людмила Степанівна

профорг кафедри, лаборант кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії
Кірієнко

Валентина Теодорівна

профорг кафедри, доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
Мамонова

Марина Володимирівна

профорг відділення, лікар-стоматолог відділення хірургічної стоматології Стоматологічного медичного центру
Москаленко

Людмила Казимирівна

профорг кафедри, старший викладач кафедри іноземних мов
Надос

Оксана Василівна

завідувачка відділом бібліотеки, 10 років очолювала профгрупу бібліотеки
Пащенко

Вікторія Василівна

профорг кафедри, доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики
Рудик

Діана Віталіївна

профорг кафедри, доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету
Струменська

Олена Миколаївна

профорг кафедри, доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки
Удовенко

Наталія Сергіївна

профорг кафедри, асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
Чорна

Олена Олександрівна

профорг кафедри, доцент кафедри акушерства і гінекології №2
Шкловська

Ганна Пилипівна

активний член профспілки, сестра медична старша відділення дитячої терапевтичної стоматології Стоматологічного медичного центру
Щербак

Лариса Федорівна

доцент кафедри гістології та ембріології, багаторічний голова профбюро факультету
Ярославська

Світлана Миколаївна

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, профорг кафедри

Далі для забезпечення процедури голосування делегати одноголосно обрали лічильну комісію, затвердили порядок денний та регламент проведення зборів і приступили до роботи. Голова Профкому М.М. Лук’янець виступила зі звітом про роботу Профкому співробітників Університету за період березень 2015 року – лютий 2020 року. Делегати конференції заслухали звіт ревізійної комісії Первинної профспілкової організації співробітників НМУ за той же період, з яким ознайомила присутніх голова ревізійної комісії Л.В. Якубчук.  Після обговорення звітних доповідей делегати XXVІІІ Конференції одноголосно прийняли рішення визнати роботу Профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця за звітний період задовільною, що підтверджували всі виступаючі під час обговорення звітів. Зокрема, перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин сказав, що «для протоколу визнати роботу задовільною, а де-факто вважаю її відмінною».

Також одностайно  було прийнято рішення затвердити Звіт ревізійної комісії та визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Делегати одноголосного обрали членів Профкому співробітників первинної профспілкової організації співробітників НМУ на новий строк повноважень:

Бідну Л.П. – медичний факультет №1;

Костроміна Г.О. – медичний факультет № 2;

Буц О.Р. – медичний факультет №3;

Яременко Л.М. – медичний факультет № 3;

Гаркавого С.І. – медичний факультет № 4;

Паустовського Ю.О. – медичний факультет № 4;

Коваля Є.А. – стоматологічний факультет;

Галу Л.О. – фармацевтичний факультет № 4;

Жук А.В. – медико-психологічний факультет;

Ткаченка І.І. – ФПЛЗСУ

Редькіну О.А. – факультет підготовки іноземних громадян;

Уліщенко В.В. – Інститут післядипломної освіти;

 Власенко О.М. – Стоматологічний медичний центр;

Коновалову Л.В.  – адміністративно-управлінський персонал;

Колос Л.П. – адміністративно-господарська частина;

Лапко В.Г. – Профком співробітників;

Клюшніченко  О.В.  – бібліотека.

Згідно порядку обрання керівних органів профспілки делегати ухвалили рішення про обрання голови профкому відкритим голосуванням на першому засіданні новообраного профкому.

Профспілкова організація одночасно з виборними органами обирала Ревізійну комісію та її голову на той же термін повноважень у складі:

 • Голова комісії – Якубчук Л.В., заступник головного бухгалтера бухгалтерської служби;
 • Член комісії – Заболотна Н.А., провідний економіст планового відділу;
 • Член комісії – Довжук В.В., доцент кафедри організації та економіки фармації.

Делегати обрали також членів та голову Мандатної комісії у складі:

 • Голова комісії – Романенко Г.О., медичний факультет №1, профорг кафедри, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини;
 • Член комісії – Андрюшкова Н.Г., медичний факультет №4, профорг кафедри, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 • Член комісії – Клименко О.В., фармацевтичний факультет, профорг кафедри, доцент кафедри фармакології.

Після одноголосного затвердження Положень про Ревізійну та  Мандатну комісії Первинної профспілкової організації співробітників НМУ імені О.О. Богомольця, визначення осіб, які  мають право підписати документи ХXVІІІ Конференції та подавати їх для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ними обрали головуючого Гаркавого С.І. та секретаря конференції Галу Л.О.,  зібрання було закрито, а новообрані члени профкому зібралися на перше засідання.

На першому засіданні, у якому брав участь перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин, головою  профкому співробітників НМУ була одноголосно обрана Яременко Лілія Михайлівна, професор кафедри гістології та ембріології, а її заступником члени профкому обрали Лапко Валентину Григорівну, співробітницю профкому.