НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вибіркові дисципліни та курси за вибором

 

Кафедра акушерства і гінекології №1

 

Кафедра акушерства і гінекології №3

 

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

 

Кафедра біології

 

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

 

Кафедра внутрішньої медицини №2

 

Кафедра внутрішньої медицини №3

 

Кафедра гігієни та екології №2

 

Кафедра гігієни та екології №3

 

Кафедра гігієни та екології №4

 

Кафедра гістології та ембріології

 

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

 

Кафедра дитячої хірургії

 

Кафедра ендокринології

 

Кафедра загальної і медичної психології

 

Кафедра інфекційних хвороб

 

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

 

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

 

Кафедра медичної біохімії та молекулярної біології

 

Кафедра медичної і біологічної фізики та інформатики

 

Кафедра медичної та загальної хімії

 

Кафедра менеджменту охорони здоров’я інституту післядипломної освіти

 

Кафедра мовної підготовки

Сектор іноземних мов

Сектор медичної термінології з основами латинської мови

 

 

Кафедра неврології

 

Кафедра організації та економіки фармації

 

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

 

Кафедра ортопедичної стоматології

 

Кафедра оториноларингології

 

Кафедра патологічної анатомії

 

Кафедра патофізіології

 

Кафедра педіатрії №1

 

Кафедра педіатрії №2

 

Кафедра педіатрії №4

 

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2

 

Кафедра терапевтичної стоматології

 

Кафедра урології

 

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

 

Кафедра фармакології

 

Кафедра фізичного виховання і здоров’я

 

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

 

Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 

Кафедра хірургії стоматологічного факультету