НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Елективні курси

 

Кафедра акушерства і гінекології №1

 

Кафедра акушерства і гінекології №3

 

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

 

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

 

Кафедра внутрішньої медицини №2

 

Кафедра гігієни та екології №4

 

Кафедра гістології та ембріології

 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

 

Кафедра дитячої хірургії

 

Кафедра загальної і медичної психології

 

Кафедра інфекційних хвороб

 

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

 

Кафедра латинської мови

 

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

 

Кафедра медичної та загальної хімії

 

Кафедра менеджменту охорони здоров’я інституту післядипломної освіти

 

Кафедра неврології

 

Кафедра організації та економіки фармації

 

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

 

Кафедра ортопедичної стоматології

 

Кафедра оториноларингології

 

Кафедра патологічної анатомії №2

 

Кафедра патофізіології

 

Кафедра педіатрії №1

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2

 

Кафедра терапевтичної стоматології

 

Кафедра україністики

 

Кафедра урології

 

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

 

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 

Кафедра хірургії стоматологічного факультету