Експертна комісія оцінки манускриптів до публікацій

Експертна комісія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведить оцінку матеріальних носіїв інформації, що готуються для публікації у друкованих та електронних наукових виданнях України та за кордоном, або плануються до презентації на міжнародних, зарубіжних і відкритих загальнодержавних з’їздах, конференціях, нарадах, симпозіумах, тощо. Експертна оцінка носіїв інформації виконується під час засідань комісії згідно графіку. За результатами оцінки Комісія складає Акт експертизи

Список документів, що подаються до Експертної комісії:

  1. Пройти антиплагіатну перевірку
  2. Авторська довідка
  3. Один роздрукований примірник статті
  4. Один заповнений примірник Акту Експертизи (вносяться дані авторів у полях  у квадратних дужках у зразку документа)

Документи для розгляду подавати в Науково-дослідну частину НМУ за адресою бул. Т. Шевченка, 13, к. 101.

Зразки документів:

Склад Експертної комісії:

Голова Комісії: Демиденко Я.С.- Завідувачка науково-дослідного сектору НДЧ
Заступник Голови: Паливода Р.С. – Учений секретар Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця
Члени комісії: