Університетська клініка НМУ імені О.О. Богомольця

Університетська клініка НМУ – це сучасний лікувально-діагностичний центр з великим спектром медичних послуг, що забезпечить точну діагностику, якісне і комплексне лікування, комфортні умови перебування і безпеку пацієнтів. Заклад поєднує стаціонар, консультативно-діагностичну поліклініку та Стоматологічний медичний центр. Кваліфіковану медичну допомогу надають фахівці найвищого рівня – Заслужені лікарі України, доктори, кандидати наук, професори та доценти. У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця переконані, що доступ до медичної допомоги має бути зручним. Для комфорту пацієнтів в Університетській клініці НМУ запрацював кол-центр. Відтепер, зателефонувавши за єдиними номерами, можна записатися на прийом до фахівця та отримати відповідну послугу.

 

Адреса (адміністрація стаціонар УК):  вул.Володимира Винниченка,9, м.Київ, 04053;
тел.486-60-24
Адреса (консультативно-діагностична поліклініка УК): вул. Петра Сагайдачного,10/5, м.Київ, 04070,
тел: 428-82-62

e-mail: klinikabogomolec@nmu.ua

Адреса (стоматологічний медичний центр УК): вулиця Зоологічна, 1, Київ, 03057

 

Документи університетської клініки

 

26 жовтня 2020 року на засіданні Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця відбулося створення нового структурного підрозділу – Університетської клініки (на підставі п.13 Статуту НМУ) шляхом приєднання до структури НМУ Республіканської клінічної лікарні МОЗ.

Університетська клініка надає консультативно-діагностичну та стаціонарну медичну допомогу населенню. Стаціонар клініки – це багатопрофільні та багатофункціональні відділення (11 відділень), в яких є все необхідне для діагностики, лікування та цілодобового спостереження за пацієнтами. Клініка надає невідкладну допомогу хворим з Шевченківського та Подільського районів міста Києва за профілем: «Загальна терапія (окрім пневмоній)» та «Гострі неврологічні стани (окрім гострого порушення мозкового кровообігу)» та допомагає місту в подоланні кризи, пов’язаної із зменшенням кількості ліжкового фонду.

Відродження сучасної університетської медицини в Україні завдяки створенню в 2020 році Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – це не тільки рух в сторону найсучасніших і проривних технологій в рамках світової охорони здоров’я. Це ще й відродження традицій київської медичної школи в особі фахівців, які несуть в собі частинку медицини початку двадцятого століття.

 

Розвиток технологій, кадрового потенціалу та науково-практичної бази призвело до того, що сьогодні Університетська клініка НМУ імені О.О. Богомольця – це багатопрофільний медичний заклад державного рівня, де три складові закладу вищої медичної освіти  – освіта, наука і лікувальна робота – інтегруються на благо збереження здоров’я населення.

Сьогодні на базі Університетської клініки розташовано 12 кафедр, нарощуються медичні потужності, що значно підвищить рівень надання медичної допомоги, до якої активно залучатимуться студенти під час навчання.

Університетська клініка складається з наступних відділень: відділення хвороб терапевтичного профілю, неврологічне відділення, відділення хвороб хірургічного профілю, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, клініко-діагностична лабораторія, відділення променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, відділення ендоскопічної діагностики та хірургії, патологоанатомічне відділення з морфологічною лабораторією, консультативно-діагностична поліклініка.

Відділення хвороб терапевтичного профілю в своєму складі має: 30 ліжок терапевтичного профілю, 25 ліжок гастроентерологічного профілю, 40 ліжок кардіологічного профілю та 5 ліжок ендокринологічного профілю.

Відділення хвороб хірургічного профілю складається з 25 ліжок хірургічного та 20 ліжок гінекологічного профілю.

Неврологічне відділення представлене 40 ліжками неврологічного профілю та 10 ліжками постінсультної реабілітації.

Консультативно-діагностична поліклініка, де приймають лікарі наступних спеціальностей: хірургія, акушерство і гінекологія, терапія, неврологія, кардіологія, гастроентерологія, отоларингологія, офтальмологія дерматовенерологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби, психіатрія, психофізіологія, наркологія, онкологія, урологія, проктологія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія.

 
Відділення ендоскопічної діагностики та хірургії Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розпочало роботу з січня 2021року. За цей період, налагоджено діагностику верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, а саме облаштовано ендоскопічну оглядову, відеоендоскопічною стійкою OLYMPUSEXERA II. є можливість виконання первинної (часом скринінгова) ендоскопічної діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту з відбором матеріалу для патогістологічного дослідження яке виконується спеціалістами Клініки. При підтвердженні злоякісного характеру новоутворення планується комплекс дообстежень, після виконання яких проводиться онкоконсиліум. Саме спеціалізований онкоконсиліум визначає подальшу тактику лікування хворого. При цьому в Клініці проводять як і основний етап – оперативне лікування, так і подальшу, за потреби, хіміотерапію. Для забезпечення більш комфортного і безпечного проведення хіміотерапії, фахівцями нашої Клініки пацієнту може бути імплантована порт-система.

Придбано та реалізовано роботу електрохірургічного блоку BOWAARC400 за допомогою якого виконано 206 малоінвазивних ендоскопічних втручань (поліпектомії, EMR, зупинки кровотеч).

У роботі відділення хірургічного профілю приймають участь співробітники кафедр, завдяки чому розширився спектр хірургічних втручань та наданої допомоги пацієнтам. До загально-хірургічних, пластичних, травматологічних, гінекологічних, проктологічних операцій додалися онкологічні, офтальмологічні, ЛОР та судинні оперативні втручання.

Вперше проведені оперативні втручання: лапароскопічна резекція кишківника, ендоскопічна ретроградна папілосфінктеротомія з літекстракцією, проводяться симультанні операції ендоскопічної поліпектомії та операції на прямому кішківнику. проводяться риносептопластика, факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ, пангістеректомії з лімфодесекцією про онкозахворюванні.

Придбано обладнання: портативний Ro-апарат «МАС», 2 апарати УЗД; відеоендоскопічною стійкою OLYMPUS EXERA II, репроцесор (2 шт.), шафа для збереження ендоскопів, блок СО2 інсуфлятор, ендоскопічний іригатор води, електрохірургічний блок; апарат для ШВЛ (MAQUET та HAMILTON); Cтійка“KarlStolz”.

Клініко-діагностична лабораторія представлена відділами: загально-клінічний, гематологічний, біохімічний, імуно-серологічний, цитологічний, та проводиться дослідження ПЛР на CoviD-19, де набувають знання студенти НМУ.

У травні 2021 року у КДЛ було впроваджено спеціалізовану програму LIMS Terra Lab – лабораторна інформаційна управлінська система вищого рівня, яка дозволяє гнучко налаштовувати та підтримувати лабораторні процеси, а також має широкий функціонал для ведення управлінського обліку. Функціонал даної програми розроблений відповідно до вимог стандарту ISO 15189.

З березня 2021 року КДЛ спрямована на добову роботу і чергування для надання послуг в режимі 24/7.

Впровадження в повсякденну практику ендоскопічної хірургії та так званої хірургії одного дня для пацієнтів з офтальмологічною, отоларингологічною, щелепно-лицевою патологією; вдосконалення анестезіологічної допомоги надсучасним наркозним обладнанням, впровадження діагностичних методик, що дають переваги перед іншими клініками: ергоспірометрія (кардіопульмональний тест) та через стравохід на електрокардіостимуляція (лікувальний при тріпотінні передсердь, діагностичний дисфункції синусового вузла та АВ-проведення, прихованого синдрому перед збудження шлуночків).