Виробнича практика

Завідувач виробничої практики : Татьянич Ірина Михайлівна

 

Контакти:

– адреса: бульвар Шевченка, 13

– тел. +38 044 288 03 01

– електронна пошта: vp_nmu@ukr.net

– сторінки в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/225162539332158

 

Практика студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров`я», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Організація практики – складний механізм, адже, щорічно в середньому практику проходять біля 8200 (із них 2500 іноземних) студентів  дев’яти факультетів НМУ імені О.О. Богомольця. Керівництво практикою здійснюють понад 620 досвідчених викладачів університету, та працівники практичної охорони здоров’я відповідної кваліфікації – на базах практики.

 

 

Базами практики є найпотужніші лікувально-профілактичні заклади м. Києва, які маюсь статус клінічних, Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Університетська клініка Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, фармацевтичні заводи  та  фармацевтичні  об’єднання, десятки аптечних закладів, всього понад 200 баз.