НДІ експериментальної та клінічної медицини

З метою оптимізації наукової діяльності в університеті, створення умов для науково-дослідної роботи студентів, раціонального використання бюджетних коштів, в 2014 році було прийнято рішення реорганізувати Інститут проблем патології та Інститут імунології та алергології у Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) (наказ № 752 від 09.12.2014 р).

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 34, фізико-хімічний корпус, 1-2 поверхи
Моб.тел.: 050-178-07-77 та 093-513-50-14

ndi_1

 

ndi_2

Науковий консультант – д.мед.н., проф. Натрус Лариса Валентинівна
Тел.: (050) 178-07-77, (096) 234-97-87
e-mail: Lnatrus777@gmail.com 
Larysa.natrus@nmu.ua

 

 

 

 

 

В.о. директора –  Клись Юлія Григорівна Завідувач лабораторії експериментальних досліджень, к.біол.н

e-mail: yulya.klys@ukr.net

Тел.: (093) 513-50-14

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з Положенням про НДІ ЕКМ (додаток 1), діяльність НДІ ЕКМ спрямована на:

  • забезпечення сучасної експериментальної, лабораторної та дослідницької бази для наукової та науково-технічної діяльності НМУ імені О.О.Богомольця;
  • надання співробітникам кафедр НМУ та молодим вченим консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з найбільш актуальних напрямків медицини та біології, впровадженні результатів досліджень й розробок з урахуванням досягнень науки і техніки та можливостей сучасної експериментально-лабораторної бази НМУ;
  • забезпечення методичної науково-навчальної бази для експериментально дослідницької роботи студентів;
  • виконання на договірних засадах досліджень з клінічної лабораторної діагностики (імунологічних, цитологічних, імуноферментних, молекулярно-генетичних досліджень тощо) й гістологічних, електронно-мікроскопічних, хроматографічних та науково-консультаційна діяльність, пов’язана з інтерпретацією отриманих результатів;

Основними структурними підрозділами НДІ ЕКМ є:

  • Лабораторія експериментальних досліджень;
  • Лабораторія клінічної лабораторної діагностики
  • Лабораторія імунології та молекулярної біології