Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна
допомога, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених
законодавством (ф.-4.2Д) станом на 31 серпня 2022 року.

 
Від отримання грантів та дарунків в т.ч.:
2301070 – Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої освіти 342 881,56
ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 2580,21
Професорсько-викладацький склад Університету 44  343,00
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд НМУ імені О.О.Богомольця» 45 804,00
Коваль Ольга Іванівна 147 100,00
Міністерство охорони здоров’я 43 882,35
ПП «Фламінго» 19 000,00
Стипендія КМУ 40 172,00
2301170 – Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експерементальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я 8 527 548,79
Благодійний фонд «Крила Надії» 104 368,29
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 6183,00
Гуманітарна допомога з Республіки Польща 1 289 000,00
ФОП Бондаренко О.С. 180 000,00
«Асоціація лікарів Карпатського регіону» 590 200,00
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 1 393 346,25
Благодійна організація «Центр волонтерства та захисту» 3 200 000,00
Благодійні внески 1 764 451,25
Всього: 8 870 430,35