НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вчена рада

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

Персональний склад Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця

(затверджений наказами НМУ від 23.06.2021р. №368 та від 05.07.2021р. №393)

 

КУЧИН
Юрій Леонідович
Ректор, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Голова Вченої ради
ЛЯШКО
Віктор Кирилович
Міністр охорони здоров’я України
ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович
Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державних премій України
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Василь Васильович
Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, Заслужений лікар України
УСЕНКО
Олександр Юрійович
Директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України
ГОВСЄЄВ
Дмитро Олександрович
Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, директор КНП “Київський міський пологовий будинок № 5
АЛЕКСІЙЧУК
Василь Дмитрович
Декан медичного факультету №4, к.мед.н.,доцент кафедри гігієни та екології №4
АНТОНЕНКО
Марина Юріївна
Завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професор
БАРДОВ
Василь Гаврилович
Завідувач кафедри гігієни та екології №1, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
БЕНЮК
Василь Олексійович
Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
БЕРЕЗЕНКО
Валентина Сергіївна
Завідувач кафедри педіатрії №1, д.мед.н., старший науковий співробітник
БІДЕНКО
Наталія Василівна
Декан стоматологічного факультету, д.мед.н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
БОГДАН
Юрій Анатолійович
Заступник ректора з господарських питань
БУР’ЯНОВ
Олександр Анатолійович
Завідувач кафедри ортопедії і травматології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ВАСИЛЬЄВА
Ірина Василівна
Завідувач кафедри філосфії, біотетики та історії медицини, д.філос.н., професор
ВЕЖНОВЕЦЬ
Тетяна Андріївна
Директор Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., доцент, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я
ВЕНЦКІВСЬКА
Ірина Борисівна
Завідувач кафедри акушерства і гінекології №1, д.мед.н., професор
ВЕНЦКІВСЬКИЙ
Борис Михайлович
Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і технікиУкраїни, професор кафедри акушерства і гінекології № 1
ВИГОВСЬКА
Оксана Валентинівна
Декан медичного факультету №3, д.мед.н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб
ВЛАСЕНКО
Олег Миколайович
Проректор з науково-педагогічної та навчальноїроботи, д.мед.н., професор, полковник медслужби
ВОЛОСОВЕЦЬ
Олександр Петрович
Головний спеціаліст відділу освіти та науки МОЗ України, д.мед.н, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педіатрії №2
ГАРКАВИЙ
Сергій Іванович
Завідувач кафедри гігієни та екології №3, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
ГИЧКА
Сергій Григорович
Завідувач кафедри патологічної анатомії №2, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ГНАТКО
Олена Петрівна
Завідувач кафедри акушерства і гінекології №2, д.мед.н., професор
ГОЛУБОВСЬКА
Ольга Анатоліївна
Завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ГОРАЧ
Наталія Василівна
Завідувач відділення хвороб терапевтичного профілю Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця
ГРИНЗОВСЬКИЙ
Анатолій Михайлович
Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, д.мед.н., професор
ГРУЗЄВА
Тетяна Степанівна
Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, д.мед.н., професор, академік Національної академії ВО України
ГУБСЬКА
Олена Юріївна
Завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, д.мед.н., професор
ДЄЄВА
Юлія Валеріївна
Завідувач кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор
ДРАПЕЙ
Ігор Миколайович
Заступник ректора з кадрових питань
ДРОНОВ
Олексій Іванович
Завідувач кафедри загальної хірургії №1, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ДУБРОВ
Сергій Олександрович
Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор
ЖАБОЄДОВ
Дмитро Геннадійович
Завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., професор
ЗАЙЧЕНКО
Ганна Володимирівна
Завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор
ЗЕМСКОВ
Сергій Володимирович
Проректор з наукової роботи та інновацій, д.мед.н., професор кафедри загальної хірургії №1
ІВАНЧОВ
Павло Васильович
Завідувач кафедри хірургії №3, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ІОФФЕ
Олександр Юлійович
Завідувач кафедри загальної хірургії №2, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
КАЛІБАБЧУК
Валентина Олександрівна
Завідувач кафедри медичної та загальної хімії, д.хім.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
КАНЮРА
ОлександрАндрійович
Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, д.мед.н., професор кафедриортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України
КОЗАК
Наталія Дмитрівна
Декан факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, полковник мед/служби
КОЛЕСНІКОВА
Ірина Павлівна
Завідувач кафедри епідеміології, д.мед.н., професор
КОЛОСОВИЧ
Ігор Володимирович
Завідувач кафедри хірургії №2, д.мед.н., професор, Лауреат Державної премії НАН України
КОМАРДЕНКО
Артем Романович
Голова ГО «Студентська рада», медичнийфакультет №3, 4 курс, студент
КОМІСАРЕНКО
Юлія Ігорівна
Завідувач кафедри ендокринології, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
КОПЧАК
Андрій Володимирович
Директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О Богомольця, д.мед.н., професор кафедри стоматології ІПО, Заслужений лікар України
КОСТЮК
Ірина Анатоліївна
Голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, к.фарм.н., доцент кафедри організації та економіки фармації
КРАСЮК
Сергій Петрович
Медичний директор Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця
КУРЧЕНКО
Андрій Ігорович
Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з курсом медичної генетики, д.мед.н., професор
ЛЕВИЦЬКИЙ
Анатолій Феодосійович
Завідувач кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ЛИЗОГУБ
Віктор Григорович
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №4, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ЛИТВИНЕНКО
Ніна Павлівна
Завідувач кафедри україністики, д.філол.н., професор
МАЛАНЧУК
Владислав Олександрович
Завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки і техніки України
МАРУШКО
Юрій Володимирович
Завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, д.мед.н., професор
МЕЛЬНИК
Володимир Степанович
Декан медичного факультету №1, д.мед.н.,професор кафедри неврології
МИХАЙЛИЧЕНКО
Борис Валентинович
Завідувач кафедри судової медицини та медичного права, д.мед.н., професор
МІНАРЧЕНКО
Валентина Миколаївна
Завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки, д.біол.н., професор
МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО
Інга Олександрівна
Завідувач кафедри педіатрії №4, д.мед.н., професор
НАПРЄЄНКО
Олександр Костянтинович
Завідувач кафедри психіатрії та наркології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
НАТРУС
Лариса Валентинівна
Завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, д.мед.н.,професор
НАУМЕНКО
Олександр Миколайович
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри оториноларингології, Заслужений лікар України, відмінник освіти України
НЕСПРЯДЬКО
Валерій Петрович
Завідувач кафедриортопедичної стоматології, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед. н., професор
НЕТЯЖЕНКО
Василь Захарович
Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньоїмедицини № 1, член- кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
НІЖЕНКОВСЬКА
Ірина Володимирівна
Завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, д.мед.н., професор,Заслужений діяч науки і техніки України
НІКІТІН
Олег Дмитрович
Завідувач кафедри урології, д.мед.н., професор
ОМЕЛЬЧУК
Сергій Тихонович
Директор Інституту гігієни та екології, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н, професор, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України
ПАЛИВОДА
Роман Станіславович
Учений секретар Університету, учений секретарВченої ради, к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
ПАПУША
Людмила Василівна
Директор бібліотеки НМУ імені О.О.Богомольця
ПАРІЙ
Валентин Дмитрович
Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти,д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ПАРФЬОНОВА
Оксана Ігорівна
Декан факультету по роботі з іноземнимистудентами, доцент
ПЕТРЕНКО
Василь Іванович
Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології,д.мед.н., професор
ПОЛОВА
Жанна Миколаївна
Завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків, д.фарм.н., професор
РЕВА
Тетяна Дмитрівна
Декан фармацевтичного факультету, д.пед.н.,професор кафедри медичної та загальної хімії
РОСОХАЦЬКА
Оксана Григорівна
Головний бухгалтер
САВИЧУК
Олександр Васильович
Завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., професор
СКРИПНИК
Рімма Леонідівна
Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та европейської інтеграції,д.мед.н., професор кафедри офтальмології
СОКОЛОВА
Лариса Іванівна
Завідувач кафедри неврології, д.мед.н., професор
СТЕПАНЕНКО
Віктор Іванович
Завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
СУСАК
Ярослав Михайлович
Завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ТИТИКАЛО
Володимир Сергійович
Проректор з економічних питань, к.е.н., доцент
ТКАЧЕНКО
Микола Михайлович
Завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини, д.мед.н., професор, Заслужений діячнауки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України
ТУТЧЕНКО
Микола Іванович
Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
ФІЛОНЕНКО
Мирослава Мирославівна
Декан медико-психологічного факультету, д.псих.н., професор загальної і медичної психології
ХОМЕНКО
Лариса Олександрівна
Професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки i техніки України
ХРОЛ
Ніна Сергіївна
В.о. генерального директора Університетської клініки, к.мед.н.
ЦИМБАЛЮК
Руслан Степанович
Декан медичного факультету №2, к.мед.н.,доцент кафедри загальної хірургії №1
ЧАБАН
Олег Созонтович
Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії, д.мед.н., професор
ЧАЛИЙ
Олександр Васильович
Завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики, член-кореспондент НАПН України, д.фіз-мат.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ШИРОБОКОВ
Володимир Павлович
Академік НАН та НАМН України, д.мед.н.,професор, Заслужений діяч науки i техніки України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології
ШОКУР
Ігор Богданович
Голова первинної профспілкової організаціїстудентів Університету, студент 6 курсу медичного факультету №4
ШПАК
Діна Юріївна
Завідувач відділення ортодонтії СМЦ, к.мед.н.
ЯВОРОВСЬКИЙ
Олександр Петрович
Завідувач кафедри гігієнти та екології №2, академік НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
ЯРЕМЕНКО
Лілія Михайлівна
Голова первинної профспілкової організації співробітників Університету, д.мед.н., професор кафедри гістології та ембріології
ЯРЕМЕНКО
Олег Борисович
Завдіувач кафедри внутрішньої медицини №3, д.мед.н., професор
СИРОЇШКО
Мар’яна Василівна
Завідувач фізіотерапевтичного відділення СМЦ
КОНЮШЕНКО
Дарина Юріївна
Медичний факультет №1, 4 курс
ЛУК’ЯНЧУК
Марина Петрівна
Медичний факультет №1, 4 курс
ПАНАСЕНКО
Лілія Віталіївна
Медичний факультет №2, 4 курс
КОЛОТИНСЬКА
Анна Борисівна
Медичний факультет №3, 4 курс
ШУЛЬГА
Наталія Володимирівна
Медичний факультет №4, 4 курс
ТОНКОШКУР
Анна Вікторівна
Медичний факультет №4, 4 курс
ЛИТВИНЕНКО
Олена Русланівна
Медичний факультет №4, 4 курс
МУСІЄНКО
Дарія Олександрівна
Медичний факультет №4, 3 курс