НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вчена рада

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

Кучин Юрій Леонідович
доктор медичних наук, професор
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти.