Вчена рада

 

Персональний склад Вченої ради
НМУ імені О.О. Богомольця

 

 
1. КУЧИН

Юрій Леонідович

Ректор, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, Заслужений лікар України, Голова Вченої ради
2. ЛЯШКО

Віктор Кирилович 

Міністр охорони здоров’я України, Заслужений лікар України
3. ЦИМБАЛЮК

Віталій Іванович

Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державних премій України
4. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ

Василь Васильович

Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, Заслужений лікар України
5. УСЕНКО

Олександр Юрійович

Директор Національного інституту хірургії та трансплантології                  імені О.О. Шалімова, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України
6. ГОВСЄЄВ Дмитро Олександрович Завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, директор КНП “Київський міський пологовий будинок № 5
7. АНТОНЕНКО

Марина Юріївна

Завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професор
8. БАРДОВ

Василь Гаврилович

Завідувач кафедри гігієни та екології, член- кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
9. БЕНЮК

Василь Олексійович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
10. БЕРЕЗЕНКО

Валентина Сергіївна 

Завідувач кафедри педіатрії №1, д.мед.н., старший наук. співробітник
11. БІДЕНКО

Наталія Василівна

Декан стоматологічного факультету, д.мед.н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
12. БОГДАН

Юрій Анатолійович

Заступник ректора з господарських питань
13. БУР’ЯНОВ

Олександр Анатолійович

Завідувач кафедри ортопедії і травматології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України
14. ВАСИЛЬЄВА

Ірина Василівна

Завідувач кафедри філософії, біотетики та історії медицини, д.філос.н., професор
15. ВЕЖНОВЕЦЬ

Тетяна Андріївна

Директор Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я
16. ВЕНЦКІВСЬКА

Ірина Борисівна

Професор кафедри акушерства і гінекології №1, д.мед.н., професор
17. ВЕНЦКІВСЬКИЙ

Борис Михайлович

Професор кафедри акушерства і гінекології № 1, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
18. ВИГОВСЬКА

Оксана Валентинівна

Декан медичного факультету №3, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб
19. ВЛАСЕНКО

Олег Миколайович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної   роботи, д.мед.н., професор, полковник медичної служби
20. ВОЛОСОВЕЦЬ

Олександр Петрович

Завідувач кафедри педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, головний спеціаліст відділу освіти та науки МОЗ України, д.мед.н, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України
21. ГАНГАЛО

Олена Олексіївна

Студентка 3 курсу фармацевтичного факультету
22. ГАРКАВИЙ

Сергій Іванович

Завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни , д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
23. ГИЧКА

Сергій Григорович

Завідувач кафедри патологічної анатомії, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України
24. ГНАТКО

Олена Петрівна

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №2, д.мед.н., професор
25. ГОЛУБОВСЬКА

Ольга Анатоліївна

Завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
26. ГОРАЧ

Наталія Василівна

Заступниця гендиректора з консультативно-діагностичної роботи НМУ імені О.О. Богомольця
27. ГРИНЗОВСЬКИЙ

Анатолій Михайлович

Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
28. ГРУЗЄВА

Тетяна Степанівна

Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, д.мед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України
29. ГУБСЬКА

Олена Юріївна

Завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, д.мед.н., професор

 

30. ҐВАЗКОВА

Ярослава Олегівна

 

Голова первинної профспілкової організації студентів Університету,  студентка 4 курсу медичного факультету №2
31. ДЕМЕДЮК

Марія Дмитрівна

Студентка 4 курсу медико-психологічного факультету
32. ДЄЄВА

Юлія Валеріївна

Завідувач кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор
33. ДМИТРУЛІНА

Ніколєтта Юріївна

Студентка 4 курсу факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України
34. ДРАПЕЙ

Ігор Миколайович 

Заступник ректора з кадрових питань
35. ДРОНОВ

Олексій Іванович

Завідувач кафедри загальної хірургії №1, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
36. ДУБРОВ

Сергій Олександрович

 

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, перший Заступник Міністра охорони здоров’я України
37. ЖАБОЄДОВ

Дмитро Геннадійович

Завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., професор
38. ЗАЙЧЕНКО

Ганна Володимирівна 

Завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор
39. ЗЕМСКОВ

Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи та інновацій, д.мед.н., професор кафедри загальної хірургії №1
40. ІВАНЧОВ

Павло Васильович

Завідувач кафедри хірургії №3, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
41. ІОФФЕ

Олександр Юлійович

Завідувач кафедри загальної хірургії №2, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
42. КАЛІБАБЧУК

Валентина

Олександрівна

Професор кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, д.хім.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України
43. КАНЮРА

Олександр Андрійович

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, д.мед.н., професор, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України

 

44. КВІЩУК

Олена Сергіївна 

Студентка 6 курсу медичного факультету №2
45. КОЗАК

Наталія Дмитрівна

Декан факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, полковник медичної служби
46. КОЛЕСНІКОВА

Ірина Павлівна 

Завідувач кафедри епідеміології, д.мед.н., професор
47. КОЛОСОВИЧ

Ігор Володимирович

Завідувач кафедри хірургії №2, д.мед.н., професор, Лауреат Державної премії НАН України
48. КОМІСАРЕНКО

Юлія Ігорівна

Завідувач кафедри ендокринології, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України

 

49. КОПЧАК

Андрій Володимирович

Завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
50. КОСТЮК

Ірина Анатоліївна

Голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, к.фарм.н., доцент кафедри організації та економіки фармації
51. КОТОВА

Мирослава Андріївна

Студентка 3 курсу стоматологічного факультету
52. КРАСЮК

Сергій Петрович

Медичний директор Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця
53. КУРЧЕНКО

Андрій Ігорович

Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з курсом медичної генетики, д.мед.н., професор

 

54. ЛЕВИЦЬКИЙ

Анатолій Феодосійович

Завідувач кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
55. ЛИЗОГУБ

Віктор Григорович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №4, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
56. ЛИТВИНЕНКО

Ніна Павлівна 

Завідувачка кафедри україністики, д.філол.н., професор
57. МАЛАНЧУК

Владислав Олександрович

Завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки і техніки України
58. МАРУШКО

Юрій Володимирович

Завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, д.мед.н., професор
59. МЕЛЬНИК

Володимир Степанович

Декан медичного факультету №1, д.мед.н., професор кафедри неврології, професор
60. МИХАЙЛИЧЕНКО

Борис Валентинович 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного права, д.мед.н., професор
61. МІНАРЧЕНКО

Валентина Миколаївна

Завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки, д.біол.н., професор
62. МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО

Інга Олександрівна

Завідувач кафедри педіатрії №4, д.мед.н., професор
63. НАПРЄЄНКО

Олександр Костянтинович

 

Завідувач кафедри психіатрії та наркології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
64. НАТРУС

Лариса Валентинівна

Завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, д.мед.н., професор
65. НАУМЕНКО

Олександр Миколайович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, відмінник освіти України
66. НЕСПРЯДЬКО

Валерій Петрович

Завідувач кафедри  ортопедичної стоматології, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
67. НЕТЯЖЕНКО

Василь Захарович

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
68. НІЖЕНКОВСЬКА

Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри хімії ліків та лікарської токсикології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
69. НІКІТІН

Олег Дмитрович

Завідувач кафедри урології, д.мед.н., професор
70. ОЛИЦЬКИЙ

Богдан Володимирович

Студент 4 курсу медичного факультету №2
71. ОМЕЛЬЧУК

Сергій Тихонович

Директор Інституту гігієни та екології, д.мед.н,  професор, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України
72. ПАЛАМАР

Борис Іванович

Директор навчально-наукового Інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини д.мед.н., професор
73. ПАЛИВОДА

Роман Станіславович

Учений секретар Університету, учений секретар Вченої ради, к.мед.н., доцент, доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти
74. ПАПУША

Людмила Василівна

Директор бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця
75. ПАРІЙ

Валентин Дмитрович

Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
76. ПАРФЬОНОВА

Оксана Ігорівна

Декан факультету по роботі з іноземними студентами, доцент
77. ПЕНСЬКИЙ

Павло Юрійович

 

в.о. Голови Студентської ради НМУ імені О.О. Богомольця, студент 5 курсу ФПЛЗСУ
78. ПЕТРЕНКО

Василь Іванович

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
79. ПОЛОВА

Жанна Миколаївна

Завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків, д.фарм.н., професор
80. РЕВА

Тетяна Дмитрівна

Декан фармацевтичного факультету, д.пед.н., професор кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, професор
81. РОСОХАЦЬКА

Оксана Григорівна 

Головний бухгалтер
82. САВИЧУК

Олександр Васильович

Завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., професор
83. СЕРДІЙЧУК

Ярослава Ярославівна

Студентка 5 курсу медичного факультету №3
84. СИРОЇШКО

Мар’яна Василівна

Завідувач фізіотерапевтичного відділення Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця
85. СИТОР

Максим Віталійович

Студент 6 курсу медичного факультету №1
86. СКРИПНИК

Рімма Леонідівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та европейської інтеграції, д.мед.н., професор кафедри офтальмології, професор
87. СОКОЛОВА

Лариса Іванівна 

Професор кафедри неврології, д.мед.н., професор
88. СТЕПАНЕНКО

Віктор Іванович 

Завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
89. СУСАК

Ярослав Михайлович

Завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
90. ТИТИКАЛО

Володимир Сергійович 

Проректор з економічних питань, д.е.н., доцент
91. ТКАЧЕНКО

Микола Михайлович

Завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
92. ТУТЧЕНКО

Микола Іванович

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
93. ФІЛОНЕНКО

Мирослава Мирославівна

Декан медико-психологічного факультету, д. псих.н., професор, професор кафедри загальної і медичної психології
94. ХОМЕНКО

Лариса Олександрівна

Професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки i техніки України
95. ХРОЛ

Ніна Сергіївна

Генеральний директор Університетської клініки, к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології
96. ЦИМБАЛЮК

Руслан Степанович

Декан медичного факультету №2, к.мед.н., доцент кафедри загальної хірургії №1, доцент
97. ЧАБАН

Олег Созонтович

Професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії, д.мед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України
98. ЧАЛИЙ

Олександр Васильович

Завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики, член-кореспондент НАПН України, д.фіз-мат.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України
99. ШИРОБОКОВ

Володимир Павлович

Завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології, академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки i техніки України
100. ШПАК

Діна Юріївна

Директор Стоматологічного медичного центру НМУ                  імені О.О. Богомольця, к.мед.н., доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
101. ЯВОРОВСЬКИЙ

Олександр Петрович

Завідувач кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я , академік НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
102. ЯРЕМЕНКО

Лілія Михайлівна

Голова первинної профспілкової організації співробітників Університету, д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології
103. ЯРЕМЕНКО

Олег Борисович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, д.мед.н., професор