ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Увага! Інформація щодо роботи платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU

Презентація платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО РОБОТІ З ПЛАТФОРМОЮ LIKAR_NMU

Наказ № 160 від 18.03.2020 “Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час карантину COVID-19”

Положення про дистанційну форму навчання

Розпорядження № 9 від 24.03.2020 р. “Про проведення вебінару “Основи створення дистанційних навчальних курсів з використанням платформи Neuron”

 

Запровадження дистанційної форми в  навчальний  процес Університету (презентація)

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ПО РОБОТІ З ПАЦІЄНТАМИ З COVID-19

 

 

 

1.Платформа дистанційного навчання LIKAR_NMU https://likar.nmu.kiev.ua/

Реєстрація в АСУ http://asu.nmuofficial.com/

2. Дистанційна освітня платформа Neuron http://neuron.nmuofficial.com/

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО РОБОТІ З ПЛАТФОРМОЮ NEURON

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО РОБОТІ З ДИСТАНЦІЙНИМИ ОСВІТНІМИ ПЛАТФОРМАМИ

2.1.  ОСКІ Центр

Реєстрація студентів 3-го курсу медичних факультетів з метою відпрацювання практичних навичок на базі ОСКІ центру

Реєстрація студентів 3-го курсу стоматологічного факультету з метою відпрацювання практичних навичок на базі Симуляційних класів СМЦ 

3.  Зразок запиту до бібліотеки студента, який навчається дистанційно

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBokBKcI91fFiaX73Nem7eXewSH8OQJf62uVVPx20MxMAdHg/viewform

On-line Бібліотека Кембріджського університету (безкоштовно)  https://www.cambridge.org/

4. Регламенти семестрових іспитів

Кафедра біології

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Кафедра внутрішньої медицини №2

Кафедра гігієни та екології №1

Кафедра гістології та ембріології

Кафедра медичної та загальної хімії

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра описової та клінічної анатомії

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Кафедра ортопедичної стоматології

Кафедра патологчіної анатомії №1

Кафедра патологічної анатомії №2

Кафедра патофізіології

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Кафедра фармакології

Кафедра фізіології

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

5. Посилання на сторінку кафедри з Графіком онлайн чергування викладачів

Кафедра акушерства і гінекології  №1

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Кафедра біології

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Кафедра внутрішньої медицини №1

Кафедра внутрішньої медицини №2

Кафедра гігієни та екології №1

Кафедра гігієни та екології №2

Кафедра гігієни та екології №3

Кафедра гігієни та екології №4

Кафедра гістології та ембріології

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра епідеміології

Кафедра загальної хірургії №2

Кафедра іноземних мов

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Кафедра медичної і біологічної фізики та інформатики

Кафедра медичної та загальної хімії

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра організації та економіки фармації

Кафедра офтальмології

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Кафедра ортопедичної стоматології

Кафедра оториноларингології

Кафедра патологічної анатомії № 2

Кафедра патофізіології

Кафедра педіатрії №5

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2

Кафедра психіатрії та наркології

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра україністики

Кафедра урології

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Кафедра фармакології

Кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Кафедра хірургії №2

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Перелік дистанційних курсів на платформі Coursera