НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій є структурним підрозділом Науково-дослідної частини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відділ забезпечює виконання функцій, пов’язаних з набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, зокрема оформлення та подача патентних заявок, трансфером і впровадженням нових технологій, що розроблені співробітниками НМУ.
Відділом організовуються та проводяться заходи з підвищення обізнаності науково-педагогічних кадрів та студентів НМУ в галузі інтелектуальної вaласності та трансферу тахнологій: виставки, семінари, конференції.
Відділ співпрацює з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Корисні посилання:

Електронна подача патентної заявки

Електронна подача заяви для оформлення матеріалів заявки на отримання патентів України на корисну модель або винахід здійснюється через електронну пошту. Проект заяви, пов’язані з нею матеріали або будь-які питання стосовно патентування в НМУ імені О.О. Богомольця слід надсилати на електронну адресу inna.volynets@nmu.ua

Надісланий проект заяви буде опрацьований, а результат аналізу надісланий заявнику на електронну адресу в термін не більше 7 робочих днів.

Відповідальний за оброку електронних заявок та оформлення патенів: науковий співробітник відділу та фахівець з інтелектуальної власності НМУ імені О.О. Богомольця Василіса Володимирівна Писєва

Контакти:
01601 м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 13
Ректорат НМУ, к. 101
Тел. +38 (044) 2346063
Email: nauka_nmu@ukr.net

Завідувач відділу, фахівець з патентування
Валентина Іванівна Селіна
Тел. (044) 2346975
бул. Т. Шевченка, 13, к. 101

Фахівці з патентування:

Інна Павлівна Волинець, фахівець з інтелектуальної власності

Еmail: inna.volynets@nmu.ua

Планування та проведення виставок:

Людмила Федорівна Воловик, фахівець з медичної інформації
Email: onminmu@ukr.net