Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій є структурним підрозділом Науково-дослідної частини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відділ забезпечує виконання функцій, пов’язаних з набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, зокрема оформлення та подача патентних заявок, трансфером і впровадженням нових технологій, що розроблені співробітниками НМУ.

Первинні документи на отримання патенту на корисну модель, або винахід обов’язково повинні бути представлені у паперовому вигляді.Для підготовки подачі заявки звертайтесь у к.101, бул. Т. Шевченко, 13.

У підготовці заявки на отримання патенту на корисну модель, або винахід Вам будуть корисні наступні посилання:

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=275634

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1104834154869809#Text

 

 

Завідувач відділу

Петровська Любов Олексіївна

 

Контакти:
01601 м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 13
Ректорат НМУ, к. 101
Тел. +38 (044) 2346063
Email: patent@nmu.ua