Студентські наукові гуртки

Розклад засідань студентських наукових гуртків

 

21.03.2023

СНГ кафедри дитячої хірургії. Майстер-клас «Первинна хірургічна обробка рани». Клінічні кейси. Обхід пацієнтів  відділенні ургентної хірургії.

 

22.03.2023

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Клінічні кейси. Ускладнення в практиці лікаря. Безпека пацієнта.

СНГ кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Попереднє заслуховування доповідей результатів дослідження до конференції студентів і молодих вчених з актуальних проблем клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії. Фармацевтична опіка як важлива складова раціональної та ефективної фармакотерапії.

СНГ кафедри акушерства і гінекології №3. Прегравідарна вакцинація і  питання вакцинопрофілактики під час вагітності та в післяпологовому періоді.

 

24.03.2023

СНГ кафедри акушерства і гінекології післядипломної освіти. Гормональна контрацепція та ризики тромбозів.

СНГ кафедри медичної біохімії та молекулярної біології. Біохімічні зміни в організмі жінки під час вагітності. Внутрішньоутробні патології, їх причини.

 

27.03.2023

СНГ кафедри гігієни та екології №1. Секційне засідання ВКСНР.

 

29.03.2023

СНГ кафедри внутрішньої медицини №2. Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень.

СНГ кафедри внутрішньої медицини №3. ЕКГ-діагностика гострого коронарного синдрому та порушень ритму: розбір практичних прикладів.

СНГ кафедри судової медицини та медичного права. Судово-медична  імунологічна експертиза. Правила підготовки презентації доповіді.

 

30.03.2023

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини. Онкологічні патології органів черевної порожнини. Променева діагностика. Статистичні дані онкологічних захворювань ОЧП в Україні та світі.

СНГ кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Теоретичне засідання «Можливості сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу зубів». Підготовка до участі у фінальному турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі стоматології.

СНГ кафедри педіатрії післядипломної освіти. Бойові токсичні хімічні речовини. Організація надання медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів в період військових дій.

СНГ кафедри неврології. Ребуси та головоломки інфекційних уражень в нейрохірургії. Менінгіт. Енцефаліт. Вентрикуліт. Паразитарна інвазія. Можливості хірургії та клінічної фармакології. Раціональна антибіотикотерапія. Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень.

 

31.03.2023

СНГ кафедри гістології та ембріології. Основи імуногістохімії.

 

05.04.2023

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. УЗД в практиці лікаря-анестезіолога (3 група – 10 осіб.

СНГ кафедри фармакології. Фармакологія COVID-19. Від профілактики до боротьби з ускладненнями.

 

12.04.2023

СНГ кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я. Вакцинація як пріоритет охорони здоров’я (до Всесвітнього тижня імунізації, останній тиждень квітня).

 

13.04.2023

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини. Інсульт. КТ-діагностика. Променева терапія. Фізико-технічні особливості. Умови проведення.

 15.04.023

СНГ кафедри дитячих інфекційних хвороб. Інфекційні маски лейкозу.

СНГ кафедри мовної підготовки (сектору іноземних мов). Hryhorii Skovoroda. The greatest philosopher.

 

17.04.2023

СНГ кафедри гігієни та екології №1. Секційне засідання.

 

19.04.2023

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Клінічні кейси. Невідкладні стани.

СНГ кафедри судової медицини та медичного права. Правові аспекти судово-медичної експертизи при зґвалтуванні.

СНГ кафедри внутрішньої медицини №2. Гепатоцелюлярна карцинома, як наслідок НАСГ. Неможливе очевидно.

СНГ кафедри акушерства і гінекології №3. Правові аспекти судовомедичної експертизи при зґвалтуванні. Сумісне з кафедрою судової медицини та медичного права.

 

20.04.2023

СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Сучасні діагностичні можливості ехокардіогрфії.

СНГ кафедри хірургічної стоматології та щелепно–лицевої хірургії дитячого віку. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.

 

21.04.2023

СНГ кафедри дитячої хірургії. Лекція «Остеосинтез в дитячій травматоології»Клінічні кейси. Обхід пацієнтів  відділенні торакальної хірургії.

 

25.04.2023

СНГ кафедри медичної генетики. Нейрогенетика.

СНГ кафедри дитячих інфекційних хвороб. Вірусні гепатити у дітей. Цікаві клінічні випадки.

СНГ кафедри медичної біохімії та молекулярної біології. День реалізації ДНК. Біохімія клітини

 

26.04.2023

СНГ кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень. Менеджмент ризиків застосування лікарських засобів, що діють на ЦНС.

СНГ кафедри внутрішньої медицини №3. Методика Ехо-КГ: основні принципи. Демонстрація хворого.

СНГ кафедри загальної практики (сімейної медицини). Спільне засідання з СНГ кафедри ендокринології до дня пам’яті Чорнобильської трагедії.

 

27.04.2023

СНГ кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Теоретичне засідання «Застосування штучних коронок в практиці дитячого стоматолога».

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини. Променева терапія. Фізико-технічні особливості. Умови проведення.

Виїзне засідання в Київський міський клінічний онкологічний центр. Променеве діагностичне супроводження при хірургічних втручаннях. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.

СНГ кафедри педіатрії післядипломної освіти. Ожиріння у дітей. Ендокринні та не ендокринні аспекти.

 

28.04.2023

СНГ кафедри гістології та ембріології. Аналіз гістологічних досліджень, методологія кількісної оцінки, статистична обробка даних, аналіз і презентація результатів досліджень.

 

04.05.2023

СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Професійні захворювання від перенапруження (опорно-руховий апарат).

 

07.05.2023

СНГ кафедри мовної підготовки (сектору іноземних мов). Breast cancer.

 

10.05.2023

СНГ кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я. Чисте повітря як детермінант здоров’я (до Всесвітнього дня без тютюну, 31 травня).

СНГ кафедри внутрішньої медицини №3. Практичні аспекти добового моніторування артеріального тиску і ЕКГ. Виступи гуртківців.

СНГ кафедри дитячих інфекційних хвороб. Тропічні інфекції в практиці педіатра.

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Клінічні кейси. Респіраторна підтримка.

 

16.05.2023

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини. Променеве діагностичне супроводження при хірургічних втручаннях. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.

 

17.05.2023

СНГ кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Підготовка студентів-членів гуртка до захисту магістерських робіт.

 

18.05.2023

СНГ кафедри гігієни та екології №1. Формування напрямків наукової роботи студентів для виконання під час літніх канікул.

СНГ кафедри хірургічної стоматології та щелепно–лицевої хірургії дитячого віку. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023навчальному році. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень.

 

19.05.2023

СНГ кафедри гістології та ембріології. Наукові журнали та конференції. Ресурси «хижаки».

СНГ кафедри медичної біохімії та молекулярної біології. Всесвітній день сімейної медицини. Ожиріння на біохімічному рівні. Причини та лікування.

 

20.05.2023

СНГ кафедри мовної підготовки (сектору іноземних мов). Pylyp Orlyk. The author of the first constitution of Ukraine.

 

21.05.2023

СНГ кафедри дитячої хірургії. Лекція «Основи трансплантології»
Клінічні кейси. Обхід пацієнтів  відділенні абдомінальної хірургії.

 

23.05.2023

СНГ кафедри медичної генетики. Генетика соматичної патології.

 

24.05.2023

СНГ кафедри внутрішньої медицини №2. Кардіологічні ускладнення онкотерапії. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень.

СНГ кафедри внутрішньої медицини №3. Особливості мінерально-кісткових порушень у хворих на ХХН та способи їх корекції. Виступи гуртківців.

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. УЗД в практиці лікаря-анестезіолога (4 група – 10 осіб).

СНГ кафедри акушерства і гінекології №3. Питання фетальної хірургії в сучасній акушерській практиці.

 

25.05.2023

СНГ кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Підсумкове засідання.

СНГ кафедри педіатрії післядипломної освіти. Актуальні питання та питання вакцинації дітей.

 

26.05.2023

СНГ кафедри гістології та ембріології. Обговорення результатів успішності членів СНГ та подальших досліджень. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023.

 

30.05.2023

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини. Заключне засідання гуртка. Творчі роботи від гуртківців.

 

31.05.2023

СНГ кафедри судової медицини та медичного права. Методи виявлення отруєнь. Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень.

СНГ кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень.

 

06.06.2023

СНГ кафедри дитячої хірургії. Лекція «Вроджені вади жовчовивідних шляхів»
Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.

 

14.06.2023

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Заключне засідання. Планування роботи на 2023-2024 н.р.

СНГ кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я. Значення донорства  для національних систем охорони здоров’я (до Всесвітнього дня донора крові 14 червня).

 

15.06.2023

СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. 1.АГ, сучасний стан проблеми. 2.Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка у 2022/2023.

СНГ кафедри педіатрії післядипломної освіти. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень.

 

21.06.2023         

СНГ кафедри акушерства і гінекології №3. Скринінгові програми діагностики раку шийки матки. Питання вакцинопрофілактики раку шийки матки. Сумісне з кафедрою онкології.

 

27.06.2023

СНГ кафедри дитячої хірургії. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023.