Студентські наукові гуртки

Студентський науковий гурток (СНГ) можна охарактеризувати як основну структурно-функціональну одиницю в організації наукової роботи студентів на кафедрі, створену з метою допомоги та координації студентів у проведенні досліджень та поглибленого вивчення відповідної дисципліни. СНГ функціонують на більшості кафедр НМУ імені О. О. Богомольця та приймають до своїх лав всіх зацікавлених студентів університету незалежно від курсу та факультету.

Яка ж структура наукового гуртка?

Очолює СНГ Керівник, який є співробітником відповідної кафедри та має значний науковий доробок і досвід проведення досліджень. Безпосереднім організатором роботи СНГ є Староста гуртка, який обирається гуртківцями на установчому засіданні. Членом наукового гуртка може стати кожен студент, котрий приймає активну участь у його діяльності та регулярно відвідує засідання. Кожен СНГ проводить засідання з певною періодичністю, як правило не рідше одного разу на місяць, на яких розглядаються актуальні теми відповідної галузі, проводяться обговорення дизайну досліджень, розбору проміжних та остаточних результатів, проведенню клінічних обходів, відвідування операцій тощо.

 

Список гуртків:

 

СНГ фундаментальної медицини

Деталі (https://telegra.ph/SNG-fundamentalnoi-medicini-11-05)

 

СНГ акушерства та гінекології

Деталі (https://telegra.ph/SNG-akusherstva-ta-g%D1%96nekolog%D1%96i-10-01)

 

СНГ педіатричного напрямку

Деталі (https://telegra.ph/SNG-ped%D1%96atrichnogo-napryamku-10-01)

 

СНГ психологічного напрямку

Деталі (https://telegra.ph/SNG-psiholog%D1%96chno-psih%D1%96atrichnogo-napryamku-10-01)

 

СНГ стоматологічного напрямку

Деталі (https://telegra.ph/SNG-stomatolog%D1%96chnogo-napryamku-10-08)

 

СНГ терапевтичного напрямку ‍⚕️

Деталі (https://telegra.ph/SNG-terapevtichnogo-napryamku-10-01)

 

СНГ хірургічного напрямку

Деталі (https://telegra.ph/SNG-h%D1%96rurg%D1%96chnogo-napryamku-10-01-2)

 

СНГ фармацевтичного напрямку

Деталі (https://telegra.ph/SNG-farmakolog%D1%96chnogo-napryamku-10-01)

 

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Деталі  (https://telegra.ph/SNG-Kafedri-anestez%D1%96olog%D1%96i-ta-%D1%96ntensivnoi-terap%D1%96i-09-27)

 

СНГ кафедри інфекційних хвороб

Деталі  (https://telegra.ph/SNG-kafedri-%D0%86nfekc%D1%96jnih-hvorob-04-04)

 

СНГ кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики

Деталі (https://telegra.ph/SNG-kafedri-kl%D1%96n%D1%96chnoi-ta-laboratornoi-%D1%96munolog%D1%96i-alergolog%D1%96i-ta-medichnoi-genetiki-10-06)

 

СНГ кафедри офтальмології

Деталі (https://telegra.ph/SNG-kafedri-oftalmolog%D1%96i-09-26)

 

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини ☢️

Деталі (https://telegra.ph/SNG-kafedri-rad%D1%96olog%D1%96i-ta-rad%D1%96ac%D1%96jnoi-medicini-09-27)

 

СНГ кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я⚕️

Деталі (https://telegra.ph/SNG-kafedri-soc%D1%96alnoi-medicini-ta-gromadskogo-zdorovya-09-27)

 

СНГ кафедри судової медицини та медичного права‍⚖️

Деталі (https://telegra.ph/Kafedra-sudovoi-medicini-ta-medichnogo-prava-09-25)

 

СНГ кафедри фізичної реабілітації та соціальної медицини‍♀️

Деталі (https://telegra.ph/SNG-Kafedri-f%D1%96zichnoi-reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96i-ta-sportivnoi-medicini-10-13)