Відділ організації науково-дослідної роботи

Науково-дослідна діяльність здійснюється на кафедрах та інститутах Університету.
Серед співробітників понад 20 академіків та член-кореспондентів державних академій, більше 200 докторів наук та більше 850 кандидатів наук.
Тематика науково-дослідних робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних напрямів медичної та фармацевтичної науки. До науково-дослідної роботи  також залучаються студенти та молоді вчені.