НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Відділ організації науково-дослідної роботи

Науково-дослідна діяльність в університеті здійснюється на   кафедрах та інститутатх університетц. Серед співробітників більше 25 академіків та член-кореспондентів державних академій, більше 200 докторів наук та більше 850 кандидатів наук.
Тематика науково-дослідних робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки. До науково-дослідної роботи залучаються студенти.