НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя запрошує до своїх лав студентів НМУ імені О.О. Богомольця

Науковий пошук сьогодні стає необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця, невід’ємною умовою інтеграції України в Європейський освітній простір. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей.

На сучасному етапі Студентське наукове товариство імені О.А Киселя дає можливість:

 • навчитися вірно формулювати наукову думку;
 • успішно виступати перед аудиторією;
 • правильно характеризувати науковий матеріал;
 • брати участь у численних наукових заходах;
 • друкувати свої тези та статті у наукових виданнях;
 • познайомитися з однодумцями з різних факультетів та в іншихзакладів вищої освіти.

Проте СНТ імені О.А. Киселя є не лише студентською науковою організацією, тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість, проявити свої найкращі креативні здібності.

Отож, раді повідомити, що реєстрація на вступ у СНТ імені О.А. Киселя триває!

Умови прийому:

 1. Членство в Товаристві здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.
 2. Членом Товариства може стати:
 • студент Університету 1-5 курсу при шестирічному терміні навчання або 1-4 курсу при п’ятирічному терміні навчання;
 • студент, який активно бере участь у науковій діяльності;
 • студент, який має гарну успішність, середній бал не нижче 4.0.

Прийом до Товариства на випускних курсах проводиться у виключних випадках, коли студент  протягом навчання активно займався науковою діяльністю  в Гуртках кафедр Університету, що підтверджено документально.

 1. Процедура набуття членства у Товаристві полягає у поданні заявки через посилання із додаванням рекомендацій від керівника студентського наукового гуртка та мотиваційного листа претендента.

Посилання на реєстрацію:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrh7zCc0DROxAjwaH69JmRkJwzyfUl1CQ6-Qa2XORMmtSmKg/viewform?usp=sf_link