НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Лікувально-консультативна робота

Типові документи, що регламентуюють лікувальний процес

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця лікувально-консультативна робота здійснюється шляхом взаємодії між клінічними структурними підрозділами Університету та лікувально-профілактичними закладами міста Києва; проведенні перевірок (аудитів) клінічних баз кафедр (користування дороговартісним обладнанням, виконання лікувального навантаження); надання пільгової лікувально-консультативної допомоги студентам, співробітникам університету та членам їх сімей; організацію чергувань спеціалістів у системі екстреної виїзної консультативної допомоги в Україні (санавіація); обмін досвідом лікувальної роботи з фахівцями вітчизняних та зарубіжних медичних закладів, впровадження в лікарську практику оновлених стандартів (протоколів) діагностики та лікування, які базуються на принципах доказової медицини; розробку та апробацію нових медичних технологій, Національних програм, розвиток сімейної медицини, проведення профілактичних оглядів студентів, організації науково-практичних конференцій; підвищення рейтингу НМУ імені О.О. Богомольця, висвітлення досягнень у засобах масової інформації.

В структурі обсягу лікувально-консультативної роботи функціонують 58 клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця, що розташовані на 157 клінічних базах в лікувально-профілактичних закладах ГУОЗ міста Києва, медичних закладах МОЗ України, НАМН України і відомчого підпорядкування.

Загальний ліжковий фонд, на базі якого проводиться клінічна робота, становить більше 9,0 тис. ліжок. Щорічно співробітники клінічних кафедр Університету проводять лікування близько 150 тис. хворих, проводять до 70 тис. оперативних втручань, приймають 15 тис. пологів, виконують майже 120 тис. діагностичних процедур.

На клінічних кафедрах Університету зосереджений великий науковий потенціал: 156 професорів та докторів медичних наук, у тому числі 21 академік та член-кореспондент НАН, НАМН та НАПН та галузевих АН України, 257 доцентів, 588 кандидатів медичних наук. Вищу та першу фахову кваліфікаційну категорію мають близько 80 % співробітників клінічних кафедр Університету. 25 співробітників Університету є головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, 12 науково-педагогічних працівників – ДОЗ КМДА та КОДА, 17 науковців працюють в складі експертних рад МОЗ України і по теперішній час.

Співробітники клінічних кафедр беруть активну участь у науково-практичних форумах різних рівнів. Протягом звітного періоду фахівці НМУ імені О.О. Богомольця є учасниками численних засідань, слухань, науково-практичних конференцій, експертних рад, колегій МОЗ України та ДОЗ КМДА, тощо.

Щорічно відділ лікувально-діагностичної роботи проводить планові та позапланові виробничі наради з відповідальними за лікувально-діагностичну роботу клінічних кафедр та підрозділів НМУ з метою ознайомлення присутніх з нормативними документами НМУ, МОЗ, ДОЗ КМДА тощо, формами звітів за лікувальну роботу баз кафедр, оприлюднення результатів внутрішніх аудитів кафедр.

Стоматологічний медичний центр імені О.О. Богомольця є потужною навчально-лікувальною установою, основною клінічною базою стоматологічного факультету та кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти. Штат кваліфікованих співробітників надають якісну висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну лікувально-консультативну допомогу населенню міста Києва та інших регіонів України. На території Стоматологічного центру розташовані 10 підрозділів для оптимізації надання стоматологічної допомоги, найсучасніша серед державних медичних закладів України цифрова лабораторія, що займається друком навігаційних шаблонів, тимчасових ортопедичних конструкцій, 3D моделей пацієнтів з деформаціями та дефектами щелеп. Центр надає платні стоматологічні послуги, надходження від яких повністю використовуються для забезпечення потреб центру та оновлення його матеріально-технічної бази.

Кадровий персонал Стоматологічного медичного центру та стоматологічного факультету налічує 15 професорів, у тому числі 1 член-кореспондент НАМН України, 17 докторів медичних наук, 86 кандидатів медичних наук, 29 доцентів, 152 асистенти.  Студенти проходять теоретичну та лікувальну підготовку в 67 навчально-лікувальних кабінетах, де встановлено 271 стоматологічна установка, в 12 навчальних класах, трьох комп’ютерних класах. В цьому році додатково відкрито 2 фантомних класи, в яких встановлено 36 фантомів для відпрацювання практичних навичок (12 дитячих та 24 дорослих).

Стоматологічний медичний центр імені О.О. Богомольця за рік відвідали 224104 пацієнти, в тому числі 35702 дітей, в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах прийнято близько 1,5 тис. осіб. Щоденно Стоматологічний медичний центра НМУ приймає та консультує більше 700 з важкими формами стоматологічних захворювань, приймає пацієнтів за направленнями сільських та міських поліклінік та приватних стоматологічних клінік. Завдяки злагодженій взаємодії Адміністрації Університету, Стоматологічного центру, викладачів та студентів страших курсів стоматологічного факультету та кафедри стоматології, лікарів розроблена та функціонує програма санації студентів усіх факультетів, що належать до пільгових категорій, насамперед, таких, що мають інвалідність або інші проблеми зі здоров’ям (на сьогодні сановано більше 70 осіб). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1994 р. № 532 «Про обов’язковий щорічний медичний огляд студентів» та наказами НМУ, відповідно до затвердженого графіку, організовуються та проводяться щорічні медичні огляди студентів I та III курсів всіх факультетів Університету. Медичним оглядом охоплюється близько 100 % студентів.

В Стоматологічному медичному центрі на безоплатній основі проводиться стоматологічне лікування та реабілітація пацієнтів-учасників АТО, в тому числі із застосуванням складних методів протезування із опорою на дентальні імплантати.

Згідно наказу Ректора НМУ № 510 від 04.09.2017 року на базі Стоматологічного медичного центру створений та функціонує консультативний пункт кафедри оториноларингології. Таким чином забезпечується мультидисциплінарний підхід за участю кваліфікованих фахівців, найсучаснішого обладнання та діагностичних можливостей СМЦ НМУ.

Щороку згідно наказу НМУ та співпраці з відповідними підрозділами Київського міського центру крові, Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь» і НДКЛ «ОХМАДИТ» МОЗ України, волонтерськими організаціями, за інформаційної підтримки профкому студентів в Університеті відділ лікувально-діагностичної роботи організує та проводить «Тижні Донора». У заходах беруть участь студенти, співробітники Університету, всі бажаючі.

Відповідно до наказів Ректора НМУ постійно функціонують пункти медичної допомоги на території навчальних корпусів та студентського містечка НМУ. В літній (відпускний) період пункти медичної допомоги дислокуються на територію СОТ «МЕДИК» та приймають участь в роботі Приймальної комісії. Додатково організовано медичний супровід всім спортивним змаганням, які проводяться в Університеті. Проводиться внутрішній аудит наявності медоглядів (своєчасно оформлених санітарних книжок) технічних працівників Університету (працівників АГР, навчальних корпусів, гуртожитків, тощо).

В НМУ імені О.О. Богомольця сумісно із органами студентського самоврядування проводиться ряд акцій щодо пропагування здорового способу життя, профілактики хвороб, зокрема серцево-судинних захворювань, навчальні тренінги з проведення серцево-легеневої реанімації в місцях скупчення громадян. З числа активістів профспілкового комітету студентів та студентського самоврядування створено ініціативні групи, члени яких проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу (читання тематичних лекцій, семінарів, циклів ТУ, виступів на телебаченні тощо) щодо важливості імунопрофілактики грипу та інших інфекційних захворювань (кір, дифтерія, вітряна віспа та ін.) серед населення та профілактики соціально небезпечних захворювань.