Важлива інформація для вступників до магістратури НМУ на основі НРК 6 і НРК 7

21.07.2023

Абітурієнтам, які вступають до магістратури Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на основі НРК 6 (бакалавр) та НРК 7 (магістр/спеціаліст) на спеціальності 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Терапія та реабілітація», 229 «Громадське здоров’я» необхідно зареєструватися на фаховий іспит.

Для вступу до НМУ вищезазначені категорії абітурієнтів обирали такі напрями:

Попередній здобутий

рівень освіти

222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Терапія та реабілітація», 229 «Громадське здоров’я».
НРК 6

(бакалавр)

за результатами:

–   єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

–   фахового іспиту (ФІ)

НРК 7 (магістр/ спеціаліст) за результатами:

–   єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або співбесіди з іноземної мови на вибір вступника

–   фахового іспиту (ФІ)

 

Вступникам, які склали ЄВІ, необхідно зареєструватися на фаховий іспит через електронний кабінет вступника. Терміни реєстрації продовжено відповідно до дат зазначених у таблиці нижче.

Спеціальність Термін реєстрації на ФІ Дата складання ФІ
222 «Медицина» до 08.08.23 включно 10.08.23
224 «Технології медичної діагностики та лікування» до 07.08.23 включно 09.08.23
225 «Медична психологія» до 09.08.23 включно 11.08.23
226 «Фармація, промислова фармація» до 10.08.23 включно 12.08.23
227 «Терапія та реабілітація» до 13:00 год 22.07.23 24.07.23
229 «Громадське здоров’я» до 13:00 год 05.08.23 07.08.23

 

Детальна інструкція з реєстрації:

Як зареєструватися на вступні випробування вступникам з освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

 

Приймальна комісія