Інфографіка вступу

Варіанти вступу на базі попередньо здобутого освітнього рівня

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання

 (років, місяців)

Перехід до інфографіки вступу
Повна загальна середня освіта 222 Медицина 1 Магістр Денна 6 Обрати
222 Медицина (факультет

підготовки лікарів для

Збройних сил України)

1 Магістр Денна 6 Обрати
221 Стоматологія 1 Магістр Денна 5 Обрати
228 Педіатрія 1 Магістр Денна 6 Обрати
226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, промислова фармація» 1 Магістр Денна 5 Обрати
освітня програма «Фармація, промислова фармація» 1 Магістр Заочна 5,6 Обрати
225 Медична психологія 1 Магістр Денна 6 Обрати
227 Фізична терапія, ерготерапія 1 Бакалавр Денна 4 Обрати

 

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання  

Термін навчання, (років, місяців)

Перехід до інфографіки вступу
ОПС фаховий молодший бакалавр/ ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа»,  «Технології медичної діагностики та лікування» 222 Медицина 2 Магістр Денна 5 Обрати
228 Педіатрія 2 Магістр Денна 5 Обрати
227 Фізична терапія, ерготерапія 2 Бакалавр Денна 3 Обрати
226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, Промислова фармація 1 Магістр Заочна 4,6 Обрати

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання  

Термін навчання, років

Перехід до інфографіки вступу
ОПС фаховий молодший бакалавр/ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична»» 221 Стоматологія 2 Магістр Денна 4 Обрати

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання

 (років, місяців)

Перехід до інфографіки вступу
ОКР молодший спеціаліст/ ОПС фаховий молодший бакалавр «Фармація, промислова фармація» 226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, Промислова фармація 1 Магістр Заочна 4,6 Обрати

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання

(років, місяців)

Перехід до інфографіки вступу
ОС бакалавр «Фармація, промислова фармація» 226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, промислова фармація 1 Магістр Заочна 2,6 Обрати

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання

(років, місяців)

Перехід до інфографіки вступу
ОС бакалавр «Медсестринство» 226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, промислова фармація 1 Магістр Заочна 4,6 Обрати

 

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання, років Перехід до інфографіки вступу
ОС бакалавр «227 Фізична терапія, ерготерапія», «Здоров’я людини», «Лікувальна справа», «Медсестринство», «Фізичне виховання», «Фітнес та рекреація», «Біологія»

ОКР спеціаліст/ОС магістр

227 Фізична терапія, ерготерапія 1 Магістр Денна 2 Обрати

 

Попередньо здобутий освітній рівень Спеціальність Курс Освітній ступінь, що здобувається Форма навчання Термін навчання (років, місців) Перехід до інфографіки вступу
ОС бакалавр/ ОКР спеціаліст/ ОС магістр 229 Громадське здоров’я 1 Магістр Денна 2 Обрати
1 Магістр Заочна 2 Обрати
073 Менеджмент

ОП «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»

1 Магістр Денна 1,4 Обрати
1 Магістр Заочна 1,4 Обрати
ОКР спеціаліст/ ОС магістр 226 Фармація, промислова фармація освітня програма  «Фармація, промислова фармація 1 Магістр Заочна 4,6 Обрати