НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Діяльність профкому

Склад профкому

1.Бідна Лариса Павлівна, доцент кафедри гістології та ембріології, голов профбюро медичного факультету № 1;

2.Власенко Оксана Михайлівна, лікар Стоматологічного медичного центру, голова профбюро Стоматологічного медичного центру;

3.Гала Лілія Олексіївна, доцент кафедри організації та економіки фармації, голова профбюро фармацевтичного факультету;

4.Гапонова Галина Костянтинівна, практичний психолог Українського медичного ліцею, голова профбюро УМЛ;

5.Гаркавий Сергій Івановича, завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією ГДП, голова профбюро медичного факультету № 4;

6.Жук Алла Василівна, викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, голова профбюро медико-психологічного факультету;

7.Жуковцева Любов Іванівна, начальник відділу кадрів;

8.Клітинський Юрій Віталійович, доцент кафедри ортопедичної стоматології;

9.Коваль Борис Михайлович, доцент кафедри хірургії № 4, голова профбюро медичного факультету № 2;

10.Коваль Наталія Іллівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології, голова профбюро стоматологічного факультету;

11.Колос Лариса Павлівна, провідний інженер з охорони праці, голова профбюро адміністративно-господарчої частини;

12.Лукянець Марія Михайлівна, директор Стоматологічного медичного центру;

13.Лапко Валентина Григорівна, заступник голови профкому співробітників;

14.Надос Оксана Василівна, завідувачка відділу комплектування бібліотеки, голова профбюро бібліотеки;

15.Паустовський Юрій Олександрович, доцент кафедри гігієни праці і професійних хвороб;

16.Романенко Ганна Олександрівна, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини;

17.Щербак Лариса Федорівна, доцент кафедри гістології та ембріології, голова профбюро медичного факультету № 3.

 

 

 

Комісії профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

1.Комісія з питань оплати праці і соціально-економічного захисту:

– Бідна Лариса Павлівна – голова комісії

– Коваль Борис Михайлович

– Жуковцева Любов Іванівна

2.Комісія з питань організаційної роботи профкому :

– Гаркавий Сергій Іванович – голова комісії

– Гала Лілія Олексіївна

3.Комісія з питань охорони праці:

– Колос Лариса Павлівна – голова комісії

– Паустовський Юрій Олександрович

– Романенко Ганна Олександрівна

4.Комісія з питань культурно-масової роботи:

– Коваль Наталія Іллівна – голова комісії

– Надос Оксана Василівна

5. Комісія з питань інформації, комунікації та контролю роботи профкому :

– Клітинський Юрій Віталійович – голова комісії

– Лапко Валентина Григорівна

6.Комісія по роботі зі студентами, аспірантами, клінічними ординаторами та докторантами:

– Власенко Оксана Михайлівна – голова комісії

– Гапонова Галина Костянтинівна

7.Комісія зі спортивно-масової роботи :

– Жук Алла Василівна – голова комісії

– Щербак Лариса Федорівна

Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Член профспілки має право:

– на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;

– обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

– звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;

– користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;

– одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.

Член профспілки зобов’язаний:

Дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації

  • визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
  • своєчасно сплачувати членські внески;
  • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
  • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

 

  

Гарантії члена профспілки:

– член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;

– зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;

– працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

– членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;

– за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.