НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Наукова робота

  • виконання планової пошукової НДР кафедри
  • участь в роботі спеціалізованих вчених радах
  • виконання дисертаційних досліджень
  • видання наукових монографій
  • публікація наукових статей та тез
  • виступи на наукових форумах

 

 

Наукова тема кафедри: «Оптимізація діагностики та лікування алергічних захворювань у дітей з коморбідними станами»

 

Алергічні захворювання (АЗ) мають мультифакторну природу та розвиваються при взаємодії факторів навколишнього середовища та спадкової схильності. Значення генетичних факторів в етіології БА оцінюється в діапазоні від 36 до 79 % . Найбільш поширеним методом вивчення генетичних основ БА є пошук асоціацій захворювання з поліморфізмом кандидатних генів. Наявність поліморфізму може призводити до зміни рівня експресії даних генів і/або зміни структури їх білкових продуктів.

Дослідження кандидатних генів показало зв’язок поліморфізмів або мутацій гену, залученого в регуляцію структури і функції епідермального бар’єру з АЗ – FLG, що кодує філаггрін . Доведено роль мутацій в гені FLG в розвитку АД. Стосовно поліморфізмів в гені це питання не вивчено і потребує проведення подальших досліджень. Не з’ясовано, яким чином впливають поліморфізми в даному гені на експресію білка філаггріна та як дефекти в гені білка шкіри можуть бути пов’язаними з розвитком алергічного процесу в інших органах.

Актуальним залишається питання щодо контролю БА, який не завжди вдається досягнути об’ємом базисної терапії. Тому розробка корекції патогенетичної терапії БА у дітей з АД з урахуванням генетичних факторів з застосуванням препаратів з імуномодулюючою та протизапальною дією є важливої складовою терапевтичної тактики щодо БА.

Актуальність даної роботи обумовлена поширеністю у дітей БА, невизначеністю впливу поліморфізму в гені FLG на експресію білка філаггріна, суперечливістю даних літератури щодо взаємозвяку поліморфізмів в генах FLG та MTOR та розвитку БА у дітей з АД.

В роботі вперше оцінено клінічне значення поліморфізму G4468→A гена FLG в дефекті епідермального бар’єру та його значення в розвитку та перебігу бронхіальної астми у дітей. Вперше комплексно оцінено особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з поліморфізмом rs11204981 гена FLG. Вперше визначено зв’язок поліморфізму гену FLG та експресії мРНК філаггріна в букальному епітелії. Вперше доведено зв’язок поліморфізму T33650→C в гені MTOR з розвитком алергічного фенотипу у дітей та клінічними параметрами бронхіальної астми.

 

 

Розроблено та науково обґрунтувано корекцію патогенетичної терапії бронхіальної астми у дітей з атопічним дерматитом з урахуванням поліморфізмів гена FLG та MTOR з застосуванням холекальциферолу як препарату з імуномодулюючою та протизапальною дією необхідністю розробки корекції патогенетичної терапії БА у дітей з АД.    В результаті проведеної роботи  вперше визначено зв’язок поліморфізму гена FLG та експресії мРНК філаггріна в букальному епітелії. Доведено зв’язок поліморфізму T33650→C в гені MTOR з розвитком алергічного фенотипу у дітей та клінічним перебігом БА. Вивчено ефективність терапії БА у дітей з урахуванням наявності поліморфізмів генів FLG та MTOR. Розроблено та науково обґрунтовано корекцію патогенетичної терапії БА у дітей з АД з урахуванням поліморфізмів генів FLG та MTORз застосуванням холекальциферолу як препарату з імуномодулюючою та протизапальною дією. Зменшення витрат на стаціонарне лікування у хворих з БА та АД., покращення якості життя, підвищення контролю БА та АД.

 

Публікації : За 2016-2019 рр.  Опубліковано 79 статей, 37 тез, 1 методичні рекомендації,  3 навчальних посібники. Отримано 2 авторських свідоцтва. Захищено 2 кандидатських дисертації.  Опубліковано 4 статті в SCOPUS, 3 Web Science.

 

Павлик Олена Вікторівна « Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з поліформізмом гена структурного білка шкіри та шляхи підвищення ефективності її терапії»  29.09.2016

 

Ємець Оксана Вікторівна «Особливості перебігу атопічних захворювань у дітей в залежності від поліформізму генів, що кодують білки лізосомного та  протеасомного протеолізу» 28.02.2017