Навчально-методична робота

Методичні розробки

1 курс. Вибіркова дисципліна: «Основи спілкування з дитиною».

 

Тема 1. Загальні принципи ефективної комунікації медичного працівника з пацієнтом дитячого віку та його батьками (законними представниками).

Тема 2. Особливості спілкування медичного працівника з дитиною грудного віку.

Тема 3. Особливості спілкування медичного працівника з дитиною у віці 1-3 років.

Тема 4. Особливості спілкування медичного працівника з дитиною у віці 3-6 років.

Тема 5. Особливості спілкування медичного працівника з дітьми молодшого шкільного віку.

Тема 6. Особливості спілкування медичного працівника з підлітками.

Тема 7. Принципи комунікації лікаря з батьками (законними представниками) дитини.

Тема 8. Особливості спілкування медичного працівника з дітьми з особливими потребами.

Тема 9. Особливості спілкування медичного працівника з хворими дітьми в стаціонарі.

Тема 10. Помилки в комунікації медичного працівника з пацієнтом дитячого віку та його батьками (законними представниками).

Тема 11. Особливості спілкування медичного працівника з батьками новонародженої дитини.

 

 

2 курс. Навчальна дисципліна «Догляд за хворими (практика)», модуль 3 «Догляд за хворими дітьми». 

 

 1. Тема 1. Місце дитячої лікарні у структурі надання медичної допомоги дітям. Функціональні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу та фахова субординація в дитячій лікарні.
 2. Тема 2. Організація роботи відділень дитячої лікарні. Приймальне відділення. Інфекційний контроль в дитячій лікарні.
 3. Тема 3. Особливості гігієни дітей різного віку та догляд за ними в дитячій лікарні. Первинний туалет новонародженого. Дезінфекція та стерилізація.
 4. Тема 4. Облік та правила зберігання лікарських засобів. Догляд за хворими з лихоманкою, термометрія. Застосування клізм у дітей.
 5. Тема 5. Організація харчування дітей в умовах лікарні. Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

 

 

3 курс. Навчальна дисципліна: «Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні».

 

Тема 1. Періоди дитячого віку, характеристика кожного. Період новонародженості, розподіл новонароджених  за гестаційним віком, ознаки морфологічної і функціональної зрілості/незрілості, межеві стани (транзиторні). Шкала Апгар. Первинний туалет новонародженого.

Тема 2. Фізичний розвиток (ФР) дітей, характеристика процесів росту і розвитку, закономірності збільшення основних антропометричних показників та їх оцінка. Семіотика порушень ФР.

Тема 3. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Нервово-психічний розвиток дітей у різному віці. Методи і частота оцінки.

Тема 4. Методика клінічного неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей. Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології.

Тема 5. Анатомо-фізіологічні особливості, клінічна методика обстеження і семіотика захворювань шкіри та її  похідних,  підшкірної основи. Методика обстеження лімфатичних вузлів у дітей.

Тема 6. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження кістково-м’язової системи у дітей. Семіотика захворювань кістково-м’язової системи у дітей.

Тема 7. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, методика клінічного обстеження органів дихання у дітей.

Тема 8. Семіотика синдромів ураження і основних захворювань органів дихання. Лабораторно-інструментальні методи обстеження органів дихальної системи.

Тема 9. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей. Методика фізикального обстеження серцево-судинної системи у дітей.

Тема 10. Додаткові методи дослідження серцево-судинної системи. Семіотика основних синдромів і захворювань серцево-судинної системи у дітей.

Тема 11. Анатомо-фізіологічні особливості, методика клінічного обстеження травної системи у дітей.

Тема 12. Основні симптоми і синдроми ураження органів травлення у дітей. Лабораторно-інструментальні методи обстеження. Семіотика основних захворювань.

Тема 13. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів системи сечовиділення у дітей. Лабораторно-інструментальні методи обстеження. Семіотика синдромів уражень сечової системи.

Тема 14. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів та захворювань системи крові у дітей.

Тема 15. Анатомо-фізіологічні особливості, загальна семіотика захворювань імунної системи у дітей.

Тема 16. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань ендокринної системи у дітей.

Тема 17. Курація пацієнта з метою написання Історії хвороби.

Тема 18. Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії.

Тема 19. Штучне і змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного і змішаного вигодовування. Техніка штучного і змішаного вигодовування, критерії оцінки їх ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному і змішаному вигодовуванні.

Тема 20. Принципи та організація раціонального харчування дітей старших одного року.

Тема 21. Техніка антропометричних вимірювань у дітей, оцінка отриманих даних. Гігієнічна обробка рук. Засоби індивідуального захисту медичних працівників.

Тема 22. Участь медичної сестри у забезпеченні діагностичного процесу.

Тема 23. Участь медичної сестри у забезпеченні лікувального процесу.

Тема 24. Робота медичної сестри в кабінеті щеплень. Лікувальне харчування; організація харчування пацієнтів у відділеннях дитячої лікарні. Базова серцево-легенева реанімація у дітей на догоспітальному етапі. Зупинка кровотечі.

 

 

 

 

3 курс. Навчальна дисципліна: «Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні». Самостійна робота студентів (СРС)

 

 1. Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку.
 2. Система організації охорони здоров’я дітей в Україні.
 3. Вигодовування передчасно народжених дітей.
 4. Особливості енергетичного, білкового, вуглеводного, водно-мінерального, ліпідного обмінів у дитячому віці. Семіотика порушень обмінів речовин у дітей.

 

 

4 курс. Навчальна дисципліна: «Педіатрія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі хвороби».

 

Тема 1. Рахіт у дітей. Спазмофілія у дітей. Гіпервітаміноз D у дітей.

Тема 2. Гострі бронхіти у дітей. Пневмонії у дітей.

Тема 3. Алергічні захворювання у дітей: бронхіальна астма, алергічний риніт, атопічний дерматит. Харчова алергія.

Тема 4. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей.

Тема 5. Запальні та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей.

Тема 6. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) та реактивні артропатії у дітей.

Тема 7. Функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей.

Тема 8. Функціональні та органічні гепатобіліарні розлади у дітей

Тема 9. Інфекції сечової системи у дітей. Пієлонефрит у дітей.

Тема 10. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей.

 

 

курс. Лекції. Навчальна дисципліна: «Педіатрія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі хвороби».

 

Лекція 1. Рахіт у дітей.

Лекція 2. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. Гострі бронхіти у дітей.

Лекція 3. Пневмонії у дітей.

Лекція 4. Бронхіальна астма у дітей.

Лекція 5. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей.

Лекція 6. Функціональні  та органічні захворювання органів. гастродуоденальної зони у дітей.

Лекція 7. Функціональні та органічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей.

Лекція 8. Функціональні та органічні захворювання кишечника у дітей.

Лекція 9. Інфекції сечової системи у дітей.

Лекція 10. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна  ниркова недостатність у дітей.

 

 

4 курс. Вибіркова дисципліна: «Дитяча гастроентерологія, пульмонологія та нефрологія».

 

Тема 1. Найбільш поширені захворювання стравоходу, шлунку та ДПК у дітей.

Тема 2. Захворювання жовчного міхура та підшлункової залози у дітей.

Тема 3. Захворювання кишківника у дітей. Функціональний закреп у дітей. Целіакія.

Тема 4. Найбільш поширені спадкові захворювання печінки у дітей.

Тема 5. Інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей.

Тема 6.  Синдром свистячого дихання (візингу) у дітей. Сторонні тіла дихальних шляхів у дітей.

Тема 7.  Ускладнення пневмонії  у дітей. Плеврит у дітей.

Тема 8.  Муковісцидоз. БЕН.

Тема 9.  Нейрогенний сечовий міхур у дітей. Дисметаболічна нефропатія у дітей.

Тема 10.  Хронічна хвороба нирок у дітей.

 

 

 

5 курс. Навчальна дисципліна: «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби».

 

Тема 1. Організація надання неонатологічної допомоги в Україні. Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною.

Тема 2. Особливості адаптації передчасно народжених новонароджених. Організація виходжування та годування передчасно народжених дітей.

Тема 3. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених.

Тема 4. Респіраторний дистрес-синдром та пневмонії у новонароджених.

Тема 5. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених.

Тема 6. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH – інфекції).

Тема 7. Бактеріальні інфекції у новонароджених.

Тема 8. Анемії у дітей: дефіцитні, постгеморагічні, гемолітичні, внаслідок порушення гемопоезу.

Тема 9. Геморагічні захворювання у дітей.

Тема 10. Лейкемії та лімфоми у дітей.

Тема 11. Цукровий діабет у детей.

Тема 12. Захворювання щитовидної залози у дітей.

Тема 13. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей.

 

 

5 курс. Вибіркова дисципліна: «Основи неонатології».

 

Тема 1. Сучасні перинатальні технології. Медичний догляд за передчасно народженою дитиною з дуже низькою та надзвичайно низькою масою тіла при народженні.

Тема 2. Сучасна концепція перинатальних інфекцій. Тактика ведення дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Тема 3. Неонатальні проблеми, пов’язані з системою дихання.

Тема 4. Неонатальні проблеми, пов’язані з центральною нервовою системою.

Тема 5. Неонатальні проблеми, пов’язані з серцево-судинною системою.

Тема 6. Гематологічні проблеми періоду новонародженості.

Тема 7. Неонатальна жовтяниця.

Тема 8. Неонатальні проблеми, пов’язані з системою травлення.

Тема 9. Неонатальні проблеми сечовидільної системи.

Тема 10. Неонатальні проблеми метаболізму.

 

 

 

6 курс. Навчальна дисципліна «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами». Модуль 1 «Педіатрія».

 

1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Екстрена допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

2. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Екстрена допомога при астматичному стані.

3. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

4. Диференційна діагностика ціанозу, задишки, кардіомегалії при захворюваннях серця у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності у дітей

5. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та синдромі Морган’ї-Адамса-Стокса

6. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

7. Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка та кишечника у дітей.

8. Диференціальна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності.

9. Диференціальна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечовидільної системи у дітей. Диференціальна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

10. Диференціальна діагностика гломерулонефритів у дітей. Хронічна хвороба нирок у дітей. Невідкладна допомога при гострому ушкодженні нирок у дітей

11. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя на амбулаторному етапі.

12. Диференційний діагноз жовтяниць.

13. Перинатальне ураження центральної нервової системи у дітей. Спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи в амбулаторних умовах.

14. Кашель у дітей. Диференційна діагностика та лікування

15. Синдром абдомінального болю у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.

16. Блідість у дітей. Диференціальна діагностика і тактика ведення хворих.

17. Лихоманка у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.

18. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії. Невідкладна допомога при артеріальній гіпертензії

19. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

 

 

 

6 курс. Навчальна дисципліна «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами». Самостійна робота студентів.

 

 1. Методи респіраторної підтримки у дітей
 2. Невідкладні стани в алергології дитячого віку.
 3. Диференційний діагноз висипу у дітей.
 4. Потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи
 5. Отруєння засобами побутової хімії у дітей
 6. Клінічні ознаки, діагностика, невідкладна допомога при укусах комах, змії.
 7. Опіки та ураження струмом у дітей. Клінічні ознаки, діагностика, невідкладна допомога.