НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-методична робота

Методичні розробки

Навчальна дисципліна «Догляд за хворими (практика)», модуль 3
«Догляд за хворими дітьми»

Тема 1. Етика та деонтологія в педіатрії. Функціональні обов’язки медичного персоналу дитячих лікувальних закладів. Структура і функції педіатричного стаціонару та поліклініки.
Тема 2.  Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медичного персоналу.
Особливості  гігієни  дітей першого року життя та догляд за ними  в умовах стаціонару. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.
Тема 3.  Особливості  гігієни  дітей та догляд за ними  в стаціонарі дитячої лікарні. Догляд  за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей. Облік  та правила зберігання лікарських засобів. Особливості  застосування лікарських засобів  в педіатрії.
Тема 4.  Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку. Організація харчування  дітей в умовах стаціонару. Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

 

Навчальна дисципліна «Педіатрія». Модуль 1.
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей.

1. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку.
2. Рахіт. Гіпервітаміноз «Д». Білково-енергетична недостатність у дітей.
3. Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей.
4. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей.
5. Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей.
6. Функціональні та органічні захворювання кишечнику та біліарної системи у дітей.
7. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропивянка у дітей.
8. Гостра ревматична лихоманка у дітей.
9. Запальні та незапальні захворювання серця у дітей.
10. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей.
11. Порушення ритму серця та провідності у дітей
12. Інфекції сечової системи у дітей.

 

Дисципліна «Педіатрія, дитячі інфекції». Модуль 2.
«Неонатологія, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей»

1. Організація надання неонатологічної допомоги в Україні. Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною
2. Особливості адаптації передчасно народжених новонароджених. Організація виходжування та годування передчасно народжених дітей
3. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених
4. Респіраторний дистрес-синдром та пневмонії у новонароджених
5. Пневмонії у новонароджених
6. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених
7. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH – інфекції)
8. Бактеріальні інфекції у новонароджених
9. Анемії у дітей: дефіцитні, постгеморагічні, гемолітичні, внаслідок порушення гемопоезу
10. Геморагічні захворювання у дітей
11. Лейкемії та лімфоми у дітей
12. Цукровий діабет у дітей
13. Захворювання щитовидної залози у дітей
14. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей

 

Навчальна дисципліна «Пропедевтика педіатрії».
Модуль 1. Педіатрія як наука про здорову i хвору дитину

1. Періоди дитячого віку
2. Особливості періоду новонародженості
3. Фізичний розвиток дітей, його оцінка, семіотика порушень фізичного розвитку дітей
4. Психомоторний розвиток дітей
5. Оцінка психомоторного розвитку дітей. Семіотика порушень психомоторного розвитку дітей різного віку.
6. Додаток до теми 5.

 

Навчальна дисципліна «Пропедевтика педіатрії».
Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості органів та систем дитячого організму, методика їх обстеження та
семіотика найбільш поширених захворювань дитячого віку
1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика ураження нервової системи у дітей
2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, ceмioтика ураження шкіри, підшкірної основи у дітей
3. Анатомо-фізіологічні особливостi, методика обстеження, семіотика ураження кістково-м'язової системи у дітей
4. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів дихання у дітей
5. Перкусія та аускультація легень у дітей
6. Семіотика захворювань органів дихання
7. Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження серцево-судинної системи у дітей
8. Перкусія та аускультація серця у дітей
9. Семіотика захворювань серцево-судинної системи
10. Функціональні дослідження серцево-судинної стистеми у дітей
11. Анатомо-фізіологічні особливості органів системи травлення, методика дослідження
12. Семіотика ураженння органів травлення у дітей
13. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дітей, методика дослідження
14. Семіотика ураженння органів сечової системи у дітей
15. Анатомо-фізіологічні особливості органів ендокринної системи, методика дослідження, семіотика уражень
16. Анатомо-фізіологічні особливості та методика дослідження системи крові у дітей. Семіотика уражень системи крові у дітей
17. Анатомо-фізіологічні особливості та методика дослідження імунннної системи у дітей. Семіотика уражень імунннної системи у дітей

 

Навчальна дисципліна «Пропедевтика педіатрії».
Модуль 3. Харчування дітей різного віку
1. Природне вигодовування дітей першого року життя до введення прикорму
2. Природне вигодовування дітей першого року життя після введення прикорму
3. Штучне та змішане вигодовування дітей першого року життя
4. Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року.

 

Навчальна дисципліна «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами».
Модуль 1. «Педіатрія»

1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.
2. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при важкому нападі бронхіальної астми у дітей.
3. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.
4. Кашель у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.
5. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.
6. Диференційна діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту у дітей. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності у дітей.
7. Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка та кишечника у дітей.
8. Синдром абдомінального болю у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.
9. Перинатальне ураження центральної нервової системи у дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.
10. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей.
11. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку
12. Блідість у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога при кровотечах. Лімфаденопатії у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря. Гепатомегалія у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря. Спленомегалія у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.
13. Лихоманка у дітей. Диференційна діагностика. Тактика лікаря.
14. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії. Невідкладна допомога при артеріальній гіпертензії та гіпотензії
15. Диференційна діагностика ціанозу, задишки, кардіомегалії при захворюваннях серця у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності у дітей.
16. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму  та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.
17. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.