НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Колектив кафедри педіатрії №2 НМУ у 2019 році

 

Кафедра педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця була створена 1 жовтня 1944 року як кафедра госпітальної педіатрії Київського медичного інституту.

Перший завідувач кафедри – професор Фінкельштейн Л.Й., потім нею завідували  професор Зельдич Л.Є., член-кореспондент АМН СРСР, професор  Хохол О.М., професор Руднєв І.М., член-кореспондент НАН України, НАМН України, АМН СРСР, професор Сідельников В.М.

З 1997 року кафедру очолює член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П.

В даний час на кафедрі працюють 4 професора, 10 доцентів, 6 асистентів. Вона є опорною серед кафедр педіатрії закладів вищої освіти України.

 

Контакти кафедри: проспект Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540-96-26.

 

Спеціальності, за якими проводиться навчання на до дипломному етапі: 7.12010001 «Лікувальна справа».