НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Громадська та виховна робота

 

 • розробка та прийняття Етичного кодексу лікаря України
 • створення елективного курсу з біоетики
 • відродження сторінок історії кафедри, публікація історичного нарису
 • відеофільм про історію кафедри
 • публікації про Фінкельштейна Л.Й. – засновника кафедри
 • започаткування щорічних Сідельниковських читань
 • щорічні заходи до дня народження В.М. Сідельникова
 • заходи до 100-річчя з дня народження І.М. Руднєва
 • цикл лекцій про видатні постаті вітчизняної педіатрії
 • заходи до 75-річчя кафедри педіатрії №2

 

27 вересня 2009 року
Всеукраїнський з’їзд лікарських організацій України та Х з’їзд ВУЛТ Ukrainian meeting of medical organizations

XIX СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

 

20-22 вересня 2017 року у Полтаві відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XIX Сідельниковські читання. Читання пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова є традиційними і в цьому році зібрали понад 1000 дитячих та сімейних лікарів України.

 

Протягом роботи конференції було проведено 4 пленарних та 2 секційних засідання, на яких було заслухано 103 наукових доповіді від провідних вчених-педіатрів, присвячених актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Обговорені стендові доповіді. Окремі секційні засідання було присвячено інноваціям у педіатричній практиці та сучасним питанням дитячої кардіоревматології.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 70 осіб з різних регіонів України –  завідувачі та викладачі педіатричних кафедр 14 вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації нових підручників та посібників, підготовлених науковцями Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

 

Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню роботи системи охорони здоров’я дітей буде сприяти відновлення окремої освітньо-наукової спеціальності «Педіатрія» у переліку освітньо-наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, окремої спеціальності «Педіатрія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 53.

 

Сідельниковські читання несуть велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави. І в подальшому вони будуть також щорічними, а вшанування пам’яті Людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії буде сприяти покращенню здоров’я дітей.

 

XX СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 19-21 вересня у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету.

 

Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою
МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі прийняли участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та усіх трьох академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоровʼя дітей та підлітків НАМН України» та ін.

 

У відкритті цього традиційного масштабного педіатричного форуму узяли участь представники Асоціації педіатрів України, НАМН України, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

 

Читання включали 4 пленарних та 2 секційних засідання, було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних вітчизняних та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Окремі засідання форуму були присвячені доповідям молодих вчених щодо інновацій у педіатрії та актуальних питань дитячої кардіоревматології.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України –  завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з
14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

 

Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у запровадженні обʼєктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

 

Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме якнайшвидше затвердження нових стандартів підготовки за спеціальністю 228 «Педіатрія».

 

ХХІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

 

ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася у м. Львові 18 – 20 вересня 2019 року.

 

Зазначений форум є традиційним і цьогоріч зібрав понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти МОЗ України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики ХНМУ, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін.

 

У відкритті цього масштабного Всеукраїнського педіатричного форуму взяли участь керівники Асоціації педіатрів України, Вченої медичної ради МОЗ України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, представники Національної академії медичних наук України.

 

В програмній доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора Волосовця О.П. та академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г. були визначені основні сучасні виклики, що стоять перед медициною дитинства. Так, тривожний тренд останніх двох десятиліть –  зменшення кількості здорових дітей в країні, що відбувається на тлі зниження чисельності дитячого населення з 10 775 729 дітей 0–17 років у 1994 році до 7 609 297 у 2018 році при високих рівнях захворюваності і поширеності хвороб дитячого віку, епідемічних спалахах кору, захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. Все це, без сумніву, вимагає підвищеної уваги суспільства та влади до системи забезпечення якісної медичної допомоги дитячому населенню, враховуючи прогресуюче скорочення підготовки педіатрів у закладах вищої медичної освіти та зменшення кількості дитячих лікарів до 8241 особи проти 12,4 тисяч у 2011 році. Тобто, за останні 8 років кількість дитячих лікарів в Україні зменшилась на 3,9 тисяч осіб, а укомплектованість погіршилась у 1,42 рази.  На 1,6 тисяч лікарів зменшилась кількість лікарів-педіатрів міських дільниць, а укомплектованість погіршилась майже у 1,5 рази.  На 228 осіб зменшилась кількість неонатологів, на 180 осіб – кількість дитячих інфекціоністів.

 

Протягом 4 пленарних, 2 секційних засідань та методичної наради заслухано 102 наукових доповіді та 49 стендових презентацій від понад 50 провідних вітчизняних та іноземних вчених та чисельних авторських колективів. Вони були присвячені актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави,  досягнень у педіатрії та клінічної генетики, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки.

 

Велику зацікавленість у учасників форуму викликали доповіді провідних науковців з Університетів Інсбруку (Австрія) та Варшави (Польща) щодо сучасних проблем респіраторної патології, алергічних захворювань у дітей та її лікування на засадах доказової медицини. В фокусі уваги форуму – раціональна антимікробна терапія в практиці педіатрії та сімейної медицини, сучасні стратегії стримування росту антибіотикорезистентності.

 

У межах конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі взяли участь понад 70 завідувачів кафедри та професорів, завучів педіатричних кафедр з 15 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

 

Протягом її роботи пройшла презентація 75-річного досвіду викладання на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  сучасних викликів перед педіатричною освітою та наукою, результатів запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) на різних етапах підготовки майбутніх лікарів. Заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної методичної роботи протягом звітного періоду. Був проведений круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

 

Учасники конференції висловлюють впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме впровадження нових стандартів підготовки за спеціальностями «Медицина» та  «Педіатрія» на засадах проблемно-орієнтованої та поглибленої практичної підготовки.

 

Пріоритети підготовки дитячих лікарів та наукового пошуку повинні визначатись, перш за все, потребами галузі. На цей час в Україні спостерігається зростання поширеності у дітей хвороб органів дихання, уроджених аномалій, новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб системи кровообігу, травм та отруєнь. Вочевидь, така динаміка поширеності хвороб дитячого віку свідчить про вплив екологічно забрудненого довкілля, нездорового способу життя більшості українських родин, низки спадкових факторів, нераціонального харчування та поширення шкідливих звичок серед дітей та підлітків. Нині процеси реформування галузі та медичної освіти відбуваються на тлі різкого зменшення обсягів підготовки дитячих лікарів у медичних вишах, що може призвести до кризових явищ щодо забезпеченості дитячими лікарями, дитячими інфекціоністами і неонатологами та у майбутньому погіршить якість надання медичної допомоги дитячому населенню нашої країни.

 

Учасники конференції відзначали, що:

– стан здоров’я дитячого населення країни продовжує погіршуватись; рівні захворюваність та поширеність хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;

– в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання смертності дітей у віці до 5 років;

– найкраща динаміка зменшення малюкової смертності у 2019 році до 4,65 %о досягнута у Львівській області за рахунок ефективної роботи педіатричних служб області та м. Львова;

– протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень (у 2 рази), хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;

– найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській  областях, великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС;

– обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;

– обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» у 2019 році становили лише 197 осіб у 8 медичних вишах, що є вкрай недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі; у 6 закладах вищої медичної освіти підготовка дитячих лікарів взагалі не проводиться;

– внаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, зростає кадровий дефіцит (до 1000 вакантних посад), а укомплектованість їх посад у закладах охорони здоров’я становить лише 76%.

 

Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної здоровоохорони, учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вважають на необхідне звернутись до нового складу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо наступних невідкладних заходів та пропозицій:

 • Створити та затвердити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України, залучивши провідних фахівців галузі.
 • Вжити попереджувальних заходів щодо вакцинації населення в умовах епідемії дифтерії, що насувається на країну.
 • З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.
 • Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики та лікування захворювань поширених хвороб дитячого віку.
 • Звернутись до МОЗ України із пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році з встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше 500 місць передбачити для вступників з сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
 • Повторно звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «Медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому у галузі знань «Охорона здоров’я».
 • Продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «Педіатрія» на досвіді кращих міжнародних практик.
 • Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій та досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги.
 • Забезпечити належні соціальні гарантії усім учасникам освітнього процесу (як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти) щодо  розвитку післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку, оскільки без зазначеного їх участь у міжнародних обмінах та закордонному стажуванні є проблематичною.
 • Пропонуємо Міністерству охорони здоров’я України залишити лікарів-педіатрів у штатних розписах Центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних закладах і після 2020 року.

 

ДОПОВІДІ 2019 РОКУ

 • Всеукраїнська конференція «Концепція безперервного вдосконалення системи охорони здоров’я та Національна стратегія охорони здоров’я – наріжні об’єднавчі складові розвитку», Київ, 17 квітня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П. Проблемні питання педіатричної освіти. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», Київ, 18 квітня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П. 10 років Етичному кодексу лікаря України: роздуми та виклики. Наукова історико-термінологічна конференція «10-річчя прийняття Етичного кодексу лікаря України, Євпаторія, 2009 р. Київ, 3 липня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П., Чернишова Л.І., Кривопустов С.П., Кузьменко А.Я., Руднєв О.О. Зоряний шлях професора Руднєва І.М. Наукова історико-термінологічна конференція «10-річчя прийняття Етичного кодексу лікаря України, Євпаторія, 2009 р.», Київ, 3 липня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П., Кривопустов С.П. Л.Й. Фінкельштейн – засновник кафедри госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. Наукова історико-термінологічна конференція «10-річчя прийняття Етичного кодексу лікаря України, Євпаторія, 2009 р.», Київ, 3 липня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Кузьменко А.Я. Видатні постаті вітчизняної педіатрії. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання). Львів, 20 вересня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П. Кадрові проблеми української педіатричної здоровоохорони у контексті загальноєвропейських трендів. XIV Конгрес педіатрів України. Київ, 8-10 жовтня 2019 р.

 

 • Волосовець О.П. Витоки кадрової кризи в охороні здоров´я України. ХVII з´їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Полтава, 14-16 листопада 2019 р.