Кафедра педіатрії №2

Громадська та виховна робота

 

 • розробка та прийняття Етичного кодексу лікаря України
 • створення елективного курсу з біоетики
 • відродження сторінок історії кафедри, публікація історичного нарису
 • відеофільм про історію кафедри
 • публікації про Фінкельштейна Л.Й. – засновника кафедри
 • започаткування щорічних Сідельниковських читань
 • щорічні заходи до дня народження В.М. Сідельникова
 • заходи до 100-річчя з дня народження І.М. Руднєва
 • цикл лекцій про видатні постаті вітчизняної педіатрії
 • заходи до 75-річчя кафедри педіатрії №2

 

27 вересня 2009 року
Всеукраїнський з’їзд лікарських організацій України та Х з’їзд ВУЛТ

Ukrainian meeting of medical organizations

 

 

 

 

XIX СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

 

20-22 вересня 2017 року у Полтаві відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XIX Сідельниковські читання. Читання пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова є традиційними і в цьому році зібрали понад 1000 дитячих та сімейних лікарів України.

 

Протягом роботи конференції було проведено 4 пленарних та 2 секційних засідання, на яких було заслухано 103 наукових доповіді від провідних вчених-педіатрів, присвячених актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Обговорені стендові доповіді. Окремі секційні засідання було присвячено інноваціям у педіатричній практиці та сучасним питанням дитячої кардіоревматології.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 70 осіб з різних регіонів України –  завідувачі та викладачі педіатричних кафедр 14 вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації нових підручників та посібників, підготовлених науковцями Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

 

Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню роботи системи охорони здоров’я дітей буде сприяти відновлення окремої освітньо-наукової спеціальності «Педіатрія» у переліку освітньо-наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, окремої спеціальності «Педіатрія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 53.

 

Сідельниковські читання несуть велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави. І в подальшому вони будуть також щорічними, а вшанування пам’яті Людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії буде сприяти покращенню здоров’я дітей.

 

 

 

XX СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 19-21 вересня у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету.

 

Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою
МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі прийняли участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та усіх трьох академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоровʼя дітей та підлітків НАМН України» та ін.

 

У відкритті цього традиційного масштабного педіатричного форуму узяли участь представники Асоціації педіатрів України, НАМН України, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

 

Читання включали 4 пленарних та 2 секційних засідання, було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних вітчизняних та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Окремі засідання форуму були присвячені доповідям молодих вчених щодо інновацій у педіатрії та актуальних питань дитячої кардіоревматології.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України –  завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з
14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

 

Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у запровадженні обʼєктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

 

Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме якнайшвидше затвердження нових стандартів підготовки за спеціальністю 228 «Педіатрія».

 

 

 

ХХІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася у м. Львові 18 – 20 вересня 2019 року.

 

Зазначений форум є традиційним і цьогоріч зібрав понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти МОЗ України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики ХНМУ, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін.

 

У відкритті цього масштабного Всеукраїнського педіатричного форуму взяли участь керівники Асоціації педіатрів України, Вченої медичної ради МОЗ України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, представники Національної академії медичних наук України.

 

В програмній доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора Волосовця О.П. та академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г. були визначені основні сучасні виклики, що стоять перед медициною дитинства. Так, тривожний тренд останніх двох десятиліть –  зменшення кількості здорових дітей в країні, що відбувається на тлі зниження чисельності дитячого населення з 10 775 729 дітей 0–17 років у 1994 році до 7 609 297 у 2018 році при високих рівнях захворюваності і поширеності хвороб дитячого віку, епідемічних спалахах кору, захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. Все це, без сумніву, вимагає підвищеної уваги суспільства та влади до системи забезпечення якісної медичної допомоги дитячому населенню, враховуючи прогресуюче скорочення підготовки педіатрів у закладах вищої медичної освіти та зменшення кількості дитячих лікарів до 8241 особи проти 12,4 тисяч у 2011 році. Тобто, за останні 8 років кількість дитячих лікарів в Україні зменшилась на 3,9 тисяч осіб, а укомплектованість погіршилась у 1,42 рази.  На 1,6 тисяч лікарів зменшилась кількість лікарів-педіатрів міських дільниць, а укомплектованість погіршилась майже у 1,5 рази.  На 228 осіб зменшилась кількість неонатологів, на 180 осіб – кількість дитячих інфекціоністів.

 

Протягом 4 пленарних, 2 секційних засідань та методичної наради заслухано 102 наукових доповіді та 49 стендових презентацій від понад 50 провідних вітчизняних та іноземних вчених та чисельних авторських колективів. Вони були присвячені актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави,  досягнень у педіатрії та клінічної генетики, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки.

 

Велику зацікавленість у учасників форуму викликали доповіді провідних науковців з Університетів Інсбруку (Австрія) та Варшави (Польща) щодо сучасних проблем респіраторної патології, алергічних захворювань у дітей та її лікування на засадах доказової медицини. В фокусі уваги форуму – раціональна антимікробна терапія в практиці педіатрії та сімейної медицини, сучасні стратегії стримування росту антибіотикорезистентності.

 

У межах конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі взяли участь понад 70 завідувачів кафедри та професорів, завучів педіатричних кафедр з 15 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

 

Протягом її роботи пройшла презентація 75-річного досвіду викладання на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  сучасних викликів перед педіатричною освітою та наукою, результатів запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) на різних етапах підготовки майбутніх лікарів. Заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної методичної роботи протягом звітного періоду. Був проведений круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

 

Учасники конференції висловлюють впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме впровадження нових стандартів підготовки за спеціальностями «Медицина» та  «Педіатрія» на засадах проблемно-орієнтованої та поглибленої практичної підготовки.

 

Пріоритети підготовки дитячих лікарів та наукового пошуку повинні визначатись, перш за все, потребами галузі. На цей час в Україні спостерігається зростання поширеності у дітей хвороб органів дихання, уроджених аномалій, новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб системи кровообігу, травм та отруєнь. Вочевидь, така динаміка поширеності хвороб дитячого віку свідчить про вплив екологічно забрудненого довкілля, нездорового способу життя більшості українських родин, низки спадкових факторів, нераціонального харчування та поширення шкідливих звичок серед дітей та підлітків. Нині процеси реформування галузі та медичної освіти відбуваються на тлі різкого зменшення обсягів підготовки дитячих лікарів у медичних вишах, що може призвести до кризових явищ щодо забезпеченості дитячими лікарями, дитячими інфекціоністами і неонатологами та у майбутньому погіршить якість надання медичної допомоги дитячому населенню нашої країни.

 

Учасники конференції відзначали, що:

– стан здоров’я дитячого населення країни продовжує погіршуватись; рівні захворюваність та поширеність хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;

– в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання смертності дітей у віці до 5 років;

– найкраща динаміка зменшення малюкової смертності у 2019 році до 4,65 %о досягнута у Львівській області за рахунок ефективної роботи педіатричних служб області та м. Львова;

– протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень (у 2 рази), хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;

– найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській  областях, великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС;

– обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;

– обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» у 2019 році становили лише 197 осіб у 8 медичних вишах, що є вкрай недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі; у 6 закладах вищої медичної освіти підготовка дитячих лікарів взагалі не проводиться;

– внаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, зростає кадровий дефіцит (до 1000 вакантних посад), а укомплектованість їх посад у закладах охорони здоров’я становить лише 76%.

 

Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної здоровоохорони, учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вважають на необхідне звернутись до нового складу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо наступних невідкладних заходів та пропозицій:

 • Створити та затвердити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України, залучивши провідних фахівців галузі.
 • Вжити попереджувальних заходів щодо вакцинації населення в умовах епідемії дифтерії, що насувається на країну.
 • З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.
 • Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики та лікування захворювань поширених хвороб дитячого віку.
 • Звернутись до МОЗ України із пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році з встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше 500 місць передбачити для вступників з сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
 • Повторно звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «Медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому у галузі знань «Охорона здоров’я».
 • Продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «Педіатрія» на досвіді кращих міжнародних практик.
 • Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій та досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги.
 • Забезпечити належні соціальні гарантії усім учасникам освітнього процесу (як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти) щодо  розвитку післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку, оскільки без зазначеного їх участь у міжнародних обмінах та закордонному стажуванні є проблематичною.
 • Пропонуємо Міністерству охорони здоров’я України залишити лікарів-педіатрів у штатних розписах Центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічних закладах і після 2020 року.

 

 

 

 

ХХІІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ХХІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 16-17 вересня 2020 року. З урахуванням сучасних викликів коронавірусної інфекції, з відповідальною турботою про безпеку кожного з учасників Читань, вперше за більш ніж двадцятирічну історію їх проведень, цьогорічна конференція була проведена у форматі онлайн.

 

Тогорічна конференція в дистанційному форматі навчання зібрала понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри провідних закладів вищої освіти МОЗ України та академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» та ін.

 

Низка доповідей була представлена від педіатричних кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора Волосовця О.П., професорів Виговської О.В., Кривопустова С.П., Крамарьова С.О., Марушка Ю.В., Починок Т.В., Лукашука В.Д. та ін.

 

Протягом 4 пленарних засідань було заслухано 71 усну наукову доповідь. Були обговорені питання клінічного перебігу, лікування та профілактики COVID-19 у дітей; стан здоров’я дітей в Україні та сучасні виклики перед медициною дитинства; вакцинопрофілактика як першочергове завдання педіатра та сімейного лікаря; проблемно-орієнтований підхід в педіатрії: міждисциплінарна інтеграція; доказова медицина при наданні медичної допомоги дітям різного віку; роль клінічної генетики у педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей: сучасні рекомендації; діагностика та лікування захворювань органів травлення у дітей; превентивні та терапевтичні стратегії в сучасній алергології дитячого віку; амбулаторні та стаціонарні аспекти антимікробної терапії у дітей; практичні шляхи стримування росту антибіотикорезистентності; фітотерапія: у фокусі уваги доказовість та міжнародний досвід; запобігання поліпрагмазії при наданні медичної допомоги дітям; міждисциплінарні аспекти дитячої неврології та ін. Крім того, була представлена низка стендових презентацій від чисельних авторських колективів. Доповідачі надали відповіді на понад 200 запитань від лікарів – учасників конференції.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти» з проведенням круглого столу з актуальних питань викладання педіатрії.

 

Учасники конференції особливо відзначили сьогоденні труднощі щодо надання медичної допомоги, пов’язані з пандемією COVID-19 та особливості до- та післядипломної освіти лікарів в зазначених умовах; погіршення стану здоров’я дитячого населення країни та зменшення народжуваності; вкрай недостатні обсяги охоплення вакцинопрофілактикою; недостатні обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (148 осіб), котрі не відповідають потребам галузі; суттєвий кадровий дефіцит в галузі.

 

Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають на необхідне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів та пропозицій:

– Впровадити тимчасові стандарти надання медичної допомоги дітям в умовах пандемії COVID-19, забезпечивши нормативно-правову базу дистанційного консультування.

– Створити та впровадити національні стандарти надання медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках та відомостях доказової медицини та надавши наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики та лікування захворювань дитячого віку.

– Посилити заходи щодо вакцинації населення із визначенням питань забезпечення та реалізації програми імунопрофілактики як пріоритетного.

– Відновити систему невідкладної педіатричної допомоги.

– Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій стримування розвитку антибіотикорезистентності.

– Збільшити державне замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України з встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше 500 місць передбачити для вступників з сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

– Звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 130 балів.

– Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів та безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням сучасних викликів пандемії COVID-19, національних традицій та міжнародного досвіду із забезпеченням належних соціальних гарантій усім учасникам освітнього процесу – як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти).

– Зосередити увагу на створенні якісного контенту онлайн навчальних матеріалів посібники з педіатрії, що ґрунтується на досвіді кращих міжнародних практик для до-, післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря.

 

 

 

ХХІІІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ХХІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 15-17 вересня 2021 року. З урахуванням сучасних викликів коронавірусної інфекції, з відповідальною турботою про безпеку кожного з учасників Читань, цьогорічна конференція була проведена у форматі онлайн (м. Київ).

 

Форум відбувався до 180-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і протягом нього обговорювалися як історичні аспекти педіатрії, так і питання викладання та організації педіатричної допомоги в майбутньому.

 

Цьогорічна конференція в дистанційному форматі навчання зібрала за 3 дні понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри провідних закладів вищої освіти МОЗ України та академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» та ін.

 

Учасники конференції особливо відзначили сьогоденні труднощі щодо надання медичної допомоги, пов’язані з пандемією COVID-19 та особливості до- та післядипломної освіти лікарів у зазначених умовах.

 

В цілому, протягом 6 пленарних засідань було заслухано 91 усну наукову доповідь. Були обговорені питання клінічного перебігу, лікування та профілактики COVID-19 у дітей; вікові аспекти постковідного синдрому; складні клінічні випадки у дітей; імунопрофілактика як першочергове завдання педіатра та сімейного лікаря; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей; дискусійні питання патології органів травлення у дітей; превентивні та терапевтичні стратегії в сучасній алергології дитячого віку; амбулаторні та стаціонарні аспекти антибіотикотерапії у дітей; стримування росту антибіотикорезистентності; запобігання поліпрагмазії в педіатрії; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

 

Крім того, була представлена низка стендових доповідей з актуальних питань педіатрії.

 

Доповідачі надали відповіді на чисельні запитань від учасників конференції, обговорення здійснювалося шляхом наукової дискусії з модератором, а також за допомогою чату.

 

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти» з проведенням круглого столу з актуальних питань викладання педіатрії.

 

Був продемонстрований новий відеофотофільм, створений кафедрою педіатрії №2 НМУ, присвячений члену-кореспонденту АМН СРСР, НАН, НАМН України професору Віктору Михайловичу Сідельникову, історії Української педіатричної школи.

 

Учасники конференції прийняли резолюцію.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

XXІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ», ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА

НАН, НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА В.М. СІДЕЛЬНИКОВА

– XXІІІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКИХ ЧИТАНЬ

(15-17 вересня 2021 року, м. Київ, онлайн)

 

Враховуючи негайні проблеми та виклики, що стоять перед медициною дитинства, учасники ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають на необхідне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів та пропозицій:

– Поліпшити соціальний захист дитячих лікарів та умови їх праці.

– У зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі охорони здоров’я дітей збільшити щорічний прийом до усіх медичних університетів МОЗ України у розрахунку до 1000 дитячих лікарів за державним замовленням, встановивши прохідний бал для вступників на спеціальність «Педіатрія» на рівні 130 балів та профільний іспит з біології.

– У зв’язку із зростанням захворюваності та госпіталізації дітей з COVID-19 терміново оснастити дитячі лікарні та дитячі відділення у багатопрофільних та інфекційних стаціонарах кисневими концентраторами та ШВЛ відповідно до потреб регіонів.

– Удосконалити форми первинної медичної документації в електронній системі охорони здоров’я та збільшити виділення часу дитячому та сімейному лікарю на роботу з хворими.

– Акцентувати увагу лікарів, які надають допомогу дітям, щодо ранньої діагностики та сучасних рекомендацій лікування мультисистемного запального синдрому у дітей, асоційованого з SARS-CoV-2. Розробити відповідні методичні рекомендації та протоколи.

– Продовжити впровадження стандартів надання медичної допомоги дітям з COVID-19 та заходів щодо попередження коронавірусної хвороби.

– Переглянути та оновити національні стандарти надання медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках та відомостях доказової медицини при поширених хворобах дітей різного віку.

– Посилити заходи щодо вакцинації дитячого населення із визначенням питань реалізації програми імунопрофілактики як пріоритетних для країни. Вжити міжгалузеві дії щодо зростання прихильності батьків до вакцинації.

– Зосередити наукові розробки та здійснювати впровадження заходів щодо стримання росту антимікробної резистентності і поліпрагмазії.

– Регламентувати наказом МОЗ України чіткі взаємовідносини між лікарнями та клінічними кафедрами.

– Впроваджувати сучасні стандарти викладання педіатрії, зокрема дистанційного.

– Створювати мережу симуляційних центрів та університетських клінік.

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, АМН України, професора В.М. Сідельникова

(Сідельниковські читання)

(14-16 вересня 2022 року, м. Київ)

 

 

 

 

 

 

 

XXV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

 

21-22 вересня 2023 року відбулась ювілейна XXV Всеукраїнська науково-практичної конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), що проводилась Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця разом з Асоціацією педіатрів України та Національною академією медичних наук України, і була присвячена пам‘яті видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора В.М. Сідельникова (1928-1997). Він по праву вважається фундатором дитячої кардіології, алергології і є автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років професор Сідельников В.М. очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову і клінічну школу.

Щорічні читання, присвячені йому, є нашою доброю університетською традицією. У цьому році вони були присвячені cучасним викликам, що постали перед вітчизняною Педіатрією та зібрали у он-лайн форматі понад 1,5 тисячі слухачів, які заслухали понад 50 доповідей.

У фокусі уваги всеукраїнського форуму були: досвід надання медичної допомоги дітям під час війни та пандемії, впровадження сучасних стандартів, клінічних рекомендацій в практику; превентивні стратегії в педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей, зокрема новонароджених; проблема антибіотикорезистентності; інноваційні підходи в алергології, кардіології та гастроентерології дитячого віку; дискусійні питання патології органів травлення у дітей; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

Окреме питання, що постало перед педіатричним загалом в останній час – це збереження освітньої спеціальності «Педіатрія» у Переліку освітніх галузей і спеціальностей у галузі знань «Охорона здоров’я».

Необхідно зазначити, що у прифронтових та деокупованих регіонах склалася вкрай складна ситуація із забезпеченням медичними працівниками, зокрема дитячими лікарями, що разом із іншими факторами безперечно впливає на доступність та якість медичного обслуговування дітей, зокрема екстрену медичну допомогу, огляди лікарів-спеціалістів, проведення вакцинації, на чому було наголошено у доповідях академіка Антипкіна Ю.Г., члена-кореспондента НАМН України Волосовця О.П. та декана медичного факультету №3 НМУ, професора Виговської О.В.

Це потребує спеціальних заходів для забезпечення медичної допомоги дітям у цих умовах, а саме волонтерства та відрядження медичних працівників на тимчасову роботу в ці регіони, до чого постійно долучаються провідні вчені та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У роботі XXV Сідельниковських Читань 2023 прийняли участь провідні вчені з усіх закладів вищої медичної освіти, профільних науково-дослідних установ нашої держави. Передусім це – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Полтавський державний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет, Харківський національний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Буковинський державний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Черкаська медична академія, Європейський медичний університет м. Дніпро, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України. Низка усних та стендових виступів учасників є фрагментами дисертаційних робіт молодих науковців.

У межах конференції провідними вченими і викладачами Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця, як головного освітнього закладу освіти України, була проведена навчально-методична нарада з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ. Завідувачі кафедр педіатричних кафедр Університету поділились з колегами та стейкхолдерами досвідом створення сучасних освітніх стандартів з спеціальності «Педіатрія» у нашому Університеті та проведення у поточному році атестації випускників медичних факультеті через іспит OSCE-2 на станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженим».

Враховуючи виклики сьогодення та розглянувши програмні питання ХХV (ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» рекомендували МОЗ України та МОН України зберегти освітньо-наукову спеціальність «Педіатрія» у Переліку галузей освіти і спеціальностей, що нині затверджується МОН України, та продовжити удосконалювати медичну допомогу дітям на базі сучасних стандартів та досягнень медицини, що базується на доказах.

Увагу дитячих та сімейних лікарів необхідно зосередити на збільшенні рівня охоплення щепленнями відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, особливо з метою попередження епідемії кору, дифтерії та поліомієліту. Наукові дослідження установ НАМН України та МОЗ України важливо спрямувати на найбільш нагальні проблеми вітчизняної Педіатрії в умовах сучасних викликів.

У зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі педіатричної охорони здоров’я, що досяг понад 1200 вакантних посад дитячих лікарів і продовжує поглиблюватись під час війни, необхідно збільшити до 500 осіб за державним замовленням щорічний прийом до медичних університетів МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія» відповідно потреб регіонів, особливо у прифронтових та деокупованих областях.