НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛИСЬ XXІV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

16.09.2022

15-16 вересня Національний медичний університет імені О.О. Богомольця провів XXІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), присвячені пам‘яті видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Віктора Сідельникова (1928-1997). Він по праву вважається фундатором української дитячої кардіології, алергології та є автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років професор Віктор Сідельников очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову і клінічну школу.

Щорічні читання, присвячені професору Віктору Сідельникову, вже стали нашою доброю університетською традицією. Цього року вони присвячувалися сучасним викликам, що постали перед медициною дитинства та традиційно зібрали у віртуальному освітньому просторі понад 2000 дитячих і сімейних лікарів з усіх регіонів України.

Основними викликами, на які нині має відповісти українська Педіатрія є війна, пандемія COVІD-19, що триває, загрози нових інфекційних спалахів, зростання захворюваності та поширеності хвороб дитячого віку, особливо розладів психіки та поведінки, і, відповідно, зростання потреби у доступній та якісній медичній допомозі дітям.

Саме на цьому наголосили у вітальному слові до учасників Сідельниківських читань ректор НМУ, професор Юрій Кучин та президент Асоціації педіатрів України, директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, академік НАМН України Юрій Антипкін.

У представницькій програмі Читань було представлено 43 усні доповіді та 34 стендові доповіді від 12 закладів вищої медичної освіти і 3 закладів післядипломної медичної освіти МОЗ України, Інституту педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України та Інституту гастроентерології НАМН України. Низка усних та стендових виступів молодих вчених були фрагментами їх дисертаційних робіт.

У своїх доповідях учасники Сідельниковських читань звертали особливу увагу на сучасні виклики медицини дитинства – ризики розвитку інфекційної патології у дітей; клініка, діагностика, лікування та профілактика COVID-19 у дітей та його ускладнень; посттравматичний стресовий розлад у дітей; імунопрофілактику як першочергове завдання педіатра та сімейного лікаря; проблемно-орієнтований підхід у медицині дитинства; шляхи стримування росту антибіотикорезистентності; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

Конференція пройшла у різних форматах з виступами провідних фахівців з педіатрії нашого Університету, інших закладів вищої освіти та наукових установ, лікарським практикумом, круглими столами та живими міждисциплінарними дискусіями, з обговорення клінічних випадків та відповідями на запитання лікарів.

У межах конференції провідні вчені та викладачі НМУ імені О.О. Богомольця, як головного освітнього закладу освіти України, провели навчально-методичну нараду з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ науковцями. Наші професори спільно з колегами з Полтавського Державного медичного університету поділилися досвідом створення сучасних навчальних програм і стандартів підготовки дитячих та сімейних лікарів.

За результатами проведених виступів та обговорень була прийнята Резолюція XXIV Сідельниковських читань.

 

Пресцентр за матеріалами кафедри педіатрії №2