НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Навчально-методична робота

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідальний співробітник доц. Мозирська Олена Вікторівна. elenmoz85@gmail.com

Ответственный сотрудник доц. Мозырская Елена Викторовна. elenmoz85@gmail.com

Responsible Officer Assoc.prof. Mozyrskaya Elena V. elenmoz85@gmail.com

 

  • проводиться викладання педіатричних дисциплін студентам 2 – 6 курсів медичного факультету №2 українською, російською та англійською мовами: студенти 2-го курсу вивчають дисципліну «Догляд за хворими» (педіатричний профіль), на 3-му курсі – «Пропедевтика педіатрії», 4-й курс – «Педіатрія», 5-й курс – модуль в межах дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби», 6-й курс – педіатричний модуль в дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами»
  • головні клінічні бази – Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київський міський пологовий будинок №6
  • є опорною серед кафедр педіатрії ВНМЗ МОЗ України
  • щорічні Всеукраїнські навчально-методичні наради
  • розробка та оновлення робочих навчальних програм
  • участь в створенні банку тестів (КРОК-2, КРОК-3) та експертизі тестових завдань
  • оновлення методичних рекомендацій на кафедрі
  • створення англомовного методичного блоку
  • 100% мультимедійна методологія читання лекцій