Кафедра педіатрії №2

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчальну роботу (завуч кафедри педіатрії №2) доцент Мозирська Олена Вікторівна

e-mail: elenmoz85@gmail.com

 

 • проводиться викладання педіатричних дисциплін студентам 2 – 6 курсів медичного факультету №2 українською та англійською мовами:
 • 2 курс: «Догляд за дітьми в умовах педіатричного стаціонару»
 • 3 курс: «Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні»
 • 4 курс: «Педіатрія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі хвороби»
 • 5 курс: «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби»
 • 6 курс: «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами».
 • головні клінічні бази – КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» та КНП «Київський міський пологовий будинок №6»
 • є опорною серед кафедр педіатрії ВНМЗ МОЗ України
 • щорічні Всеукраїнські навчально-методичні наради
 • розробка та оновлення робочих навчальних програм
 • участь в створенні банку тестів (КРОК-2, КРОК-3) та експертизі тестових завдань
 • оновлення методичних рекомендацій на кафедрі
 • створення англомовного методичного блоку
 • 100% мультимедійна методологія читання лекцій

 

Симуляційне навчання

 Навчально-тренувальний клас кафедри педіатрії №2

 

Кафедрою педіатрії №2 НМУ на базі КНП «КМПБ №6» створено навчально-тренувальний клас.

У навчально-тренувальному класі  викладачі кафедри проводять навчання  студентів НМУ згідно з робочими програмами навчальних дисциплін ««Догляд за хворими» (практика), «Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні», «Основи неонатології», «Педіатрія в тому числі дитячі інфекційні хвороби, виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі та дитячі інфекційні хвороби», «Дитяча гастроентерологія, пульмонологія та нефрологія» для підготовки  магістрів зі спеціальності  222 «Медицина», 228 «Педіатрія».

 

Матеріально – технічне забезпечення навчально-тренувального класу:

 1. Манекен новонародженої дитини для СЛР
 2. Муляж дихальних шляхів для отримання практичних навичок інтубації трахеї
 3. Набір для санації та інтубації дихальних шляхів (гумова груша, ларингоскоп, ендотрахеальні трубки)
 4. Набір для катетеризації вени пуповини
 5. Мішок Ambu з набором лицьових масок
 6. Неонатальний стетоскоп
 7. Ноутбук з доступом до інтернету

 

Основні напрямки роботи в навчально-тренувального класі:

 1. Навчання студентів 5 та 6 курсів медичних факультетів №2 та №3 та факультету підготовки іноземних студентів.
 2. Навчання проводиться згідно з робочими програмами «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами в тому числі виробнича практика (професійне навчання)» «Педіатрія в тому числі дитячі інфекційні хвороби, виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі та дитячі інфекційні хвороби» та «Основи неонатології».
 3. Під час практичних занять студенти опановують алгоритми проведення початкової та реанімаційної допомоги новонародженій дитині.
 4. Проведення засідань студентського наукового гуртка.

 

Реалізуються наступні форми симуляційного навчання:

Тренінги із студентами

https://www.youtube.com/watch?v=BvADiaAvpQ&ab_channel=NMUTV

https://drive.google.com/file/d/1o6F45yCK4q6M08QxL4FaVsQMJ9H3lx7o/view

 

Опанування практичними компетентностями студентами англомовної форми навчання на кафедрі педіатрії № 2

 

Одним із найважливіших етапів у системі професійної підготовки майбутнього лікаря та важливою нішею у формуванні професійних умінь і засвоєнні навичок медичної професії є ефективна система практичної підготовки здобувачів вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. На клінічній базі кафедри педіатрії № 2, яку очолює член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П.,  у
КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» – найбільшій дитячій клініці на Лівобережжі Столиці, були організовані додаткові заняття щодо опанування студентами англомовної форми навчання необхідних практичних компетентностей у педіатричній галузі.

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти мали змогу прийняти участь у курації маленьких пацієнтів із алергологічними, кардіологічними,  гастроентерологічними та   бронхолегеневими захворюваннями. Майбутні лікарі засвоїли навички у проведенні та інтерпретації лабораторних та інструментальних методів дослідження, комунікації з хворими та їх батьками. Здобувачі вищої освіти прийняли активну участь у обговоренні клінічних кейсів реальних пацієнтів, спілкуванні із медичним персоналом.

Проведення таких занять дуже корисно, бо допомагає сформувати практичну професійну компетентність студентів, ознайомити їх зі сферою діяльності, підготувати до вирішення різнопланових професійних завдань, наблизити навчання до життя, сформувати у студентів самостійність, розвиток їхніх індивідуальних здібностей.