Кафедра педіатрії №2

Співробітники

Завідувач кафедри:

 

 Волосовець Олександр Петрович

 

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор

 

Волосовець Олександр Петрович, 26.09.1961 року народження, у 1984 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця
зі спеціальності «Педіатрія». У 2006 році закінчив факультет менеджменту в охороні здоров’я у Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Протягом 1984-1986 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця зі спеціальності «Педіатрія». Проходив стажування у вищій медичній школі Університету Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США) з дитячої кардіології, ультразвукової діагностики. Також у 2004 році проходив стажування у Маастріхтському університеті (Нідерланди), у 2006 році стажувався у Нотінгемському університеті (Велика Британія) та у 2014 році у Вроцлавському медичному університеті (Польща).

Учень члена-кореспондента НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки та техніки УРСР, доктора медичних наук, професора Сідельникова Віктора Михайловича. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка скоротливої здатності міокарда при набутих захворюваннях міокарду у дітей». У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей із зон екологічного неблагополуччя (клініко-експериментальне дослідження).

З 1986 по 1987 рік старший лаборант кафедри госпітальної педіатрії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1987 р. по 1992 р. – асистент госпітальної педіатрії КМІ. У жовтні 1992 року об­раний доцентом кафедри госпітальної педіатрії Українського державного медич­но­го університету.
27 листопада 1997 року Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був обраний на посаду завідувача ка­­федри педіатрії № 2,
що очолює дотепер.  Кафедра визнана як опорна за фахом “Педіатрія” серед вищих нав­чаль­них закладів.

Створена наукова школа: підготовлено 2 доктора медичних наук та 13 кандидатів медичних наук з наукової спеціальності «Педіатрія». Основні напрямки наукової діяльності: дитяча кардіо­ревма­то­ло­гія та алергологія, екологічна педіатрія, ультразвукова діагностика в педіатрії, організація медичної освіти та науки.

У 2000 році Волосовцю О.П. було присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відмінник освіти (2008). У 2010 році обраний членом-кореспондентом Національної  Академії Медичних Наук України за спеціальністю «Педіатрія».

Заслужений діяч науки та техніки України (2009). Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія» та «Управління та організація охорони здоров´я». Понад двадцять років працював у центральному апараті МОЗ України на відповідальних управлінських посадах в управлінні (відділі) освіти і науки та Департаменті розвитку персоналу та освіти і науки. Має 5 ранг державного службовця. Неодноразово залучався ЄвроБюро ВООЗ у якості експерта від України з питань кадрових ресурсів. Співавтор  Етичного кодексу лікаря України.

Автор концепції багатофакторного впливу екотоксичних факторів, важких металів і радіонуклідів цезію-137 на розвиток екологічно обумовленого синдрому дезадаптації системи кровообігу та кардіоміопатій у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. У 1986 році безпосередньо брав участь в евакуації та лікуванні дитячого населення із зони відчуження. Зробив суттєвий внесок у розробку та впровадження нових діагностичних і терапевтичних підходів до найпоширеніших захворювань серця та легень у дітей. Створений такий окремий напрямок у медицині дитинства як екологічна педіатрична кардіологія.

Науковий керівник клінічної бази кафедри педіатрії №2 Університету – Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Його наукові дослідження в сфері розробки шляхів ступеневого застосування раціональної антибіотикотерапії сепсису та пневмоній, респіраторної патології та внутрішньоклітинних інфекцій, ехографічної діагностики природженої та набутої кардіальної патології, підходів до застосування протизапальної та невідкладної терапії дозволили суттєво покращати ефективність діагностики та лікування зазначених патологічних станів та зменшити рівень летальності в закладах охорони здоров’я та малюкової смертності. З 1997 по 2017 рік був Головним позаштатним дитячим кардіо­ревматологом МОЗ України.

Є постійним учасником вітчизняних та міжнародних наукових форумів з педіатрії. Підвищував кваліфікацію з захворювань органів дихання у дітей (Іспанія, 2006; Австрія, 2007; Чехія, 2008; Бельгія, 2014 та ін.), хвороб органів травлення (Швеція, 2011), на Європейських конгресах дитячих лікарів (Австрія, 2009; Велика Британія, 2013; Італія, 2015; Румунія, 2017; Ірландія, 2019) тощо.

Голова Комісії зі змісту освіти і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України (з 2002 року). Заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України (з 2007 року). Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2015-2019). Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Заступник головного редактора часописів «Здоров’я дитини» та «Медична освіта».  Член редакційних колегій журналів «Педиатрия. Восточная Европа», «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», «Дитячий лікар». Член Правління Асоціації педіатрів України (з 2016 р.),  Віце-президент Асоціації ревматологів України (з 2008 р.), Науковий секретар Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), член Наукової ради з клінічної медицини при Національній Академії Медичних Наук України.

Має понад 850 наукових друкованих праць, серед яких, 8 підручників, 12 монографій, 61 навчальний посібників, 17 винаходів та 25 методичних рекомендацій, зокрема: «Дитячі хвороби» (1999), «Неонатологія» (2000), «Антибиотики в поликлиническом и начальном стационарном этапе лечения бактериальных поражений дыхательной системы у детей» (2002), «Медицинское образование в мире и в Украине» (2006), «Паразитарні хвороби в дітей» (2007), «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей» (2008), «Цефалоспорины в практике современной педиатрии» (2007), «Макролиды в практике современной педиатрии» (2009), «Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря» (2010), «Врожденные пороки сердца у детей» (2009), «Медична генетика»,  (2011), «Допомога дітям на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах» (2019) та інші.

Підготував 2 докторів, 14 кандидатів медичних наук та 1 доктора філософії за спеціальністю «Педіатрія».

h-індекс за даними Google Scholar – 21, h-index Scopus – 2,0.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою та дипломом Президії Академії медичних наук України, Подяками Міністра охорони здоров’я України, Подякою Президента Академії педагогічних наук України, Подякою Міністра освіти і науки України, Подякою Київського міського голови.

Відзначений Почесною грамотою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019), Грамотою Асоціації педіатрів України (2017), Почесною грамотою Асоціації педіатрів України (2019). медаллю імені академіка М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2010), Орденом преподобного Іллі Муромця ІІІ ступеня (2011, 2021).

 

 

  Кривопустов Сергій Петрович

 

доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2

 

Кривопустов Сергій Петрович, 17.07.1966 року народження, у 1989 році закінчив Київський медичний інститут зі спеціальності «Педіатрія». Протягом 1989-1991 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту зі спеціальності «Педіатрія».

Пройшов післядипломну підготовку в медичній школі Університету Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США) з дитячої кардіології, педіатричної ультразвукової діагностики та неонатології (1993, 1994, 1997).

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Функціональний стан міокарду у дітей з порушенням серцевого ритму за даними ультразвукової допплєркардіографії та ехокардіографії». У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція».

Учень члена-кореспондента НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Сідельникова Віктора Михайловича.

Працював лікарем Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, а потім пройшов шлях від асистента до професора кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 1999 р. по 2003 р. за сумісництвом працював завідувачем науково-дослідного сектору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 році було присвоєно вчено звання «доцент», у 2004 році – вчене звання «професор».

Заслужений лікар України (2016).

Консультант Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія», сертифікати Good Clinical Practice. Пройшов навчальний курс з теорії та практики Доказової медицини (USAID, 2007).

Є активним учасником наукових форумів з педіатрії в Україні та за кордоном. Підвищував кваліфікацію з питань сімейної медицини та неонатології у Австрії (2002), з безперервної медичної освіти у Німеччині (2004), з захворювань органів дихання у дітей (Франція, 2003; Данія, 2006; Чехія, 2007; Іспанія, 2010; Бельгія, 2014 та ін.), на Євроконгресах педіатрів (Велика Британія, 2013; Італія, 2015; Румунія, 2017; Ірландія, 2019) тощо.

Член науково-методичної підкомісії з педіатрії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (2017-2019).

Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

Член редакційних колегій журналів «Здоров’я дитини», «Педиатрия. Восточная Европа», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Дитячий лікар».

Член Правління Асоціації педіатрів України.

Має понад 680 наукових друкованих праць, серед яких, зокрема, книги: «Дитячі хвороби» (1999), «Неонатологія» (2000), «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей» (2007), «Цефалоспорины в практике современной педиатрии» (2007), «Макролиды в практике современной педиатрии» (2009), «Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря» (2010), «Проблемно ориентированная педиатрия: избранные вопросы» (2012) та ін., h-індекс за даними Google Scholar – 16.

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2000, 2010), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністра охорони здоров’я України (2007), Дипломом Президії АМН України (2006), Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Подякою Київського міського голови (2002), Почесною грамотою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019), Грамотою Асоціації педіатрів України (2016), Почесною грамотою Асоціації педіатрів України (2019).

 

 

  Кузьменко Анатолій Якович

 

доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2, відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі

 

Кузьменко Анатолій Якович народився 04.05.1949, в с.Рижани, Володарсько-Волинського р-ну, Житомирскої області.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1978 році, занесений до Золотої Книги Пошани.

Згідно державного розподілу як відмінник навчання та активний член студенського наукового товариства був направлений в клінічну ординатуру на кафедру дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту. В 1983 році закінчив аспірантуру на тій же кафедрі і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Значение клинико-инструментальных показателей и активности креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и ее изоферментов сыворотки крови в диагностике приобретенных заболеваний серца у детей».

Після закінчення аспірантури за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту. У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичне медикаментозне і немедикаментозне лікування порушень серцевого ритму у дітей».

У 1996 році за конкурсом був обраний на посаду доцента, а з 2003 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 85 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 книги «Здоровье матери и ребенка» (1993), 1 підручника «Дитячі хвороби» (1999), та 2 навчальних посібників «Неотложные состояния в педиатрии» (1993), « Невідкладні стани у дітей» (2008), 9 навчально-методичних робіт, 5 методичних рекомендацій, 3 інформаційних листів, а також 2 винаходів.

Наукові інтереси: кардіологія дитячого віку. Консультує дітей з кардіоревматологічною патологією та хворих грудного віку.

 

 

 

  Прохорова Марія Петрівна

 

доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2, відповідальна за наукову роботу на кафедрі

 

Прохорова Марія Петрівна, 1954 р.н. У 1978 р. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. Після закінчення інституту працювала лікарем-ординатором дитячого відділення Володимир-Волинської ЦРЛ.

З 1982 по 1984 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту, а з 1984 по 1987 рік – аспірант кафедри.

Після закінчення аспірантури у 1988 році за конкурсом обрана на посаду асистента кафедри дитячих хвороб № 2 КМІ. В 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізична працездатність як критерій ефективності лікування дітей, хворих на бронхіальну астму», в 2005 році – докторську дисертацію на тему «Комплексне патогенетичне лікування дітей з бронхообструктивним синдромом». З 2007 року працювала на посаді доцента кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з вересня – 2013 року на посаді професора кафедри.

Автор 167 наукових праць, в т.ч. співавтор навчального посібника «Неотложные состояния в педиатрии (1993), Збірника завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін „Крок-2” Частина друга. (2005), 2 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, а також 9 патентів.

На кафедрі з 2000 року є відповідальною за наукову роботу. Є членом Апробаційної ради НМУ зі спеціальності „Педіатрія”, членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при НМУ імені О.О. Богомольця Д 26.003.02  та членом циклової методичної комісії НМУ з педіатричних дисциплін. Наукові інтереси – алергологія, імунологія, реабілітація.

Консультант відділення алергології та відділення відновлювального лікування. Науково – педагогічний стаж роботи складає 32 роки, лікарський стаж – 42 роки.

Отримала Почесну грамоту Київського міського Голови у 2008 році, Почесна грамота Вченої ради  НМУ імені О.О.Богомольця (2019), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця (2020).

 

 

 

  Мозирська Олена Вікторівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2, відповідальна за навчальну роботу (завуч кафедри)

 

Мозирська Олена Вікторівна закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2009 р.

З 2013 р. працювала асистентом кафедри.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з поліморфізмом гена структурного білка шкіри та шляхи підвищення ефективності її терапії».

Відповідає за навчальний процес на кафедрі.

З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри.

Наукові інтереси: дитяча алергологія

Публікації (40 публікацій, з них 34 наукові та 6 навчально-методичного характеру)

Винаходи: Патент 99863 МПК А61В 10/00 (2015.01) Спосіб прогнозування перебігу бронхіальної астми.

Член Європейської академії алергології та клінічної імунології.

 

 

 

 Черній Олена Федорівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Черній Олена Федорівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році. В 1986-1988 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб №2 Київського медичного інституту.

В 1988-1989 рр. працювала лікарем-неонатологом пологового будинку міської клінічної лікарні №2 м. Києва. З 1989 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №2, а після закінчення аспірантури здобула посаду асистента кафедри.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості ранньої адаптації новонароджених з проявами гіпоксії при застосуванні ліпіну». ЇЇ основний напрямок наукової діяльності – неонатологія.

З 2003 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії №2. З 2001 по 2015 роки виконувала обов’язки завуча кафедри. Є автором 48 наукових та навчально-методичних праць. Брала участь у створенні Навчальних програм з педіатрії для студентів медичних факультетів закладів вищої медичної освіти України.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з педіатрії. Здійснює консультативну роботу в інфекційно-діагностичному відділенні КМДКЛ №2.

Олена Черній читає лекції та проводить практичні заняття з педіатрії зі студентами 2-го – 6-го курсів українською, англійською та російською мовами.

За свій вклад у розвиток медичної освіти Нагороджена Почесною грамотою Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (2004), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністра охорони здоров’я України (2007), Подякою Київського міського Голови (2007), Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019).

 

 

 

Логінова Ірина Олександрівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Логінова Ірина Олександрівна, 1956 року народження, закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1979 році з відзнакою. Протягом 1979-1981 років навчалась в клінічній ординатурі у Київському науково-дослідного інституті педіатрії, акушерства та гінекології, після закінчення якої  до 1989 р. працювала лікарем-неонатологом відділення фізіології та патології новонароджених і недоношених дітей акушерської клініки КНДІ ПАГ. З 1981 р. до 1985 р. навчалась в заочній аспірантурі при КНДІ ПАГ, в 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптаційні можливості та шляхи їх підвищення у новонароджених від матерів з пізнім токсикозом».

У 1989 р. за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри госпітальної педіатрії НМУ(у т. ч. педіатрії №2) , з 2004 р. працювала на посаді доцента, а у 2006 році отримала вчене звання «доцент».

Публікації – понад 70  друкованих праць.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «неонатологія». Є консультантом відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП «Київський міський пологовий будинок №6».

З 2001 по 2015 рік – заступник декана медико-психологічного факультету НМУ. З 2015 по 2017 рік – декан медико-психологічного факультету.

Нагороджена Подякою Київського міського голови (2003), Подякою Міністра охорони здоров’я України (2007), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я (2011), Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2016 та 2019).

 

 

 

Хоменко Вікторія Євгенівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Хоменко Вікторія Євгенівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році. Після проходження інтернатури працювала лікарем-ординатором педіатричного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.

З 1990 по 1992 роки навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. З 1994 року обрана на посаду ассистента кафедри госпітальної педіатрії Українського державного медичного університету.

З 2011 р. працює доцентом цієї кафедри; у 2013 році їй присвоєно звання доцента кафедри педіатрії.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Вплив високодисперсного аерозолю натрію хлориду та аероіонізації на вільнорадикальні процеси та гіперреактивність бронхів у дітей з рецидивуючими бронхітами» .

Наукові інтереси – пульмонологія та алергологія дитячого віку, дитяча гастроентерологія.

Має 80 друкованих праць, в т. ч., методичні рекомендації та навчально-методичний  посібник.

Консультує дітей у відділенні алергології КМДКЛ №2.  Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія». Член Української Академії Педіатрії, Асоціації дитячих алергологів України.

Нагороджена Почесною грамотою Національного медичного університету (2004 р., 2019 р.); має Подяку міністра охорони здоров`я України (2007р.) та Подяку Київського міського голови (2004р.).

 

 

 

 Ковальчук Ольга Леонідівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2, відповідальна за роботу з англомовними студентами

 

Ковальчук Ольга Леонідівна закінчила педіатричний факультет Хабаровського медичного інституту в 1991 році. Післядипломну підготовку з педіатрії пройшла в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Хабаровського медичного інституту (1991-1993рр.) та у медичній школі Едмонтонського університету (м.Едмонтон, Канада, 1995 р.).

Навчалася (1996-2000рр.) в заочній аспірантурі Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»  і у 2002 році під керівництвом член-кореспондента АМН України, проф. Антипкіна Ю.Г. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «педіатрія» на тему: «Показники стану імунної системи в різні фази запалення та диференційоване застосування лаферону при бронхолегеневій патології у дітей».

Основні наукові інтереси пов’язані із вивченням патології бронхолегеневої та імунної системи у дітей.

Працювала лікарем-педіатром дитячої клінічної лікарні № 2 м.Києва (1994-2002рр.), заступником головного лікаря КМДКЛ № 2 (2002-2004).

З 2000-2010 рр. обрана на посаду асистента кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з жовтня 2010 р. працює на посаді доцента кафедри. В 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з педіатрії, здійснює лікувально-консультативну роботу у відділенні для дітей старшого віку КМДКЛ № 2.

Має біля 30  публікацій, 6 методичних рекомендацій. Читає окремі лекції з педіатрії студентам ІІІ-V курсів англійською мовою, відповідає за викладання дисципліни студентам, що навчаються англійською мовою. Є учасницею конгресів, конференцій в Україні, підвищувала кваліфікацію на фахових форумах за кордоном, зокрема в Канаді, Австрії.

 

 

 

 Шевцова Тетяна Іванівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2, відповідальна за роботу студентського наукового гуртка

 

Шевцова Тетяна Іванівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту. Післядипломну підготовку з педіатрії пройшла на кафедрі  госпітальної педіатрії Київського медичного інституту та в Університеті міста Едмонтон (Канада) за проектом «Освіта».

Закінчила аспірантуру без відриву від виробництва на кафедрі неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “педіатрія”.

Працює лікарем-неонатологом у пологовому будинку №6 м. Києва.

З 2006 року – на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має понад 50 наукових друкованих праць з педіатрії та неонатології. Є співавтором навчального посібника «Неонатологія» для студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України.

Проводить заняття з педіатрії студентам ІІ-VI курсів. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію. Є активним учасником фахових конгресів та конференцій в Україні, двічі проходила стажування в Польщі.

 

 

 

 Грищенко Наталія Василівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Грищенко Наталія Василівна  у 1982 р. закінчила Чернівецький медичний інститут, педіатричний факультет за  фахом «Педіатрія». За державним направленням  працювала дільничним лікарем-педіатром в м. Луганську, лікарем-ординатором міського дитячого  гастроентерологічного відділення,

а потім їого завідуючою.

З 1990 почала викладацьку діяльність в Луганському державному медичному університеті асистентом кафедри госпітальної педіатрії, і в  1992р. захистила  дисертацію на тему: «Клинико-иммунологическая характеристика и лечение вирусных гепатитов у детей, проживающих в эколологически неблагоприятном регионе».

З 1997 р.– доцент кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією. З 2007 по 2014 рік виконувала обов’язки  завуча кафедри по роботі з іноземними студентами, співорганізатор Всеукраїнської Олімпіади з педіатрії для англомовних студентів (2012, 2013рр).  Проходила  стажування з дитячої  онко-гематології в Австрії (2012).

Наукові інтереси – дитяча гастроентерологія, інфекційні  дитячи хвороби, дитяча гематологія, амбулаторна педіатрія. Має 93 наукові праці. Є співавтором затверджених МОЗ України (2012р)  методичних рекомендації для самостійної підготовки студентів 5 курсу англійською мовою.

З  2014 року Грищенко Н.В. працює на посаді доцента кафедри педіатрії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Проводить практичні заняття  та  читає лекції студентам 3-4-5-6 курсів медичних факультетів, в тому числі з  англомовною формою навчання. Лікар-педіатр вищої категорії, виконує лікувально-діагностичну роботу у педіатричному відділенні  №1 (молодше дитинство) Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.

 

 

 

Салтанова Світлана Дмитрівна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Салтанова Світлана Дмитрівна у 1995 році закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія».

З серпня 1995 року працювала молодшим науковим співробітником відділення гастроентерології та клінічної дієтології Українського науково-дослідного інституту харчування.

У 1996-1997 рр. проходила інтернатуру за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії № 3 Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Діагностика та оцінка ефективності лікування Helicobacter pylori-асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей».

Напрямок науково-практичної роботи: дитяча гастроентерологія.

З квітня 2012 року працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з серпня 2013 року по серпень 2019 року – асистентом цієї кафедри, з серпня 2019 року – доцент кафедри педіатрії № 2.

Є автором та співавтором 19 наукових праць.

 

 

 

Ємець Оксана Вікторівна

 

кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії №2, відповідальна за  міжнародну співпрацю на кафедрі

 

Ємець Оксана Вікторівна закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2010 році.

Після проходження інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2014 року обрана на посаду асистента кафедри.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу атопічних захворювань у дітей в залежності від поліморфізмі генів, що кодують білки лізосомного та протеасомного протеолізу».

Наукові інтереси: Алергологія дитячого віку.

Є автором та співавтором 15 наукових публікацій, 1 патент на корисну модель «Патент 99863 Україна, МПК А61В 10/00 (2015.01) Спосіб прогнозування перебігу бронхіальної астми / О.В. Ємець, О.В. Павлик; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – № 2015 00443; заявл. 21.01.15; опубл. 25.06.15, Бюл. Промислова власність №12».

Є членом Української асоціації педіатрів.

 

 

 

Каруліна Юлія Віталіївна

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2

 

Каруліна Юлія Віталіївна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Національного медичного університету в 1994 році. Закінчила  магістратуру на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету. Проходила курси стажування та підвищення кваліфікації з педіатрії та дитячої гастроентерології на базі НМАПО.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення моторної функції верхнього відділу травного каналу у дітей старшого віку із синдромом вегетативної дисфункції та шляхи їх корекції».

Автор більше 30 друкованих робіт, 2 патентів на винахід, 1 впровадження у клінічну практику. h-індекс за Google Scholar – 3.

Наукові інтереси – дитяча гастроентерологія, патологія дітей старшого віку.

На кафедрі виконує роботу секретаря навчально-методичних нарад та відповідає за методичну роботу на ІІІ курсі.

Пройшла закордонні стажування для науково-педагогічних працівників в Люблинському медичному університеті (Польща) та Білостоцькому університеті (Польща). Рівень володіння англійською мовою – В2.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія» та  «Дитяча гастроентерологія».

Член асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України.

 

 

 

  Слюсар Наталія Анатоліївна

 

асистент кафедри педіатрії №2

 

Слюсар Наталія Анатоліївна закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2006 році.

Після проходження інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2019 року обрана на посаду асистента кафедри. На кафедрі відповідає за інтернет сторінки кафедри на офіційному сайті НМУ.

Наукові інтереси – дитяча гастроентерологія, алергологія, виховання здорової дитини.

Є автором та співавтором 12 наукових публікацій, 1 інформаційного листа.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія» та «Дитяча гастроентерологія».

Член асоціації дитячих гастроентерологів та нутріціологів України.

Нагороджена Почесною грамотою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019).

 

 

 

Купкіна Анна Василівна

 

доктор філософії, асистент кафедри педіатрії №2

 

Купкіна Анна Василівна закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2013 році.

Після проходження інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2017-2021 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2021 році захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості клінічного перебігу та оптимізація терапії бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

З 2021 року обрана на посаду асистента кафедри.

Наукові інтереси: дитяча алергологія, дитяча ендокринологія.

Є автором та співавтором 27 наукових праць.

Має  другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія» та спеціалізацію з дитячої ендокринології.

 

 

Кривопустова Марія Віталіївна

 

PhD, асистент кафедри педіатрії №2

 

Кривопустова Марія Віталіївна, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2013 році, інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» у 2015 році. Має спеціалізацію зі спеціальності «Дитяча алергологія».

Протягом 2015-2020 рр. працювала дитячим лікарем-алергологом КНП «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва».  Навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю 228 «Педіатрія» з 2020 по 2023 рр.

15 вересня 2023 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» за темою: «Прогнозування ефективності лікування та клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до алергенів котів».

Працює асистентом кафедри педіатрії №2 з вересня 2020 року.

Приймала участь у роботі конгресів ISMA (Нідерланди, 2019); EAACI (Португалія, 2019; Велика Британія, 2020; Чехія, 2022; Німеччина, 2023) та ін. Має 23 наукових праці, з них 6 у наукометричній базі даних Scopus.

Член Європейської академії алергії та клінічної імунології.

 

 

 

Манько Ніна Михайлівна

 

старший лаборант кафедри педіатрії №2

 

 

 

 

 

Рубінова Діна Михайлівна

старший лаборант кафедри педіатрії №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковтун Олена Володимирівна

лаборант кафедри педіатрії №2відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри