Кафедра педіатрії №2

Лікувально-консультативна робота

Лікувальна робота кафедри педіатрії №2

 

Відповідно до частини другої статті 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 8 Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1337 та договору про співпрацю між КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КНП «Київський міський пологовий будинок №6» і Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця МОЗ України кафедра педіатрії № 2 здійснює в установленому порядку лікувально-консультативну роботу на вищезазначених клінічних базах м. Києва.

Лікувально-консультативну роботу на цей час забезпечують 24 науково-педагогічних працівника кафедри включно з асистентами-сумісниками, які працюють у КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» (ас. Іорданова С.В. – зав. педіатричним відділенням №2, ас. Соколова Я.В. та Дзюба І.М. – лікарі-ординатори  педіатричного відділення №2).

Серед викладачів кафедри педіатрії №2 – 20 лікарів мають вищу лікарську кваліфікаційну категорію категорію зі спеціальності «Педіатрія», 2 – мають першу лікарську кваліфікаційну категорію, 1 – другу лікарську кваліфікаційну категорію, 1 є лікар-спеціалістом. Доценти кафедри Логінова І.О. та Шевцова Т.І. мають вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Неонатологія».

За 2022 рік викладачами кафедри проведено 2944 консультацій найбільш складних пацієнтів на обох клінічних базах та проліковано 1550 дітей (у 2021 році відповідно – 2126 і 1645). Професори та доценти кафедри беруть участь у експертній оцінці якості надання медичної допомоги дітям, які померли у клініці внаслідок хвороб з дуже важким перебігом. Беруть участь у клініко-паталогоанатомічних  конференціях читанні лекцій з актуальних проблем педіатрії для практичних лікарів клініки та району діяльності.

У лікувальному процесі клінічної бази кафедри використовується наступне діагностичне обладнання:

  1. Ультразвуковий апарат EUB-240 LS2400 Hitachi №SE 16185223 –
    1 шт.
  2. Ультразвуковий апарат EUB-315 Hitachi №SE 16107206 – 1 шт.
  3. Ультразвукова відеосистема HP 2000 – 1 шт.
  4. Електроенцефалограф Schwarzer ED14\10 Picker №101461 – 1 шт.
  5. Бронхоскоп Wolf 7264 №243477 – 1 шт.
  6. Фіброгастроскоп Wolf 7650 RW-G9 №235598 – 1 шт.

Відповідальним за лікувальну роботу кафедри педіатрії №2 є досвідчений клініцист, професор Кузьменко Анатолій Яковлевич.

  

Клінічні бази кафедри педіатрії №2

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2»

м. Київ, пр-т Алішера Навої, 3. Телефон: (044) 540-96-26.

Загальна кількість ліжок  у КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» – 306, з них 90 – хірургічного профілю; 216 – терапевтичного профілю.

 

КНП «Київський міський пологовий будинок №6»

м. Київ, вулиця П.Запорожця, 26.  Телефон: (044) 512-55-78

Загальна кількість ліжок у КНП «Київський міський пологовий
будинок №6» у відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей – 10.

Професори кафедри проводять консультації найбільш складних хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених та відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Професори Волосовець О.П. та Кузьменко А.Я. біля відділення невідкладної допомоги клініки.

 

Професор Кривопустов С.П. зі студентами консультує новонароджену дитину у реанімаційному відділенні.

 

Професор Кривопустов С.П. зі студентами проводить ультразвукове дослідження

 

Доцент кафедри Мозирська О.В. та студенти проводять обстеження пацієнта.

 

Завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. є співавтором розробки клінічної настанови, що заснована на доказах та стандарту медичної допомоги «Позалікарняні пневмонії у дітей»  (наказ МОЗ України від 02.08.2020 р. № 1380). Професор Кривопустов С.П. є рецензентом вищезазначеної медико-технічної документації.

Завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. за дорученням ДЕЦ МОЗ України у 2023 році був рецензентом клінічної настанови, що заснована на доказах та стандарту медичної допомоги «Аліментарний рахіт у дітей».

Завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України професор Волосовець О.П. є членом Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 02.07.2020 р. № 1509).

Професор Кривопустов С.П. з 2020 року є експертом Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації за напрямком “Педіатрія” (наказ ДОЗ КМДА від 13.11.2020 № 1232).

Завідувачем кафедри педіатрії №2, проф. Волосовцем О.П. у масштабах країни проводилась координація відбору національних експертів від Всеукраїнського Лікарського Товариства до складу мультидисциплінарних лікарських комітетів Європейського Союзу медичних спеціалістів (UEMS).

 

Асистент кафедри Кривопустова М.В. та студенти оцінюють результати обстеження пацієнтки.

 

У 2022 році у рамках забезпечення безперервного професійного розвитку для практичних лікарів м. Києва та області був 14 травня 2022 року проведений науково-практичний семінар «Організація і проведення науково-практичного семінару для сімейних лікарів та педіатрів «Медична допомога дітям в умовах воєнного часу» .

Досвід надання спеціалізованої медичної допомоги новонародженим дітям на клінічних базах кафедри був покладений в основу розділу, підготовленого співробітниками кафедри, з невідкладних станів в неонатології для підручника «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник; за ред. І.С. Зозулі. — 4-є вид., переробл. і допов. – 2023».