Кафедра педіатрії №2

Видавнича діяльність

  1. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Неонатологія. Навчальний посібник для практичних занять зі студентами медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації. – Чернівці. – 2000.
  2. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Дитячі хвороби. Підручник за ред. Е.П. Манолової, С.С. Остропольця. – Луганськ. – 2002.
  3. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., соавт. Лабораторные исследования в практической педиатрии. Справочник для врачей. – Луганск. – 2003.
  4. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Лабораторні дослідження в практичній педіатрії. Довідник для лікарів. – Луганськ. – 2003.
  5. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Лікарські рослини в лікуванні і профілактиці захворювань у дітей. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Луганськ. – 2003.
  6. Видатний український вчений-педіатр В.М. Сідельников. За загальною редакцією О.П. Волосовця. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2003.
  7. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Криворук О.Ф., Черній О.Ф. Навчальний посібник з дитячої ендокринології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004.
  8. Волосовець О.П., співавтори. Пульмонология детского возраста.- Київ: Здоров’я. – – 608 с.
  9. Волосовец А.П., Кривопустов С.П. Антимикробная терапия распространенных заболеваний в детском возрасте. Практическое руководство для врачей. – Киев, 2004.
  10. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів післядипломної освіти. – Донецьк: Національна спілка письменників України, 2004.
  11. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Неонатологія / Під ред. П.С. Мощича, О.Г. Суліми. – К.: Вища школа, 2004.
  12. Волосовець О . П ., співавтори . Krok-1 General medical training/ Collection of tasks for preparing for test examination in natural sciences.- Київ , 2005- 256 с.
  13. Волосовець О.П., співавтори. Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Частина 2. Педіатрія, акушерство та гінекологія, гігієна. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з медичних дисциплін. Київ: Nova Knyha Publishers, 2005.
  14. Волосовец А.П., соавторы. Медицинское образование в мире и в Украине. – Харків.: «Контраст», 2005 – 464 с.
  15. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей. Справочное пособие для врачей. Часть 1 / под ред. С.П. Кривопустова, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2005.
  16. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей. Справочное пособие для врачей. Часть 2 / под ред. С.П. Кривопустова, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2006.
  17. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків (поширеність, особливості діагностики та лікування). Монографія. – Запоріжжя: Видавництво Запорізького державного медичного університету, 2006.
  18. Волосовец А.П., соавт. Мать и ребенок. Рациональное питание. Монография. – Донецк: Регина, 2006.
  19. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Диференціальна діагностика синдромів порушень фізичного та статевого розвитку у дітей. Монографія. – Тернопіль: ТДМУ, 2006.
  20. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Вибрані питання дитячої кардіоревматології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, дитячих кардіоревматологів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. – Київ, Харків: «НТЦ», 2006.
  21. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей. Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2007.
  22. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., соавт. Цефалоспорины в практике современной педиатрии. Монография. – Харьков: Прапор, 2007.
  23. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей. Навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів післядипломної освіти. – Донецьк: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, 2007.
  24. Волосовець О.П., співавтори. Паразитарні хвороби в дітей. – Чернівці, БДМУ, 2007
  25. Гречаніна О.Я., Богатирьова Р.В., Волосовець О.П. Медична генетика: підручник / ред.. – К. : Медицина, 2007. – 536 с.
  26. Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця. Навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / За ред. О.П. Волосовця, Г.С. Сенаторової, М.О. Гончарь. – Тернопіль: ТДМУ, 2008.
  27. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / За редакцією проф. О.П. Волосовця та Ю.В. Марушка – Х.: Прапор. – 2008.
  28. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Профілактика, діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація. Педіатрія. Пульмонологія. Медичний довідник Consensus Medicus. За ред. С.О. Крамарєва, П.П. Сокура. – К.: ФОП Фьодоров В.О., 2008.
  29. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Практичні навички та уміння з педіатрії для лікарів-інтернів: навчальний посібник. Навчальний посібник. – Х.: Золоті сторінки, 2009.
  30. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Фізична реабілітація в педіатрії. Навчальний посібник. – Київ. – Луганськ, 2009.
  31. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., соавт. Врожденные пороки сердца у детей. Учебное пособие. – Одесса: Друк, 2009.
  32. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., соавт. Макролиды в практике современной педиатрии. Монография. – К.: «Четверта хвиля», 2009.
  33. Волосовець О.П., Кривопустов С.П. Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря (амбулаторна педіатрія). Харків: Новое слово, 2010. – 208 с.
  34. Зубаренко О.В., Портнова О.О., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Весілик Н.Л. Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку). Посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2011. – 288 с.
  35. Волосовець О.П. , Маркевич В.Е. , Тарасова І.В. , Лобода А.М. Неонатологія – Neonatology: навчально-методичний посібник / – Суми : СумДУ, 2011. – 214 с. : табл., іл. – Текст англійською мовою.
  36. Банчук В.М., Волосовець О.П., Черних В.П. Фармацевтична освіта в Україні. Харків, 2010. – 534с.
  37. Абатуров А.Е., Волосовец А.П., Юлиш Е.И. Индукция молекулярных механизмов неспецифической защиты респираторного тракта – К. : ФОП Сторожук О.В., 2012. – 240 с.: ил., табл.
  38. Кривопустов С.П. Проблемно ориентированная педиатрия: избранные вопросы (руководство для врачей). Новое слово – Х.: Новое слово, 2012. – 288с.
  39. Волосовець А.П., Нагорная С.П., Кривопустов С.П. и др. Диагностика и лечение неотложных состояний у детей: Учебное пособие. 2-е издание, дополненное. Донецк, 2010.
  40. Волосовець А.П., Нагорная С.П., Кривопустов С.П. и др. Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах. Справочник. – 3-е изд. – Донецк, Издатель Заславский А.Ю., 2013. – 184 с.
  41. Волосовець А.П., Кривопустов С.П. В кн.: Педіатрія: Національний підручник у 2-х томах. Том 1. За ред. В.В. Бережного. – К.: ФОП О.В. Сторожук, 2013. – С. 578 – 591, С. 697-709.
  42. Зубаренко О.В., Волосовець О.П., Стоєва Т.В., Кривопустов С.П., Лосєва К.О. Педіатрія (кардіологія та нефрологія дитячого віку). Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації. – Одеса: Прес-кур’єр , 2014. – 512 с.
  43. Снісарь В.І., Волосовець О.П. Рекомендації з серцево-легеневої реанімації у дітей. Методичний посібник. – Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС. – 2015. – 48 с.
  44. Коваленко В.М., Черних В.П., Цимбалюк В.І., Тронько М.Д., Фещенко Ю.І., Волосовець О.П., Ковтун Л.І., Корж О.М., Усенко В.О., Распутняк С.С., Жукова Н.О. Клінічні дослідження. Терміни та визначення. Довідник за загальною редакцією В.М. Коваленка, І.А. Зупанця. – Харків: Золоті сторінки. – 2016. – 340 с.
  45. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Пропедевтика в педіатрії. Навчальний посібник для студентів за редакцією О.П. Волосовця, М.А. Георгіянц. – Харків: Золоті сторінки. – 352 с.
  46. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Педіатрія (гастроентерологія та патологія раннього віку). Навчальний посібник. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2017. – 264 с.
  47. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Кардіологія дитячого віку. Навчальний посібник. За ред. Ю.В. Марушка, Т.В. Марушко. – Київ-Хмельницький: Приватна друкарня ФОП Сторожук О.В. – 528 с.
  48. Крилюк В.О., Гур´єв С.О., Волосовець О.П. та ін. Допомога дітям на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Національний підручник: Київ, Видавничий дім OJIVA. – 345 c.
  49. Зупанець І.А., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., співавтори. Фармацевтична опіка пацієнтів при лікуванні гострого риносинуситу. Методичні рекомендації. – Харків: «Золоті сторінки», 2019. – 36 с.
  50. Зупанець І.А., Шебеко С.К., Черних В.В., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Дудар І.О., Отрішко І.А. Фармацевтична опіка пацієнтів при симптоматичному лікуванні захворювань сечовидільної системи. Методичні рекомендації. – Харків: «Золоті сторінки», 2020. – 39 с.
  51. Дитячий лікар. Збірник клінічних рекомендацій. Посібник для лікаря-практика. За ред. акад. Ю.Г. Антипкіна, Г.В. Бекетової, В.В. Бережного, Л.В. Беш, О.П. Волосовця, С.П. Кривопустова та ін. Вид. дім «Здоров’я України. Медичні видання», Київ. 2020. – 90 с.

   

   

 

медична генетика
Клінічна генетика

Мати і дитина

Сид читання Історія
4
3
Ендокринология
Лаборатория
Пневмонии
1
2
Дифдиагностика нарушений