НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-методична робота

Поточні тематичні плани

 

2 КУРС Навчальна дисципліна “Догляд за хворими (практика)”

Учебная дисциплина “Уход за больными (практика)”

 

3 КУРС Навчальна дисципліна “Пропедевтика педіатрії”

Учебная дисциплина “Пропедевтика педиатрии”

 

4 КУРС Навчальна дисципліна “Педіатрія”

Учебная дисциплина: «Педиатрия».

 

5 КУРС. Навчальна дисципліна: «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби».

Учебная дисциплина: «Педиатрия, детские инфекционные болезни».

 

6 КУРС. Навчальна дисципліна: «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами».

Учебная дисциплина: «Педиатрия с детскими инфекционными болезнями».