Кафедра педіатрії №2

Новини кафедри

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри педіатрії №2 за результатами 2022-2023 навчального року

 

Науковиця НМУ успішно захистила докторську дисертацію з терапії атопічного дерматиту

15 грудня у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації докторантки, доцентки кафедри педіатрії №2 Олени Мозирської. Науковиця обрала темою дисертації «Атопічний дерматит у дітей з поліморфізмами генів рецепторів розпізнавання патерну: клінічний перебіг, лікування та прогноз в залежності від профілю сенсибілізації».

Відповідно до результатів проведеного дослідження, Оленою Мозирською здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано новий практичний підхід до удосконалення методів діагностики, формування груп ризику, визначення предикторів важкого фенотипу АД та розвитку супутньої респіраторної патології та обґрунтування застосованих схем терапії у дітей. Розроблено алгоритм комплексної терапії АД з урахуванням наявності паталогічного гомозиготного генотипу поліморфізмів. Доведено ефективність удосконаленої схеми терапії АД з додаванням до стандартної схеми антимікотичних, антибактеріальних препаратів та алергенспецифічної імунотерапії.

Засідання спеціалізованої вченої ради відбулося під головуванням завідувача кафедра педіатрії ІПО НМУ, професора Юрія Марушко. Захист дисертації мав характер відкритої наукової дискусії, в якій взяли активну участь члени спеціалізованої вченої ради.

Ними відзначено, що дослідження Олени Мозирської, яке обґрунтовує доцільність додавання антимікотичної та антибактеріальної терапії, алергенспецифічної імунотерапії, до стандартного лікування АД у дітей є обґрунтованим, відповідає сучасним вимогам теоретичної і практичної педіатрії, знаходиться в епіцентрі наукових інтересів дитячої алергології. Адже алергічні захворювання є однією з найактуальніших проблем людства. За статистичними даними, в Україні кожен 3 пацієнт дитячого віку і кожен 10 дорослий звертаються до алерголога з атопічним дерматитом.   Вкрай небезпечним з цих позицій є стійка тенденція до невпинного зростання частоти зазначеної алергічної патології у дітей, що набуло масштабу пандемії. Тому увага фахівців різних спеціальностей прикута до питань вчасної діагностики та адекватного лікування найбільш ранніх алергічних проявів, з яких починається атопічний дерматит, що проявляється переважно у ранньому віці.

За результатами публічного обговорення провели процедуру таємного голосування. Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Олені Мозирській науковий ступінь доктора медичних наук.

Щиро вітаємо її з досягненням!

 

 

 

 

Стажування на базі Institut für Mikrobiologie und Hygiene Regensburg (Німеччина)

14 листопада 2023 асистент кафедри Марія Кривопустова, PhD, мала стажування на базі Institut für Mikrobiologie und Hygiene Regensburg (Німеччина).

Прийняла участь в семінарі та науковій дискусії з Prof. Dr. Dr. André Gessner на базі Університетської клініки Інституту мікробіології та гігієни Регенсбургу.

Серед питань, що обговорювалися – мікробіом та ожиріння; антимікробна терапія, мікробіом та бронхіальна астма.

 

 

 

 

Викладачі кафедри педіатрії №2 НМУ на запрошення організаторів відвідали навчальний курс «Астма у дітей», що був організований Європейським респіраторним товариством у м. Відень, Австрія.

 

Навчальний курс для європейських вчених включав у себе семінари з питань епідеміології, етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики та лікування  астми. Окрему увагу було приділено питанням важкої та неконтрольованої астми у дітей. Обговорювались сучасні методи лікування астми – застосування біологічної терапії та АСІТ терапії у дітей.

Доцентами кафедри педіатрії №2 НМУ, к.м.н. Ємець О.В. та Мозирською О.В. були представлені клінічні випадки тяжкої бронхіальної астми. Після виступу викладачі отримували питання щодо кейсу та надали відповіді.

Учасники курсу поділились досвідом лікування бронхіальної астми у своїх країнах. Наші викладачі представили 5-ти хвилинні відео презентації, де ознайомили організаторів та учасників навчального курсу з ситуацією надання допомоги дітям з астмою в Україні під час війни, та висвітлили основні фінансові, організаційні та соціальні проблеми, з якими доводиться стикатися родинам, що мають дитину, хвору на астму.

 

 

 

 

 

ВІДБУЛИСЬ ЮВІЛЕЙНІ XXV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

21-22 вересня 2023 року відбулась ювілейна XXV Всеукраїнська науково-практичної конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), що проводилась Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця разом з Асоціацією педіатрів України та Національною академією медичних наук України, і була присвячена пам‘яті видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора В.М. Сідельникова (1928-1997). Він по праву вважається фундатором дитячої кардіології, алергології і є автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років професор Сідельников В.М. очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову і клінічну школу.

Щорічні читання, присвячені йому, є нашою доброю університетською традицією. У цьому році вони були присвячені cучасним викликам, що постали перед вітчизняною Педіатрією та зібрали у он-лайн форматі понад 1,5 тисячі слухачів, які заслухали понад 50 доповідей.

У фокусі уваги всеукраїнського форуму були: досвід надання медичної допомоги дітям під час війни та пандемії, впровадження сучасних стандартів, клінічних рекомендацій в практику; превентивні стратегії в педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей, зокрема новонароджених; проблема антибіотикорезистентності; інноваційні підходи в алергології, кардіології та гастроентерології дитячого віку; дискусійні питання патології органів травлення у дітей; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

Окреме питання, що постало перед педіатричним загалом в останній час – це збереження освітньої спеціальності «Педіатрія» у Переліку освітніх галузей і спеціальностей у галузі знань «Охорона здоров’я».

Необхідно зазначити, що у прифронтових та деокупованих регіонах склалася вкрай складна ситуація із забезпеченням медичними працівниками, зокрема дитячими лікарями, що разом із іншими факторами безперечно впливає на доступність та якість медичного обслуговування дітей, зокрема екстрену медичну допомогу, огляди лікарів-спеціалістів, проведення вакцинації, на чому було наголошено у доповідях академіка Антипкіна Ю.Г., члена-кореспондента НАМН України Волосовця О.П. та декана медичного факультету №3 НМУ, професора Виговської О.В.

Це потребує спеціальних заходів для забезпечення медичної допомоги дітям у цих умовах, а саме волонтерства та відрядження медичних працівників на тимчасову роботу в ці регіони, до чого постійно долучаються провідні вчені та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У роботі XXV Сідельниковських Читань 2023 прийняли участь провідні вчені з усіх закладів вищої медичної освіти, профільних науково-дослідних установ нашої держави. Передусім це – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Полтавський державний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет, Харківський національний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Буковинський державний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Черкаська медична академія, Європейський медичний університет м. Дніпро, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України. Низка усних та стендових виступів учасників є фрагментами дисертаційних робіт молодих науковців.

У межах конференції провідними вченими і викладачами Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця, як головного освітнього закладу освіти України, була проведена навчально-методична нарада з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ. Завідувачі кафедр педіатричних кафедр Університету поділились з колегами та стейкхолдерами досвідом створення сучасних освітніх стандартів з спеціальності «Педіатрія» у нашому Університеті та проведення у поточному році атестації випускників медичних факультеті через іспит OSCE-2 на станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженим».

Враховуючи виклики сьогодення та розглянувши програмні питання ХХV (ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» рекомендували МОЗ України та МОН України зберегти освітньо-наукову спеціальність «Педіатрія» у Переліку галузей освіти і спеціальностей, що нині затверджується МОН України, та продовжити удосконалювати медичну допомогу дітям на базі сучасних стандартів та досягнень медицини, що базується на доказах.

Увагу дитячих та сімейних лікарів необхідно зосередити на збільшенні рівня охоплення щепленнями відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, особливо з метою попередження епідемії кору, дифтерії та поліомієліту. Наукові дослідження установ НАМН України та МОЗ України важливо спрямувати на найбільш нагальні проблеми вітчизняної Педіатрії в умовах сучасних викликів.

У зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі педіатричної охорони здоров’я, що досяг понад 1200 вакантних посад дитячих лікарів і продовжує поглиблюватись під час війни, необхідно збільшити до 500 осіб за державним замовленням щорічний прийом до медичних університетів МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія» відповідно потреб регіонів, особливо у прифронтових та деокупованих областях.

 

 

 

 

15-17 червня у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця  відбулися складання ОСКІ випускниками медичного факультету №3 за спеціальністю 228 «Педіатрія»

На фото ректор НМУ, професор Юрій Кучин та генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір, разом із деканкою факультету, професоркою Оксаною Виговською, головою атестаційної екзаменаційної комісії, професором Анатолієм Левицьким, іншими членами екзаменаційної комісії та майбутні педіатри під час складання станції “Початкова і реанімаційна допомога новонародженій дитині”.

Фото із сайту nmuofficial.com.

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ №2 У РОБОТІ КОНГРЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АЛЕРГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

У Гамбурзі (Німеччина) з 9 по 11 червня 2023 р. відбувся щорічний Конгрес Європейської академії алергії та клінічної імунології (EAACI). Як асоціація, EAACI налічує понад 13 000 членів із 124 країн світу. «Цей захід служить каталізатором для співпраці, інновацій та обміну знаннями з кінцевою метою покращити догляд за пацієнтами та якість їх життя. У нас понад 7000 учасників з усього світу, це – одне з найбільших зібрань такого роду», – наголосив президент EAACI професор Stefano Del Giacco.

Конгрес збирає разом провідних світових експертів, лікарів та науковців з усього світу для обговорення досягнень у галузі алергології та клінічної імунології, обміну знаннями та новими ідеями. В його роботі цього року прийняли безпосередню участь співробітники кафедри педіатрії №2 НМУ – доцент Вікторія Хоменко, асистент Марія Кривопустова, асистент Яна Соколова.

Наукова програма EAACI Hybrid Congress 2023 охопила весь спектр актуальних проблем сучасної педіатричної алергології із висвітленням тих інновацій, які можуть суттєво покращити діагностичний та терапевтичний менеджмент алергічних захворювань. Протягом трьох днів конгресу були різноманітні сесії, включаючи пленарні лекції, симпозіуми, інтерактивні семінари, усні та стендові презентації. У фокусі особливої уваги – прецизійна медицина, персоналізований підхід до пацієнта.

Велика увага була приділена впливу екологічних факторів на алергічні захворювання, впливу змін клімату, забруднення та урбанізації. З нової точки зору були наведені різноманітні аспекти харчової алергії, бронхіальної астми, імунотерапії, медикаментозної алергії та атопічного дерматиту. Спеціальні сесії стосувалися педіатричних аспектів, всебічному обговоренню питань дитячої алергії та імунології.

На Конгресі були представлені доповіді Волосовця О.П., Виговської О.В., Кривопустова С.П., Мозирської О.В., Ємець О.В. «Children at war pediatric medical care during the russian invasion», Мозирської О.В. «Skin care interventions and early complementary food introduction for the prevention of atopic dermatitis in infants», Мозирської О.В., Хоменко В.Є., Ємець О.В. «Study of the impact of atopic dermatitis in children on the quality of life of families», Кривопустової М.В., Волосовця О.П., Юр’єва С.Д. «The effect of allergen-specific immunotherapy on the quality of life of school-age children with asthma and sensitization to cat allergens».

Доповіді викликали значну цікавість, доповідачі відповіли на чисельні питання учасників Конгресу. Зокрема, відбулась фахова дискусія щодо можливостей покращення якості життя дітей шкільного віку з астмою та сенсибілізацією до алергенів котів за допомогою алерген-специфічної імунотерапії.

Без сумніву, отримана інформації формуватиме майбутнє педіатричної алергології та клінічної імунології.

Кафедра педіатрії №2

 

 

 

 

 

 

Випускники медичного факультету №2 склали ОСКІ

У навчально-науковому центрі медичних симуляцій 23 травня складали об’єктивний структурований кваліфікаційний іспит (ОСКІ) випускники медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Декан факультету Руслан Цимбалюк на другий день екзаменаційної сесії разом із командою співробітників деканату і членами атестаційної екзаменаційної комісії успішно провели перевірку фахових практичних компетентностей у цьогорічних здобувачів вищої освіти.

Підтримати колег прийшов декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник, який має п’ятирічний досвід перевірки фахових компетентностей у нашому Університеті. А напередодні студенти його факультету успішно стартували в екзаменаційній сесії 2023.

Декани Руслан Цимбалюк, Володимир Мельник, директор Центру Юлія Бойко і голова атестаційної комісії Ярослав Сусак разом зустрічали студентів першого циклу. Короткий інструктаж, поради наставників і пролунав дзвінок, що сповістив про початок іспиту. Кожен студент щоб успішно пройти фахове випробування має продемонструвати якісний рівень лікарської підготовки на 13 станціях.

Екзаменатор, завідувач кафедрою педіатрії №2 Олександр Волосовець зазначив, що здобувачі вищої освіти на станції з педіатрії, згідно регламенту, проводять удвічі більше часу ніж на інших станціях – 10 хвилин. Випускники демонструють навички надання медичної допомоги при невідкладних станах у новонародженої дитини. Протягом іспиту студент виконує до 20 дій і лікарських маніпуляцій. У ході іспиту змінюються умови надання медичної допомоги в залежності від стану здоров’я «дитини». Чітко і послідовно виконувала алгоритми лікарських дій шестикурсниця Іванна Думицька, яка здійснювала непрямий масаж серця. Студентка старанно навчалася, є відмінницею та під час іспиту також продемонструвала високий рівень лікарської підготовки.

Загалом, на іспиті майже всі студенти продемонстрували дуже високий рівень медичних знань і практичних навичок. Але попереду на них ще чекає проходження інтернатури та набуття досвіду в резидентурі, де вони матимуть можливість здобути необхідний багаж знань і перейняти досвід найкращих спеціалістів своєї справи. Впевнені, що ці випускники, сумлінно виконуючи професійні обов’язки, досягнуть суттєвих результатів, чим ще раз підтвердять імідж НМУ імені О.О. Богомольця, як лідера у сфері медичної освіти. Бажаємо майбутнім фахівцям наснаги, завзяття й успіхів!

Деканат медичного факультету №2

 

 

 

 

 

 

Підготовка до (ОСП(К)І).

З метою підготовки до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році співробітники кафедри педіатрії №2 щоденно, відповідно до затвердженого графіка, проводять ознайомчі консультації для вітчизняних та іноземних здобувачів вищої освіти VI курсу. Консультації проводяться як на базі кафедри, так і у навчально-науковому центрі медичної симуляції.

На фото доц. Шевцова Т.І., доц. Грищенко Н.В., ас. Слюсар Н.А.

Фото із сайту nmuofficial.com та з власного архіву.

 

 

 

 

Студентка кафедри педіатрії №2 виступила на 18-му Варшавському міжнародному медичному конгресі

 21-23 квітня 2023 року в Медичному університеті Варшави відбувся 18-ий Варшавський міжнародний медичний конгрес, що є одним із найбільших серед подібних заходів у Європі. Ця наукова платформа для молодих вчених із Польщі й інших країн є можливістю презентувати результати власних досліджень і налагодити співпрацю й обмін науковим досвідом.

Цьогоріч у роботі конгресу взяла участь студентка 5-го курсу медичного факультету №2 Дар’я Ясиновська, яка є активним членом студентського наукового гуртка кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Вона представила роботу «Clinical case of oral allergic syndrome in a child with birch allergy», що підготовлена під науковим керівництвом асистентки кафедри педіатрії №2 Марії Кривопустової, завідувач кафедри: член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Волосовець.

Оральний алергічний синдром, або синдром пилково-харчової алергії є IgE- опосередкованою алергічною реакцією негайного типу, що спричинена перехресною реакцією між пилком і антигенами харчових продуктів, таких як фрукти. В Європі поширеність цього синдрому серед пацієнтів з алергією на пилок сягає 40–50%. Пилок берези, представник весняного пилку, демонструє перехресну реакцію з багатьма харчовими алергенами, частіше з такими як яблуко, груша, персик, слива, абрикос. Яблуко має особливе клінічне значення, навіть використовується термін синдром «яблука-берези». Алергени, що викликають синдром пилково-харчової алергії: PR-10, профілін, LTP. Сімейство PR-10 є найважливішим, до нього і належить Bet v 1, головний алерген берези.

Саме цьому і був присвячений клінічний випадок, що демонструє сучасні можливості молекулярної алергології дитячого віку й який викликав значну цікавість слухачів. Цей напрямок відповідає сучасним підходам персоналізованої педіатрії та покращенню якості життя дітей. Він і у подальшому буде у фокусі уваги наукових досліджень кафедри.

 

 

 

 

 

Успіх студентів-гуртківців і молодих вчених кафедри педіатрії №2

 Молоді вчені та студенти-гурківці кафедри педіатрії НМУ №2 взяли 20 квітня 2023 року активну участь у роботі університетської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ІРІР-2023: International platform for integrative pediatrics»/ «ІПІП – 2023: Інтернаціональна платформа інтегративної педіатрії», яка була присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра, академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника та проводилась кафедрою педіатрії №4 НМУ. Традицією цього представницького наукового форуму є робота секцій молодих вчених та студентів, де широко були представлені роботи науковців провідних закладів вищої медичної освіти.

Асистент кафедри педіатрії №2 Кривопустова М.В., яка достроково завершила у аспірантурі роботу над підготовкою PhD, виступила з доповіддю на тему: «Вплив алерген-специфічної імунотерапії на якість життя дітей шкільного віку, сенсибілізованих до алергенів котів та хворих на бронхіальну астму». Враховуючи значну поширеність утримання у родинах домашніх тварин та прогресування алергічної патології у дитячому віці ця робота викликала значну увагу і питання чисельних слухачів конференції. Зазначену наукову працю кафедра педіатрії №2 планує представити як доповідь на щорічному Європейському конгресі дитячих алергологів (EAACI, 2023).

Асистент кафедри педіатрії, PhD №2 Купкіна А.В., яка у 2020 році першою у НМУ захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Педіатрія», разом професором кафедри Прохоровою М.П. підготувала проблемну доповідь на тему: «Ефективність сублінгвальної алергоспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою». Враховуючи значну поширеність тригерів розвитку бронхіальної астми у дітей в умовах пандемії і війни ця робота визначає нові підходи до превенції приступів бронхообструкції.

Диплом за почесне 1 місце на студентській секції конференції отримав студент 6 курсу  факультету підготовки іноземних громадян Яш Теджані за доповідь «Клінічний випадок високочастотної осциляторної вентиляції у новонародженої дитини» (науковий керівник – доцент, к.м.н. Шевцова Т.І.).. Метою роботи було визначити переваги високочастотної осциляторної вентиляції легень у новонароджених та на прикладі клінічного випадку показати лікувальний ефект цього методу. Яш  є старостою групи, приймає активну участь у суспільному житті курсу, є активним членом студентського наукового гуртка кафедри педіатрії №2. У майбутньому він мріє бути кардіологом.

Диплом за 3 місце отримала студентка 6 курсу  3 медичного факультету  Нічипорчук Ганна за доповідь «Клінічний випадок вульгарного іхтіозу в практиці педіатра» (науковий керівник – доцент, к.м.н. Мозирська О.В.). Метою роботи було представити сучасні діагностичні алгоритми вульгарного іхтіозу у дітей на прикладі клінічного випадку, що спостерігала студентка.

Ганна Нічипорчук теж є активним членом студентського  наукового  гуртка кафедри педіатрії №2, вона працює у пологовому будинку, приймає участь у наукових конференціях, має друковані роботи. У майбутньому  мріє бути педіатром. Приємно, що на цій конференції виступали з доповідями і науковий керівник, і її учениця.

 

 

 

 

Викладачі кафедри педіатрії №2 взяли 17 квітня 2023 року активну участь в україно-швейцарському проєкті щодо розвитку медичної освіти України.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця Україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти»  17 квітня 2023 року проведено дослідження серед науково-педагогічних представників кафедр Університету, зокрема педіатрії №2. У цьому засіданні взяли участь 130 викладачів Університету, зокрема і 12 науковців нашої кафедри. Результати дослідження буде використано для аналізу змін, що відбулися в освітньому середовищі та сприйнятті сімейної медицини.

Дослідження, що проводилося в морфологічному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця, здійснювалося за спеціальною методологією. Опитування науково-педагогічних працівників відбувалося офлайн за допомогою стандартизованих інструментів. У подальшому відбудеться аналіз із публікацією результатів.

 

 

 

 

 

Студенти з усіх чотирьох медичних факультетів Університету
на засіданні студентського наукового гуртка кафедри педіатрії №2 оволодівали навичками надання первинної реанімації новонароджених.

30-го жовтня на базі КНП «Київський міський пологовий будинок №6» було проведено засідання студентського наукового гуртка кафедри
педіатрії №2 за надзвичайно актуальною темою: «Первинна реанімація новонароджених дітей». Важко переоцінити значення періоду новонародженості у забезпеченні здорового старту у життя кожної людини. Проте цей період є одним з найбільш критичних щодо розвитку низки складних хвороб та патологічних станів, що загрожують здоров’ю і життю новонародженого.

На засіданні гуртка традиційно були присутні студенти різних (1, 4, 5, 6) курсів з усіх чотирьох медичних факультетів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та, що дуже приємно, одна студентка Запорізького державного медичного університету.

Керівник гуртка, досвідчений науковець та викладач, доцент кафедри педіатрії №2 Шевцова Тетяна Іванівна провела практичний тренінг із студентами щодо надання реанімаційної допомоги новонародженим дітям.  Наші гуртківці мали чудову змогу не тільки закріпити теоретичну частину, а й відпрацювати практичні навички на муляжах. Студенти 6 курсу мали можливість повторити алгоритми надання допомоги новонародженим на станції OSCE-2, що безумовно поліпшить їх підготовку до підсумкової атестації.

Кафедра педіатрії №2 вдячна усім гуртківцям, хто долучився до цього засідання. Також, висловлюємо вдячність адміністрації Київського міського пологового будинку №6 за чудову можливість навчання наших гуртківців. Навіть у цей непростий продовжується повноцінне навчання майбутніх лікарів та удосконалення їх практичних умінь.