Видатні науковці та практики факультету

Волосовець Олександр Петрович

Член-кореспондент Національної  академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 за спеціальністю «Педіатрія».

Доктор медичних наук за спеціальністю «Педіатрія» (1998), професор по кафедрі педіатрії (2000). У 2006 році закінчив факультет менеджменту в охороні здоров’я у Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Кавалер ордену
«За заслуги ІІІ ступеня» (2021), нагороджений орденом Преподобного Іллі Муромця 3 ступеня (2011 р.). Відмінник освіти (2007).
Нагороджений Дипломом Президії АМН України (2007) та Медаллю ім. академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2009 р.).
Лауреат Української премії імені доктора Г.-Г. Рекевега (2005).
Неодноразово відзначений Почесними грамотами та подяками МОЗ України, МОН України, Національної академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Київської міської державної адміністрації.

Завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 1997 до тепер).

Начальник управління освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України (2002 – 2005) (2010 – 2012), заступник Директора департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України (2005-2010, 2012-2014), завідувач сектору науки Управління координації центрів реформ
МОЗ України – (2014-2017). Завідувач відділу атестації наукових кадрів Національного агентства з якості вищої освіти (2018-2019). Державний службовець V рангу.

Основні напрямки наукових досліджень – дитяча кардіоревматологія та дитяча алергологія, проблеми екологічної педіатрії, ультразвукова діагностика в педіатрії та неонатології, організація охорони здоров’я та медична статистика. Автор концепції багатофакторного впливу екотоксичних факторів, важких металів та радіонуклідів цезію-137 на розвиток екологічно обумовленого синдрому дезадаптації системи кровообігу та кардіоміопатій у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Зробив суттєвий внесок у розробку та впровадження нових діагностичних та терапевтичних підходів до найбільш поширених захворювань серця та легень у дітей. Його наукові дослідження в сфері розробки шляхів ступеневого застосування раціональної антибіотикотерапії пневмонії та внутрішньо клітинних інфекцій, ехографічної діагностики природженої та набутої кардіальної патології, підходів до застосування протизапальної та невідкладної терапії та дослідження динаміки стану здоров‘я дитячого населення за роки незалежності дозволили суттєво покращити ефективність діагностики та лікування дитячих хвороб та зменшити рівень летальності у закладах охорони здоров’я та малюкової смертності.

Є автором низки наукових праць, присвячених дослідженню зростання поширеності хвороб дитячого населення у залежності від ступеня забруднення регіонів внаслідок аварії на ЧАЕС та інших техногенних чинників. Так, протягом 1994-2017 рр. в Україні має місце найвищий темп приросту серед інших класів хвороб захворюваності дітей на новоутворення (+162,3%) та поширеності новоутворень у дитячого населення (+211,7%). Зазначений тренд, вочевидь, буде зберігатися у динаміці найближчих років на відміну від поширеності інших класів хвороб дитячого населення, зокрема у областях з територіями радіоекологічного контролю.

Окремий цикл наукових робіт присвячений проблемі кадрового забезпечення медичної галузі, особливо педіатричної здоровоохорони, де дефіцит дитячих лікарів впливає на якість і доступність медичної допомоги.

Індекс Гірша за Google Scholar 22
Індекс Гірша за Scopus 3

Автор 965 друкованих праць, 16 винаходів, 57 навчальних посібників, книг і довідників, 9 підручників і 12 монографій. Співавтор Етичного кодексу лікаря України. Є розробником Типових програм під­готовки сту­ден­тів ме­дичних фа­культетів з фаху «Дитячі хвороби», Ти­пової про­гра­ми і плану підготовки фа­хів­ців у ма­гістратурі з фаху «Педіатрія», які за­т­вер­­дже­ні МОЗ України. За його ініціативи щорічно проводяться Всеукраїнські науково-практичні Сідельниковські читання «Актуальні питання педіатрії», які нараховують 25 наукових сесій.

Підготував 3 докторів медичних наук, 16 кандидатів медичних наук і 2 докторів філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Член Медичної ради МОЗ України (з 2019 року), заступник Голови Вченої Медичної Ради МОЗ України (з 2007 року). Голова Комісії МОЗ України з оцінки якості освіти (з 2002 року), член Експертної ради з медицини та фармації Державної акредитацiйної комісії України
(2003 – 2012). Заступник Голови Науково-методичної комісії з медицини МОН України (2005-2011). Заступник Голови Координаційної ради з післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (з 2004 року). Віце-Президент Асоціації педіатрів України (з 2022 року), член Наукової ради з клінічної медицини при Національній Академії медичних наук України (з 2010 року). Член Державної комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (з 2008 по 2016 рр.). Голова Комітету медичної освіти і безперервного розвитку лікарів УФПМО Член Правління Всеукраїнського лікарського товариства (з 2016 року). Науковий секретар СФУЛТ (з 2021 року). З 1997 по 2017 рік був Головним позаштатним дитячим кардіоревматологом МОЗ України.

Неодноразово залучався ЄвроБюро ВООЗ у якості експерта з кадрових ресурсів. Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (2007). Член Вченої ради НМУ та Спеціалізованих вчених рад Д. 26. 003.04 та
Д. 26.003.10 при Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця. Почесний Професор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 1986 році брав участь в евакуації дитячого населення із зони відчуження. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Телефон 050-9004956

Службова адреса:                              

  1. Київ. Бульвар Шевченко, буд. 13

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Міністерства охорони здоров’я України

 

 

 

Петренко Василь Іванович

Петренко Василь Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», посвідчення академіка ГО №13 від 17.12.2016 р., диплом академіка ГО №13 від 17.12.2016 р.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eR5doAIarjGpfRAyLPHTSfMjyNQHD67m

Експерт  групи експертів МОЗ України за напрямом «Фтизіатрія» (наказ МОЗ України «Про затвердження складу експертів клініко-експертної комісії МОЗ України» від 16.01.2017 р. №30).

https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=1730318&menu=1

Член Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом і легеневими хворобами, член Центрального формулярного комітету ДЕК МОЗ України.

Експерт Всесвітньої академії рейтингів наукових досліджень – QS World University Ranking (QS Global Academic Survey)

Член ГО «TB people Ukraine» (Київ, Україна)
Головний редактор журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція».

http://tubvil.com.ua/about/editorialTeam

 

 

 

Процюк Раду Гергійович

Процюк Раду Гергійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України» (ГО «НАН ВО України»), посвідчення академіка ГО №002-94 від 16.12.1994 р., диплом академіка ГО №002-94 від 16.12.1994 р.

Член Президії, Перший віце-президент, головний учений секретар, академік–секретар Відділення медицини ГО «НАН ВО України».

Академік Міжнародної академії освіти і науки, посвідчення академіка №59-2016 від 09.12.2016 р., диплом академіка №59-2016 від 09.12.2016 р. (протокол №2).

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17NM_UaHLmF5Apov-DKY3x1Zkmmkp5eJ3

 

 

 

Пікас Ольга Богданівна

Пікас Ольга Богданівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Експерт групи експертів МОЗ України за напрямом «Фтизіатрія» (наказ МОЗ України «Про затвердження складу експертів клініко-експертної комісії МОЗ України» від 16.01.2017 р. №30).

https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=1730318&menu=1
Член Редколегії  ряду міжнародних  наукових журналів (Україна, Білорусь, Німеччина, Болгарія).

 

 

 

Норейко Сергій Борисович

Норейко Сергій Борисович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», посвідчення академіка ГО №003-21 від 21.04.2021 р., диплом академіка ГО №003-21 від 21.04.2021 р.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mixxPjiDNYd8omlK42_j0aEj33hVFXL

 

 

 

Наташа Рені Рибак

Наташа Рені Рибак – медичний директор клініки туберкульозу госпіталю Міріам, професор кафедри інфекційних захворювань медичної школи Уоррен Альберт університету Браун (Провіденс, штат Род Айленд, США) Присвоєно звання «Почесний професор (Honorary professor)» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Засідання Вченої ради НМУ, Київ, 29.02.202 р.) https://nmuofficial.com/news/28-lyutogo-v-nmu-vidbulosya-zasidannya-vchenoyi-rady/

 

 

 

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Сергій Олександрович Дубров – Перший заступник міністра охорони здоров’я, президент ГО «Асоціація анестезіологів України».

Сергій Дубров є видатним лікарем-анестезіологом з багаторічним досвідом роботи в операційній та інтенсивній терапії. Професор на практиці довів свій професіоналізм. Має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості. Ділиться знаннями зі студентами, під час практичних занять.

Життя Сергія Олександровича тісно пов’язано з нашим Університетом, де він здобув вищу освіту в 2000 році. З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця. У 2006 році під науковим керівництвом Фелікса Глумчера захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмонії». В 2013 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми «Концепція відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою полі травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень» (науковий консультант – професор Фелікс Глумчер).

З 2006 року працює кафедрі анестезіології та інтенсивній терапії, де з січня 2021 року до березня 2023 року був завідувачем. Має 198 наукових праць, в тому числі 7 підручників, навчальних посібників і монографій, 12 Деклараційних патентів України на винахід. Підготував 2-ох кандидатів медичних наук. Є президентом Асоціації анестезіологів України.

За особисті здобутки в розвитку медичної науки та практики відзначений численними відзнаками: Почесною грамотою МОЗ України, Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації, Орденом Святителя Луки – Архієпископа Кримського, Подякою за надання медичної допомоги постраждалим під час Революції Гідності, Орденом «За спасіння життя», Подякою Національної медичної Палати, Орденом «За Заслуги ІІІ ступеня». У 2020 році був обраний секретарем Медичної Ради МОЗ України.

 

 

 

Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна

Професор, завідувач кафедри.

Віце-президент Асоціації педіатрів України.

Доктор медичних наук, професор.  Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет у 1989р. Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, і як Ленінський стипендіат була занесена до «Золотої книги пошани».

З 1991 р. по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №4 НМУ: з 1991р. – асистент, з 2008р. – доцент, з 2011 – професор. У 1994 р. захистила кандидатську, у 2007р. – докторську дисертації. З 2013р. – є науковим редактором «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства і гінекології». З 2015р. виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України, член Апробаційної ради та циклової комісії з питань педіатрії. З січня 2021 року – завідувач кафедри педіатрії №4.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. В 2015 – 2019 рр. її учні, студенти-науковці отримали міжнародні дипломи та сертифікати в Берліні, Грьонінге, Лісабоні, Гразі та Вітебську.

За її безпосередньої участі було створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни на 6-му курсі, написано 3 типових навчальних програми для студентів, лікарів-інтернів та магістрів.

Багаторазово брала участь в якості відповідального дослідника в клінічних міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях лікарських препаратів, затверджених Фармакологічним Комітетом МОЗ України. Постійно бере участь як доповідач на щорічних українських та міжнародних з’їздах і конференціях.

Є автором 230 наукових праць, 2 монографій, 38 патентів та заявок на винаходи, 4 навчальних посібника та методичних рекомендацій. Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатських дисертації.

Лікар-педіатр вищої категорії, має сертифікати лікаря – рефлексотерапевта з 2008р. та лікаря – дитячого нефролога з 2012р.

Науково-педагогічний стаж – 29 років, лікарський стаж – 30 років.

 

 

 

Томас Ерлер / Prof., Dr.med. Thomas Erler

 Почесний професор НМУ імені О.О. Богомольця

Професор, доктор медицини.

Навчався у Львівському державному медичному інституті. Лікар-педіатр, спеціалізація: неонатологія, педіатрична реаніматологія, сомнологія. Докторська дисертація в університетській клініці Шаріте, Берлін. Тема дисертації: педіатрична сомнологія. Позаштатний професор факультету гуманітарних наук Потсдамського університету. Головний лікар педіатричної клініки Вест-Бранденбург, координатор соціального проекту Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини «Україна – здоров’я дітей». Декан-засновник Потсдамського університету з медицини та охорони здоров’я

Очолює проект “Створення гібридних  симуляційних центрів для навчання та підготовки медичних працівників в Україні”.

 

 

 

Кривонос Юрій Миколайович

Асистент 

International Trauma Life Support (Chapter & Training Centre Development and Support Committee Member; Editorial Board Scenario Development Workgroup Member Instructor, Coordinator and Course Medical Director) 

Медичний директор ITLS Chapter Ukraine – Special Training Center та інструктор ITLS.

Кандидат медичних наук, Лікар-педіатр першої категорії, кардіоревматолог дитячий
У 2005 р. з відзнакою закінчив педіатричний (медичний №3) факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

2005-2007 рр. – інтернатура зі спеціальності “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з одночасним навчанням у магістратурі за спеціальністю “Педіатрія”.

2007-2009 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. – заочний аспірант кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. старший лаборант та асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

2010 р. – спеціалізація з дитячої кардіоревматології.

Тема кандидатської дисертації на тему “Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці”.

2016 р – стажування за кордоном (Польща, Варшава, Instytut «Pomnik -Centrum zdrowia dziecka», лабораторія електрофізіології клінічної.

Навчання на сертифікованих курсах American Heart Association BLS, ACLS, PALS Provider та Instructor, ITLS Provider/Instructor, ERC BLS та EPLS в Польщі.

Наукові та практичні інтереси: ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків, порушення серцевого ритму у дітей та підлітків, вроджені вади серця у дітей, невідкладні стани в педіатрії, медична освіта, симуляційне навчання.

Консультативно-лікувальна діяльність: ведення хворих у відділенні ревмокардіології ДКЛ №6 м. Києва, ехокардіографія, електрокардіографія, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером.

Автор/співавтор 16 друкованих робіт, з них: підручники – 2, навчальних посібників – 2, монографія – 1, патентів на корисну модель – 1

Членство в професійних асоціаціях:

European Society of Cardiology (European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) Heart Failure Association of the ESC)

American Heart Association (Council on Cardiovascular Disease in the Young (CVDY) Council Committee Instructor, TS Administrator and Course Director)

An International Association for Medical Education (в процесі підтвердження)

Член робочої групи Renewal European Training Requirements for paediatric emergency medicine – 2022

Член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Серцево- легенева реанімація на госпітальному етапі у дорослих та дітей»  МОЗ України (відповідно Наказу МОЗ України № 2047 від 11.11.2022 р.).

Інструктор і член American Heart Association (ACLS, BLS, PALS)  і AHA Training Site Administrator.

 

 

 

Салтикова Галина Володимирівна

Доцент

Заслужений лікар України.

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Дитячий гастроентеролог. Відповідає за проведення виробничої практики на кафедрі. Профспілковий організатор кафедри.

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 1999 році, в 2000 закінчила магістратуру одночасно з інтернатурою, отримала сертифікат за спеціальністю «Педіатрія» та захистила з відзнакою науково-кваліфікаційну роботу і отримала кваліфікацію магістр за спеціальністю “Педіатрія”.

В 2000 році вступила до аспірантури НМУ на кафедру педіатрії №4, виконувала дисертаційну роботу. З 2003 р. працювала асистентом, з 2009 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей”. Науково-клінічні інтереси: педіатрія гастроентерологія. Отримала другу спеціалізацію з дитячої гастроентерології 2013 році( стажування у 2017)

Підвищення кваліфікації НМАПО (2015 рр.). Консультує хворих на базі педіатричного відділення ДКЛ №7.

Приймає участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3, 4 та 6 курсів. З 2006 року відповідає на кафедрі за проведення практики, з 2007 року – профорг кафедри. Автор 29 друкованих робіт, серед яких 2 монографії.

Стаж роботи за спеціальністю педіатрія – 19 років, дитяча гастроентерологія – 7 років, педагогічний стаж – 19 років.

Співавтор безкоштовного онлайн курсу на Prometheus” 4 кроки до здорового харчування”, приймає активну участь у якості експерта у різних телепрограмах громадського спрямування. “Поради лікаря”, “Корисна програма», “я соромлюся свого тіла” “Мама знає”.

 

 

 

Гнилоскуренко Анна Валеріївна

Доцент

Керівник педіатричної служби клініки «Into-Sana»

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр вищої категорії. Відповідає за навчально-методичну роботу на 4 курсі. Відповідає за роботу наукового студентського гуртка кафедри. Відповідає за наукову роботу.

У 1999 р закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа». В 1999-2000 рр. під час інтернатури навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та отримала диплом з відзнакою магістра медицини за спеціальністю «педіатрія». В подальшому навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 та у 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук з теми «Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей» З 2013 року працювала на посаді асистента, а з січня 2018 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає на 4, 5 курсі навчальну дисципліну «Педіатрія» та на 6 курсі дисципліну «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією» медичного факультету №3 та дисципліну «Педіатрія» на 4 курсі англомовної форми навчання медичного факультету №2.

Автор 100 друкованих праць з наукової тематики кафедри, в тому числі методичні рекомендації «Діагностика та лікування енурезу в педіатричній практиці», монографія «Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність» . Має 14 патентів України на корисну модель., У 2017 році за результатами тестування APTIS (British Council) отримала сертифікат рівня В2 занглійської мови. Активно працює над виконанням докторської дисертації. Приймає активну участь у громадському житті кафедри та університету, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри та керівник наукового гуртка кафедри. Керівник 32 науково-дослідних студентських робіт україномовних та англомовних студентів, серед яких 16 робіт отримали призові місця на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Керівник грантової роботи, яка отримала перемогу у IV Грантовій студентській конференції НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 р. за темою «Особливості циркадних ритмів та гормонального статусу у дітей з метаболічним синдромом».

Стаж роботи: за спеціальністю «педіатрія» – 20 років, педагогічний – 7 років. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «педіатрія». Дійсний член Європейської академії педіатрії та International Pediatric Sleep Association. На високому рівні володіє методами статистичного аналізу результатів досліджень. Активний користувач комп`ютерної техніки зі знанням основних програм статистичної обробки даних, операційних систем та елементів програмування.

 

 

 

Кухта Наталія Миколаївна

Асистент

Завідувач Центру діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей, спеціаліст з дитячої кардіології.

Лікар-педіатр вищої категорії. Кандидат медичних наук.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1974 р. В 1974-1977 рр. працювала дільничним педіатром в Макарівської ЦРЛ. З 1977 по 1979 р. – дільничний педіатр в ДКЛ № 6.

З 1980 р. – завідує міським ревмокардіологічним відділенням ДКЛ № 6 і одночасно з 1990 р. керує Центром діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей .

З 1993 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіологія, вегетологія.

Регулярно підвищує кваліфікацію в НМАПО імені Шупика МОЗ України .

Стаж роботи за спеціальністю – 46 років, педагогічний стаж – 27 років.

 

 

 

Іванчов Павло Васильович

Завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Академік Української академії наук

Голова відділення медико-біологічних та хімічних наук Української академії наук

Заслужений лікар України

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України (2014 р.)

Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона (2022 р.)

Доктор медичних наук, Доктор економічних наук, Професор

Нагороджений Грамотою Священного Синоду Української православної Церкви в пам’ять святкування 15 – річчя Архієрейського Харківського Собору 27 – 28 травня 1992 р. та Предстоятельського служіння Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і Всієї України (2007 р.)

Митрополитом Київським та Всієї України Блаженнішим Володимиром нагороджений орденом Української Православної Церкви Преподобного Агапіта Печерського ІІІ ступеня (2009 р.).

Митрополитом Київським та Всієї України Блаженнішим Володимиром нагороджений Грамотою Предстоятеля Української Православної Церкви у благословення за старанні труди на славу святої Церкви (2010 р.).

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ України (2013 р.).

Всеукраїнською громадською організацією «Спілка ветеранів та працівників силових структур України «ЗВИТЯГА» нагороджений відзнакою «ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ» (2014 р.).

За розроблення і впровадження інноваційних технологій в хірургії удостоєний звання Лауреата Премії Кабінету Міністрів України (2014 р.).

За винахідництво в галузі медицини відзначений почесною нагородою на міжнародній науковій конференції у Тайбеї, Тайвань (2017 р.).

За значний особистий внесок в охорону здоров’я Нації, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю нагороджений почесною відзнакою-орденом “Медична слава” (2018 р.).

За вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, президентом України присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України” (2018 р.).

За заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою, побожним народом та за жертовне служіння у збереженні духу життя нагороджений відзнакою Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона (2021 р.)

За заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та за жертовність і любов до України нагороджений медаллю Святого Архістратига Михаїла (2021 р.)

Асоціацією почесних лікарів, почесних професорів та почесних сенаторів, друзів та благодійників з Німеччини, Австрії, Польщі та Швейцарії нагороджений медаллю Europa Virtutibus Unita (Європа – Союз Цінностей) (2021 р.)

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений почесною грамотою МОЗ України (2021 р.)

За значний розвиток у галузі охорони здоров’я, вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджений грамотою Вченої ради медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2021 р.).

За сумлінну, професійну працю та милосердя нагороджений медаллю «Знання, душу, серце – людям» (2021 р.).

За реалізацію в житті євангельських принципів Віри, Надії, Любові, за любов до людей та милосердя, за жертовне та милосердне служіння людям, вклад у розвиток освіти, науки, медицини, сприяння відродженню духовності Української нації, повернення в свідомість та серця людей віри в добро та справедливість нагороджений Відзнакою Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира (2021 р.).

Міністерством фінансів України та Державним податковим університетом нагороджено медаллю «За самовіддане служіння науці» (2022 р.).

За видатні досягнення у прогресі суспільства Українською академією наук нагороджений «Срібною медаллю Платона» (2022 р.).

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 50-річного ювілею від Дня народження нагороджено Подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2022 р.).

За особливі заслуги перед Українською Природою та у зв’язку з 75-річчям Українського товариства охорони природи нагороджено Почесною ювілейною грамотою УТОП (2022 р.).

За відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо нагороджений орденом святителя і чудотворця Миколая (2022 р.).

У 2022 р за колективну роботу «Організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці» (спільно із д.м.н., проф., чл.-кор. Ю.Л. Кучином та д.м.н., проф. Д.О. Говсєєвим) присуджено Національну премію України імені Бориса Патона 2022 року.