Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 НА 2022/2023 Н.Р

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ – ВИГОВСЬКА О.В.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – ПЕТРЕНКО В.І.

СЕКРЕТАР – ПАЛАТНА Л.О.

 

№п/п ПІП ПОСАДА
1. АНТИПКІН Ю.Г. Академік НАМН України, директор НІЇ ПАГ
2. ЖОВНІР В.А. Генеральний директор НСДЛ «ОХМАДИТ»
3. БІЛЯКОВ-БЄЛЬСЬКИЙ О.Б. Доцент кафедри хірургії №3
4. БОНДАРЕНКО Я. В. Завуч кафедри фтизіатрії та  пульмонології
5. БУЦ О.Р. Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб, Голова  профкому мед.ф-ту №3
6. ВЕРЕЩАКО Р.І. Завідувач кафедри онкології
7. ВИГОВСЬКА О.В. Голова Вченої Ради медичного факультету №3, декан медичного факультету

№3

8. ВОЛОСОВЕЦЬ О.П. Завідувач кафедри педіатрії №2
 

9.

ВІТЯЗЬ В. М. Завуч кафедри дитячої  хірургії
 

10.

ГРАБОВИЙ О.М. В.о. зав. кафедри гістології, цитології та ембріології
 

11.

ДЕМИДЧУК А.С. Завуч кафедри гістології, цитології та  ембріології
12. ДОЛИННА О.В. Доцент кафедри внутрішньої  медицини №4
 

13.

ДУБРОВ С. О. Завідувач кафедри

анестезіології та інтенсивної терапії

 

14.

ЖИТЧЕНКО К.В. Студентка 3-го курсу мед. ф-ту

№3, заступник голови студентської ради медичного факультету №3

 

15.

ІВАНЧОВ П.В. Завідувач кафедри хірургії №3
 

16.

КАМІНСЬКА Т.М. Директор КНП “КМДКІЛ професор кафедри дитячих   інфекційних хвороб
17. КРИВОНОС Ю.М. Асистент кафедри педіатрії №4
18. ЛАНТУХ Л.О. В.о. директора КНП «Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району міста Києва»
17. КРИВОПУСТОВ С.П. Професор кафедри педіатрії №2, Голова ЦМК зі спеціальності 228 «Педіатрія»
 

18.

КРАМАРЬОВ С.О. Завідувач кафедри дитячих  інфекційних хвороб
 

19.

КУЗИК П.В. Доцент кафедри патологічної анатомії
 

20.

ЛЕВИЦЬКИЙ А.Ф. Завідувач кафедри дитячої  хірургії
 

21.

ЛИЗОГУБ В.Г. Завідувач кафедри

внутрішньої медицини №4

 

22.

ЛЮБОТА Р.В. Завуч кафедри онкології
 

23.

МІТЮРЯЄВА І.О. Завідувач кафедри педіатрії №4
 

24.

МОЗИРСЬКА О.В. Завуч кафедри педіатрії №2
 

25.

НЕЧАЕВ М.П. Технічний секретар Вченої Ради медичного факультету №3, асистент кафедри описової та клінічної анатомії
 

26.

НОРЕЙКО С.Б. Професор кафедри

фтизіатрії та пульмонології

 

27.

 ПАЛАТНА Л.О. Доцент кафедри дитячих  інфекційних хвороб, Секретар Вченої ради медичного факультету №3
 

28.

ПЕТРЕНКО В.І. Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
 

29.

ПРИТУЛА В.П. Професор кафедри дитячої  хірургії
 

30.

РУДЕНКО Є.О. Професор кафедри дитячої  хірургії
 

31.

СЕРДИЙЧУК Я. Я. В.о. голови студентської ради медичного факультету №3, студентка 4-го курсу мед.ф-ту №3
 

32.

СУХІН І.А. Завідуючий хірургічним  відділенням Київської клінічної лікарні №3
 

33.

 САЛТИКОВА Г.А. Завуч кафедри педіатрії №4,

секретар ЦМК зі спеціальності 228  “Педіатрія”

 

34.

ХОЛОША О.О. Староста 4-го курсу медичного факультету №3