Симуляційне навчання

Симуляцiйне навчання – сучасна технологiя набуття практичних навичок, yмінь та знань, заснована на реалiстичному моделюваннi та iмiтацiї клiнiчної ситyацiї з використанням рiзноманiтного сучасного навчального  обладнання.

У своiй роботi з використання симуляцiйного навчання Університет  керуєтъся Положенням про симуляцiйне навчання та навчальний центр медичних симуляцiй  в Нацiоналъному медичному унiверситетi  імені О.О. Богомольця.

 

Ознаками симуляцiйного навчання є:

 • наявнiсть штучно створеного iмiтованого середовища для навчання;
 • можливiсть використання манекенів або статистiв для повноти та реалiстичностi моделювання об’єкта в певнiй сиryацiї;
 • вiдпрацювaння конкретних практичних навичок з використанням cyчасної апаратури без завдання шкоди здоров’ю людини;
 • вiдпрацювання командної роботи в iмiтованiй конкретнiй сиryацiї;
 • наявнiсть досвiдчених викладачiв, якi мають баrатий досвiд лiкувальної та
 • навчальної роботи, інструкторів з симуляцiйного навчання;
 • забезпеченiсть вiдпрацювання практичних навичок в зручний час без наявностi пацiєнтiв з використанням манекенів.

 Завдяки співпраці з професором Томасом Ерлером з клініки Східного Бранденбурга гранту від  Міністерства Охорони Здоров’я Німеччини кафедра педіатрії №4 отримала доступ до нових сучасних манекенів та симуляторів й створила симуляційний тренінговий клас. Завдяки їх використанню можливості та обсяги використання медичної симуляції в навчальному процесі значно розширились.

Медична симуляція є сучасним і високоефективним методом навчання майбутніх лікарів.

ЇЇ використання в освітньому процесі процесі дозволяє:

 • набувати і вдосконалювати практичні навички з обстеження пацієнта і надання медичної допомоги
 • ефективно розвивати клінічне мислення
 • розвивати навички комунікації з пацієнтами
 • розвивати навички комунікації з родичами дітей
 • розвивати навички комунікації з колегами
 • розвивати лідерські якості.

Однією з переваг медичної симуляції є те, що отримання студентами нових знань і навичок відбувається в безпечному як для пацієнта, так і для самих студентів контрольованому безпечному середовищі.

Використання симуляційного обладнання разом з симульованими пацієнтами та співробітниками дає можливість отримати клінічний досвід ще  на рівні магістра, зміцнити мотивацію та впевненість майбутніх лікарів-педіатрів, дозволить їм швидше та легше ставати самостійними і ефективними професіоналами.

Манекени Resusci baby QCPR,  Resusci junior QCPR та Resusci Anne QCPR дають можливість:

– навчання високоякісної серцево-легеневої реанімації немовлят

– навчання високоякісної серцево-легеневої реанімації дітей

– навчання високоякісної серцево-легеневої реанімації підлітків

– навчання високоякісної серцево-легеневої реанімації дорослих.

Завдяки використанню разом з цими манекенами систем зворотнього зв’язку  SkillGuide, SimPad PLUS SkillReporter і Laerdal QCPR дозволяє студентам набувати якісних навичок з базової підтримки життя шляхом об’єктивізації оцінки якості апаратно і зменшення суб’єктивності оцінки з боку викладачів. Використання систем зворотнього зв’язку в навчанні підтримки життя рекомендовано American Heart Association, а в останні роки – і для клінічного застосування теж.

Манекени Resusci baby QCPR, Newborn Anne дозволяють здобувачам:

 • навчатися якісної реанімації дитини при народженні
 • опанувати процедури базової підтримки життя
 • забезпечення судинного доступу
 • катетеризації судин пуповини для введення ліків
 • забезпечення прохідності дихальних шляхів різними методами
 • інтубації трахеї
 • санації дихальних шляхів, тощо.

В майбутньому ці навички допоможуть зберігати життя новонароджених в своїй лікарській практиці.

Манекени Laerdal MegaCode Kid та Resusci Anne QCPR  в поєднанні з системою SimPad PLUS дозволяють:

 • навчати реанімаційних базових та розширених заходів у дорослих
 • навчати реанімаційних базових та розширених заходів у підлітків
 • проведення обстеження пацієнта
 • виконання процедур стабілізації стану пацієнта.

Обладнання дозволяє відпрацьовувати:

– забезпечення прохідності дихальних шляхів різними методами (включаючи інтубацію трахеї та застосування надгортанних пристроїв, таких як LMA, iGel)

– забезпечення судинного доступу (периферичний венозний та внутрішньокістковий)

– моніторування ЕКГ

– проведення електричної дефібриляції та кардіоверсії

– проведення зовнішньої кардіостимуляції

– проведення аускультацію серця і легенів

– вимірювання артеріального тиску.

Використання цих манекенів робить можливим їх використання при навчанні студентів молодших курсів (пропедевтика, процедури догляду).

Значно розширюють можливості манекенного обладнання навчальні монітори-дефібриляториSimStart”та Laerdal Monitor з комплектами навчальних електродів та кабелями пацієнта.

Кожен такий програмно-апаратний комплекс дозволяє:

– навчати студентів процедур моніторування

– навчити безпечної дефібриляції

– навчити електричної кардіоверсії

– навчити кардіостимуляції

– навчити виводити на монітор результати лабораторних та інструментальних (ЕКГ, рентгенограми, результати КТ, УЗД досліджень, тощо).

Є незамінним при використанні симуляції в навчальному процесі.

Навчання є спланованим процесом, то ж для ефективного використання наявного обладнання викладачі використовують спеціально розроблені сценарії і чек-листи, що дозволяють досягати навчальних цілей та об’єктивно вимірювати результати навчання.

Обов’язковим і вкрай важливим компонентом симуляційного навчання є дебрифінг (зворотній зв’язок).

Дебрифінг має свою влану структуру і дозволяє студентам ефективно засвоювати знання, усвідомлювати  і структурувати отриманий при роботі з симульованим пацієнтом досвід, пов’язувати його з іншими знаннями і навичками для ефективного їх використання в майбутній практичній діяльності.

Медична симуляція допомагає студентам розвивати не лише практичні навички, але й Soft skills:  навчає приймати швидко адекватні клінічні рішення і брати на себе відповідальність за прийняті рішення, розвиває здатність до прийняття рішень в умовах незвичних або екстрених обставин у лікарській практиці. Також добре розвиваються навички командної роботи, комунікації не лише з колегами, але і з пацієнтами різного віку та пов’язаними з ними особами.

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки симуляційного навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії – проведення серцево-легеневої реанімацій у дорослих та дітей; забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів різної вікової групи; базисна ультразвукова діагностика критичних станів.