Управління, моніторинг якості

 З метою забезпечення та моніторінгу якості освітнього процесу за ОПП 228 «Педіатрія» щорічно проводиться анонімне онлайн анкетування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників щодо рівня їх задоволеності якістю освітніх послуг, що надаються кафедрами Університету.

 Анонімне анкетування здобувачів вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця проводиться згідно «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», «Положення про сектор моніторингу якості освітніх послуг» та «Положення про анкетування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників НМУ імені О.О. Богомольця», забезпечується соціологічною групою Університету на навчальний рік та членами циклової методичної комісії зі спеціальності 228 «Педіатрія» створена робоча група з питань якості освітнього процесу у складі: проф. Норейко С.Б. (голова), проф. Виговська О.В., доц. Кузик П.В., ас. Нечаєв М.П., згідно затвердженого плану.

 Анкетування проводиться щорічно згідно Положення про анкетування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 Більш детальну інформацію щодо результатів анонімного онлайн анкетування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників за ОПП 228 «Педіатрія» щодо рівня їх задоволеності якістю освітніх послуг, що надаються кафедрами Університету, можна знайти у папці “Звіти 228 “ПЕДІАТРІЯ”” за посиланням

(https://drive.google.com/drive/folders/1h0YA0HjffG5b6e9Mc0NH1P1TEYnCEu8l?usp=share_link)