НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №3, спеціальність “Педіатрія”

 

 

Галузь знань – 22 «Охорона здоров΄я»

Спеціальність – 228 «Педіатрія» 

 

До складу медичного факультету №3 входять: деканат, 10 кафедр, з них 9 – клінічних та 1 – фундаментальна, вклінічні бази, академічні групи, Вчена рада факультету, КТК факультету, ЦМК зі спеціальнсті 228 «Педіатрія» та робочі групи з різних напрямків, Студентська Рада факультету.