Наукові гуртки кафедр факультету

  • Структурно-функціональною одиницею наукової роботи студентів на кафедрах є наукові гуртки. Теми засідань наукових гуртків охоплюють теоретичні та практичні знання з дисциплін, методику наукового пошуку, формування дослідницьких навичок, принципи написання наукових статей, презентації наукових результатів – https://drive.google.com/drive/folders/11yXxb5cSmEtLausLv-a1PXr91nfcE4uN?usp=share_link
  • Інформація про всі майбутні заходи публікується в телеграм каналі СНТ (https://t.me/GurtkyNMU) та телеграм – каналі гуртків НМУ (https://t.me/sntnmu).
  • Щорічно, на початку навчального року проводиться зустріч проректора з наукової роботи та інновацій, завідувача відділу наукової роботи студентів та керівників наукових гуртків (https://nmuofficial.com/news/zasidannya-kerivnykiv-studentskyh-naukovyh-gurtkiv-kafedr-universytetu/).
  • Діяльність гуртків регламентується «Положенням про студентський науковий гурток Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» https://drive.google.com/file/d/15912hl8_F7CmkzM5AkAiNSD7NkElbTgT/view?usp=sharing

 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Кафедра гістології та ембріології

Кафедра дитячої хірургії

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра педіатрії № 2

Кафедра педіатрії № 4

Кафедра внутрішньої  медицини № 4

Кафедра онкології

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

Кафедра хірургії № 3

 

Старости СНГ кафедр медичного факультету №3

 

Графіки засідань студентських наукових гуртків кафедр медичного факультету №3

 

Звіти студентських наукових гуртків кафедр медичного факультету №3

 

СУМАРНИЙ ЗВІТ ПО ГУРТКАХ