Вчена рада стоматологічного факультету

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Біденко Н.В. – Голова Вченої ради, декан стоматологічного факультету, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Ковтун Т.О. – секретар Вченої ради, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Канюра О.А. – Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України

Воловар О.С. – професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Коваль О.І. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Коленко Ю.Г. – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор

Костюк Т.М. – завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, д.мед.н., доцент

Кульбашна Я.А. – професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Любарець С.Ф. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Маланчук В.О. – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, професор, Заслужений діяч науки і техніки

Неспрядько В.П. – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Остапко О.І. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Савичук О.В. – завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, професор

Соловйова Г.А. – в.о. завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професор

Сороченко Г.В. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Тутченко М.І. – завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету, професор, Заслужений лікар України

Хоменко Л.О. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, Заслужений діяч науки і техніки України

Василишин У.Р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології

Вознюк В.П. – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України

Воловик І.А. – куратор з впровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) стоматологічного факультету, доцент кафедри терапевтичної стоматології

Григ Н.І. – доцент кафедри терапевтичної стоматології

Дімітрова А.Г. – доцент кафедри терапевтичної стоматології

Добрий-Вечір Т.В. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Дуднікова М.О. – доцент кафедри терапевтичної стоматології

Клітинський Ю.В. – доцент кафедри ортопедичної стоматології

Коваль Є.А. – доцент кафедри ортопедичної стоматології

Єфименко В.П. – в.о. завідувача кафедри кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Мельник А.О. – заступник декана стоматологічного факультету, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Піотрович М.С. – доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету

Свінціцький І.А. – доцент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Скібіцький В.С. – доцент кафедри ортопедичної стоматології

Скрипник І.Л. – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Заслужений лікар України

Філоненко В.В. – заступник декана стоматологічного факультету, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Циж А.В. – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Чехова І.Л. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Шматко В.І. – доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, Заслужений лікар України

Шпак Д.Ю. – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, медичний директор СМЦ НМУ імені О.О.Богомольця

Ватанха Т.В. – заступник декана стоматологічного факультету, асистент кафедри терапевтичної стоматології

Ємельянов С.Д. – студент 8506 групи, староста 5 курсу стоматологічного факультету

Ласкава Ю.С. – студентка 10501 групи, староста 3 курсу стоматологічного факультету

Марцинюк Є.І. – студент 8501 групи, в.о. голови Студентської ради стоматологічного факультету

Свінціцький А.В. – студент 9506 групи стоматологічного факультету

Костюк Т.Р. – студентка 8501 групи стоматологічного факультету, староста групи