ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

Рішення Вченої ради стоматологічного факультету

на виконання Розпорядження НМУ імені О.О. Богомольця 120/2-76

від 22 жовтня 2020 року

 

Відповідно до Наказу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця  від 05.10.2020 року №564 в Університеті запроваджено  дистанційну форму навчання,  відповідно до Наказу від 22.10. 2020 року № 609 дистанційну форму навчання  подовжено.

На стоматологічному факультеті НМУ уже отримано чималий досвід дистанційної освіти, але процес її удосконалення постійно триває.

На виконання Розпорядження НМУ імені О.О. Богомольця 120/2-76 від 22 жовтня 2020 року з метою забезпечення якості освіти в умовах дистанційного навчання на стоматологічному факультеті проведено:

 • методичні наради кафедр стоматологічного факультету по обговоренню та затвердженню звітів викладачів про хід та результати виконання графіку та розкладу навчального процесу;
 • старостати на 1-5 курсах стоматологічного факультету (online);
 • анкетне опитування студентів 1-5 курсів стоматологічного факультету;
 • питання «Про забезпечення дотримання графіку та розкладу за умов навчального процесу дистанційної форми навчання на стоматологічному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця» обговорено на засіданні Вченої ради стоматологічного факультету 12.11.2020 року (online).

 

Ґрунтуючись на отриманій інформації визнано доцільним:

 • заняття проводити виключно згідно розкладу, затвердженого навчально-методичним відділом НМУ імені О.О. Богомольця; завідувачу кафедри/завучу кафедри постійно здійснювати перевірку дотримання графіку та розкладу навчального процесу (із застосуванням online зв’язку зі студентами, аналізу звітів викладачів);
 • контроль за дотриманням графіку та розкладу навчального процесу здійснювати за умов постійної комунікації між Адміністрацією Університету, деканом факультету, завідувачами кафедр, викладачами та студентами;
 • для забезпечення дистанційної форми навчання в обов’язковому порядку використовувати платформу Neuron;
 • передбачити для забезпечення дистанційної форми навчання, у разі необхідності, можливість використання інших засобів електронної комунікації (e-mail, Telegram, Viber);
 • при проведенні занять обов’язковим компонентом комунікації викладача і студента має бути відеозв′язок (Zoom, Skype, Google Meet);
 • з метою формування практичних компетенцій під час online занять та прийому практичної частини ПМК використовувати ситуаційні задачі, клінічні кейси, що стосуються діагностики та лікування і є максимально наближеними до практичної діяльності;
 • посилання на записані відеолекції розмістити на платформі Neuron та сайтах кафедр з наданням можливості студентам продивитися лекції в зручний для себе час;
 • при оцінці письмових робіт студентів керуватись «Положенням про академічну чесність в НМУ імені О.О. Богомольця» та вважати неприпустимими прояви академічного плагіату.

 

Для реалізації та покращення якості навчального процесу необхідно забезпечити співробітників кафедр комп’ютерами з відеокамерами та мікрофонами, принтерами згідно заявок кафедр, а також підведення якісного та швидкісного інтернету до навчальних кімнат.

 

Редакція газети «Медичні кадри»