Науково-практичні конференції, олімпіади та конкурси професійної майстерності зі стоматології

 

Секція «Стоматологія» на Annual young medical scientists` conference – 2022

 

В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця в онлайн-форматі відбулася щорічна Міжнародна конференція молодих науковців 2022 – Annual young medical scientists` conference (AYMS Conf-2022). В AYMSСonf-2022 взяли участь 159 студентів з різних куточків України та світу, які представили 108 наукових робіт. У роботах були обговорені цікаві та актуальні питання з усіх галузей медицини.

В рамках секції «Стоматологія» молоді науковці представили 15 доповідей, до роботи секції долучились гості з Полтавського державного медичного університету. Члени журі секції, які представляли усі фахові кафедри факультету, відзначили високий рівень досліджень студентів і молодих вчених.

Переможцем секції стала студентка стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Наконечна Ю.В., яка представила роботу «Вплив психоемоційного стану на якість життя пацієнтів з захворюваннями тканин пародонту», виконану на кафедрі терапевтичної стоматології (наукові керівники: д.мед.н., професор Коленко Ю.Г., аспірант Синько А.О.). Доповідач виявила сильний кореляційний зв’язок між наявністю та перебігом захворювань тканин пародонту та психоемоційним станом пацієнтів, яких вона обстежувала на базі стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О.Богомольця.

Дипломами ІІ ступеню відзначено роботи Полушкіної А.Ю. «Дегенеративні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба», що виконана на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології (науковий керівник: к.мед.н., доц. Стороженко К. В.) та Мартинюка А.Б «Аналіз застосування цифрових технологій при позиціонуванні дентальних імплантатів та плануванні супраконструкцій у пацієнтів з дистально необмеженими дефектами зубних рядів», виконану на кафедрі ортопедичної стоматології (наукові керівники: к.мед.н, доц. Скібіцький В. С., к.мед.н., доц. Василишин У. Р.). Члени журі відзначили високий рівень володіння матеріалом молодих науковців, а також їх активну зацікавленість у проведенні наукових досліджень та обізнаність у методології наукової роботи.

Гості конференції — студенти з ПДМУ були відзначені дипломом ІІІ ступеню. Єнгаличев Т.Р. і Євтушок В.В. доповідали про особливості психологічного стану пацієнтів зі скаргами на стоматологічні естетичні порушення в залежності від наявності об’єктивного дефекту. Вони довели, що в осіб зі скаргами на естетичні дефекти зубів спостерігається тенденція до помірного рівня сприйнятого стресу, що вказує на психоемоційну напруженість пацієнтів незалежно від наявності об’єктивного дефекту (науковий керівник роботи: д.мед.н., проф. Скрипніков А.М.).

На секції «Стоматологія» результати своїх досліджень, проведених на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку (в.о.зав. кафедри доц. Єфименко В.П.), представила майбутній педіатр — студентка медичного факультету №3 Кузьменко А.А. Поєднання напрямків стоматології і педіатрії можуть суттєво розширити горизонти досліджень в обох галузях.

На секції «Стоматологія» свої дослідження представили також молоді науковці — аспіранти кафедр факультету: для них це – серйозний етап у підготовці та апробації фрагментів дисертаційної роботи. А свої перші кроки в науці більшість із них зробили на таких самих конференціях у студентські роки. Бажаємо їм подальших успіхів на їх творчому шляху.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція «Стоматологія» на Annual young medical scientists` conference – 2021

 

25-26 листопада 2021 року відбулася конференції «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2021». Спільними зусиллями керівництва Університету, кафедр НМУ імені О.О. Богомольця, Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя і Товариства молодих учених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, захід провели, незважаючи на карантинні обмеження, у онлайн-форматі на платформі ZOOM.

Конференцію відкрили вступні лекції від Ю.Л. Кучина про «Контроль антибіотикотерапії у ВАІТ: пошуки шляхів в український медицині» та Associate Professor of Surgery, University Clinic Schleswig Holstein, Campus Lübeck. Lübeck, Germany Ulrich Wellner про «Organisation of Scientific Research among Students in UKSH».

25 листопада відбулося 11 секційних засідань. В секції «Стоматологія» були представлені 13 робіт молодих науковців стоматологічного факультету. Всі дослідження були цікавими та актуальними. Члени журі секцій високо оцінили кожну роботу студентів.

Переможцем секції стала студентка 3 курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Марина Джейн Стенлі, яка представила роботу «Кольородіагностика як допоміжний метод для покращення ефективності лікування зубощелепних деформацій», що виконана на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології (науковий керівник: к.мед.н., доцент Філоненко В.В.). Робота присвячена підтвердженню взаємозв’язоку між вибором улюбленого кольору та характером, що можна використовувати у виборі найбільш ефективної тактики спілкування з пацієнтом для досягнення оптимального ортодонтичного результату.

Дипломами ІІ ступеню відзначено роботи студентів Долгополової О.В. і Ємельянова С.Д. «Вплив інтенсивних фізичних навантажень та незбалансованого харчування на стан зубо-щелепного апарату та мікрофлори ротової порожнини у дітей-спортсменів» (наукові керівники: завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України Бекетова Г.В. та професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., проф. Кульбашна Я.А.) та студентка медичного факультету №3 Кузьменко А.А. «Зміни показників крові у дітей з судинними мальформаціями при склерозуючій терапії блеоміцином», виконану на кафедрї хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку (науковий керівник: к.мед.н., доц. Кисельова Н.В.).

У конференції взяли участь студенти англомовної форми навчання. Свої роботи представили Sara Madadi та Siamak Bagherzadeh «Impact of covid-19 pandemic on personal oral hygiene and frequency of dental visits», Karim Nahouli «The importance of early treatment in orthodontics», Zeineh H.A. «Species composition of root canals microflora in chronic apical periodontitis».

26 листопада 2021 року завершився другий день наукової конференції «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2021», котрий був насичений майстер-класами та лекціями, які безумовно допоможуть учасникам у розвитку майбутньої медичної та наукової кар’єри.

9 грудня 2021 року відбулися засідання Вченої ради стоматологічного факультету НМУ. В урочистій обстановці переможці та всі учасники конференції отримали грамоти та цінні подарунки від Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя і адміністрації Університету.

 

 

 

 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Стоматологія»

1 квітня 2021 року в Українській медичній стоматологічній академії відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Стоматологія» у режимі відеоконференції.

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 16 студентських наукових робіт, що надійшли з 8 закладів вищої освіти України. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 19 студентів з НМУ імені О.О. Богомольця, БДМУ, УМСА, ВНМУ імені М.І. Пирогова, медичного інституту СДУ, УжНУ, ПВНЗ «КМУ» та ХНМУ.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця зі своїми науковими роботами представляли студенти Кордун М. Ю. «Ефективність застосування мотиваційного інтерв’ювання та уроку гігієни у профілактиці стоматологічних захворювань серед учнів 3-4 класів» (науковий керівник – д.мед.н., професор Сороченко Г.В.), Кірієнко Ю.Ю. та Карпенко Д.Є. «Вплив двобічної хейлоринопластики на тканини назо-лабіального комплексу та верхню щелепу у дітей з вродженими двобічними незрощеннями верхньої губи та піднебіння (фотограмометрія, Брауман)» (науковий керівник – д.мед.н., професор Яковенко Л.М.) та Хомяк К.І. «Особливості психологічного супроводу пацієнтів з дисфункцією СНЩС в реабілітаційному періоді після перенесеного COVID-19» (науковий керівник – доц. Костюк Т.М.).

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія визначила переможців. Дипломом І ступеня відзначено роботу Катерини Хомяк, метою якої було вивчення та порівняльний аналіз характеру та ступеню психологічних проявів у пацієнтів з дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів у реабілітаційному періоді після захворювання на COVID-19 шляхом аналізу психологічних скринінгтестів. Вдосконалення діагностичного алгоритму пацієнтів, що мають м’язово-суглобову дисфункцію СНЩС, дозволить підвищити якість надання стоматологічної̈ допомоги пацієнтам. За допомогою розробленого опитувальника для скринінг-тесту пацієнтів після одужання від COVID-19 відзначено, що 79,2% хворих пов’язують погіршення симптоматики дисфункції СНЩС з перенесеним COVID-19. У результаті дослідження проаналізовано вплив перенесеного COVID-19 на психологічний статус пацієнта та визначено, що у 50% хворих зріс рівень тривоги після одужання від COVID-19. Проаналізувавши наявні супутні стоматологічні симптоми пацієнтів після перенесення COVID-19, встановлено, що посилення болю в ділянці СНЩС після перенесення COVID-19 гостро відчували 25% пацієнтів.

На засіданні Вченої ради стоматологічного факультету НМУ в урочистій обстановці Катерина Хомяк отримала подарунки від Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя і адміністрації Університету.

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В МІЖНАРОДНІЙ ОНЛАЙН-ОЛІМПІАДІ «САМАРКАНД-2020»

 

У Самаркандському державному медичному інституті (Узбекистан)  пройшла міжнародна Олімпіада «Самарканд-2020» з 18 основних медичних дисциплін, в якій взяли участь понад 2000 майбутніх медиків з 40 вищих медичних навчальних закладів України, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Узбекистану тощо.

Метою проведення інтелектуальних змагань є пошук обдарованих студентів, підтримка їх наукової та практичної роботи, залучення до інноваційної діяльності та використання їх потенціалу в якості майбутніх медичних працівників.

До інтелектуальних перегонів вперше долучились три студенти стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця. Незважаючи на відсутність досвіду участі в подібних заходах, їх участь в Олімпіаді «Самарканд-2020» виявилась досить успішною.

У секції «Хірургічна стоматологія» ІІІ-є місце посів студент V-го курсу Ю.Ю.Кірієнко (науковий керівник – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, професор Л.М.Яковенко). У секції «Ортопедична стоматологія» ІІІ-є місце — студент V-го курсу В.В.Лях (науковий керівник – доцент кафедри ортопедичної стоматології Т.М.Костюк, яку очолює професор В.П.Неспрядько). Слід відзначити успіх студента ІІІ-го курсу С.Д.Ємельянова у секції «Хірургічна стоматологія», нагородженого  дипломом у номінації «Науковий підхід до рішення проблеми» (науковий керівник – Я.А.Кульбашна, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, яку очолює член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України, професор В.О.Маланчук).

 

 

 

 

 

 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія»

 

4-5 квітня 2019 року в ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія». НМУ представляла команда стоматологічного факультету у складі студентів 4-5 курсів: О.Кашури, Є.Оголь, О.Бабадустової, В.Калашника, О.Кічапіної, К.Юрченко. В олімпіаді змагалися 88 студентів з усіх вищих медичних навчальних закладів України. В напруженій боротьбі наша команда впевнено посіла І місце, а студент 5-го курсу В.Калашник виборов ІІ місце в індивідуальних змаганнях.

Вітаємо наших студентів-призерів олімпіади та викладачів, які високопрофесійно підготували наших переможців та завдяки кому зростає престиж Національного медичного університету імені О.О.Богомольця!

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

29-30 березня року на базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» в м. Полтаві відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія». Участь в Олімпіаді взяли понад 80 студентів з 14 вищих навчальних медичних закладів різних міст України. До складу команди НМУ імені О.О.Богомольця увійшли студенти 4 і 5 курсів, що отримали найкращі результати на першому турі Олімпіади – Юрченко Карина (4 курс), Васильєв Олександр (4 курс), Кічапіна Ольга (4 курс), Жильчук Дмитро (5 курс), Вєдєнєєв Вячеслав (5 курс), Крупич Марія (5 курс). Правила проведення Олімпіади передбачали не лише індивідуальні змагання студентів, але й командний залік, і команда Національного медичного університету імені О.О. Богомольця впевнено посіла перше командне місце.

Олімпіада проходила у два етапи. В перший день учасники письмово відповідали на запитання з усіх розділів стоматології, зашифровані роботи перевіряло незалежне журі. Наступного дня були оголошені імена студентів, що вийшли у фінал. Фіналісти повинні були перед аудиторією відповісти на 4 теоретичні і 4 практичні питання з різних областей стоматології, час на підготовку – 30 секунд. Відповіді оцінювало журі, що складалось з 12 викладачів із різних вищих медичних навчальних закладів України. До фіналу вийшла студентка 5 курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Марія Крупич, в напруженій боротьбі вона посіла 2 місце. Переможцем Олімпіади став студент ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» (Полтава) Максим Скрипник.

В роботі журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади взяла участь зав. кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця професор Л.М.Яковенко, членом апеляційної комісії була декан стоматологічного факультету професор Н.В.Біденко. Команду НМУ супроводжував заступник декана стоматологічного факультету доцент В.В.Філоненко.

 

Деканат стоматологічного факультету

 

 

 

 

 

 

Участь студентів у роботі наукових гуртків на профільних кафедрах, всеукраїнських та міжнарадних наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах професійної майстерності зі стоматології, спортивно-туристичних та інтелектуальних змаганнях “БРЕЙН-РИНГ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ” та “ЩО? ДЕ? КОЛИ? – В СТОМАТОЛОГІЇ” розвиває аналітичне мислення, сприяє поглибленому вивченню та ознайомленню з проблемними питаннями відповідної галузі або предмета і шляхи їх вирішення.

 

6-7 квітня 2017 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» в м. Полтаві відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія». Участь в Олімпіаді взяли 83 студенти з різних міст України. Правила проведення Олімпіади передбачали не лише індивідуальні змагання студентів, але й командний залік за участю команд з 6 учасників. До складу команди НМУ імені О.О.Богомольця увійшли студенти 4 і 5 курсів – Вєдєнєєв Вячеслав (4 курс), Крупич Марія (4 курс), Яремчук Поліна (4 курс), Колишкіна Анастасія (5 курс), Мемедляєв Рефат (5 курс), Поліщук Іванна (5 курс).

Олімпіада проходила у два етапи. В перший день учасники письмово відповідали на запитання з усіх розділів стоматології, зашифровані роботи перевіряло незалежне журі. Наступного дня були оголошені імена студентів, що вийшли у фінал. Крім оголошення фіналістів, журі нагородило окремими відзнаками 8 студентів, чиї роботи отримали найвищу оцінку з окремих стоматологічних дисциплін. Приємно, що серед них виявилось 3 студенти НМУ імені О.О. Богомольця: Вячеслав Вєдєнєєв (найвища оцінка одразу по трьом дисциплінам), Анастасія Колишкіна і Поліна Яремчук.

Студенти НМУ імені О.О. Богомольця впевнено здобули переконливу перемогу у командному заліку, набравши найбільшу кількість балів у письмовому турі. До фіналу вийшов студент 4 курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Вячеслав Вєдєнєєв. В напруженій боротьбі Вячеслав посів 2 місце. Переможцем Олімпіади стала студентка 5 курсу ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» (Полтава) Романішина Анастасія.

В роботі журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади взяла участь зав. кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця професор Л.М.Яковенко, членом апеляційної комісії була декан стоматологічного факультету професор Н.В.Біденко. Команду НМУ супроводжував заступник декана стоматологічного факультету доцент В.В.Філоненко.

 

13 квітня 2017 року співробітники та студенти стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця провели зустріч з учнями Романо-германської гімназії №123 Подільського району міста Києва. Гімназію відвідали заступник декана стоматологічного факультету доцент В.В.Філоненко та студенти 5 курсу Іванна Поліщук, Рефат Мемедляєв, Анастасія Колишкіна. Учні отримали детальну інформацію про Університет, правила вступу та умови навчання. Було проведено лекцію-демонстрацію на тему: «Основні принципи порятунку та захисту людей», учні активно включились до роботи і отримали відповіді на всі свої запитання. Деканат стоматологічного факультету вдячний директору Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця професору Ю.Л. Кучину за надання стимуляційного фантома для проведення заняття.

 

Одним із завершальних акордів стала фінальна гра інтелектуальних студентських змагань «Брейн-ринг зі стоматології», яка відбулась 21 квітня в лекційній аудиторії Стоматологічного корпусу НМУ. Змагання були започатковані ще у 2000 році за ініціативи Студентського наукового товариства НМУ імені О.О.Богомольця, кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (зав. кафедри професор Олександр Савичук) і Асоціації профілактичної та дитячої стоматології України (Президент – професор Лариса Хоменко, на той час – зав. вказаної кафедри). Згодом гра, що виникла як змагання команд студентів виключно на факультеті, набула популярності, отримала широку підтримку, стала всеукраїнською, а потім і міжнародною. Почали проводитись відбіркові змагання, до Києва на фінал приїжджали студенти з усіх куточків України і ближнього зарубіжжя. Гра вдосконалювалась, видозмінювалась, набувала нових форм, але незмінними лишались атмосфера творчості, нестримного пошуку, прагнення досконалості, пізнання, заглиблення в обрану професію.

24 лютого у Харкові відбулись відбіркові змагання, а у фіналі 2017 року взяли участь 6 команд: Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова (команда «Синерезис»), ДЗ «Дніпропетровська медична  академія МОЗ України» (команда «Pathfinder»), Івано-Франківського національного  медичного університету (команда «Золотий переріз»), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (команда «Торк»), Харківського національного медичного університету (команда «Maryland Bridge»), а також збірна команда від Асоціації студентів стоматологів України (команда «Smart Bond»). Організатором і постійною ведучою Гри є декан стоматологічного факультету імені О.О. Богомольця професор Наталія Біденко. До складу журі увійшли викладачі НМУ та гості: професори Лариса Хоменко, Людмила Яковенко, доценти Олександр Грибан, Юлія Коленко, Сергій Поліщук (Вінниця), Тетяна Каміна (Харків), Ольга Салюк (Дніпро), асистент Олег Кошкін (Івано-Франківськ), представник компанії 3М Олег Хлєбас. На інтелектуальні змагання завітала ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова.

Гра традиційно складалась з кількох конкурсів: конкурс бліц-питань, конкурс питань для творчого осмислення, відповіді на які оцінювало журі, конкурс капітанів, конкурс «домашнє завдання». Команди також мали представити кожна свій ВНЗ, задати суперникам питання стосовно своєї назви, а також придумати питання зі стоматології – якість питань оцінювало журі. Учасники виявили серйозну підготовку, продемонстрували яскраву, потужну гру, що дивовижно поєднала інтелект з артистизмом і не залишила байдужими ні журі, ні зал, ні навіть ведучу.

За результатами гри перемогла команда “Smart Bond”, що представляла Асоціацію студентів стоматологів України і складалась зі студентів та інтернів НМУ імені О.О. Богомольця. Друге місце посіла команда з Харкова «Maryland Bridge», третє – команда студентів НМУ імені О.О. Богомольця «Торк». Усі команди були відзначені як заохоченням від журі, так і призами спонсорів (ТОВ 3М Україна, компанії Стаміл, видавництв ГалДент, Книга Плюс, журналу Дентал Клуб).

 

В грудні 2016 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця був проведений I етап конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого були обрані 2 найкращі праці. Автори наукової роботи «Prediction of nasolabial complex deformations forming in children with congenital cleft lip and palate» Єлизавета Борисова  та Вячеслав Вєдєнєєв (науковий керівник – зав.каф., д.м.н., професор Людмила Яковенко) були запрошені для участі в II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на базі Харківського національного медичного університету. Конкурс відбувся 29-30 березня 2017 року. У змаганнях брали участь 19 конкурсних робіт із 8 найбільших державних медичних університетів України.

В своїй науковій роботі київські студенти представили результати фотограмметричного дослідження 42 дітей, 74 фотографій за різноманітними показниками для оцінки стану тканин назо-лабіального комплексу у пацієнтів з вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння. Наукова робота була виконана на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За одностайним рішенням журі конкурсу студенти стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця Єлизавета Борисова та Вячеслав Вєдєнєєв отримали перемогу, що є надзвичайно важливою ще й з огляду на те, що у конкурсі брали участь не лише студенти-стоматологи, а представники різних факультетів з роботами, що стосувались клінічної та фундаментальної медицини і фармакології.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 року № 1038 та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1266 та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру в 2016/2017 н.р. загальна кількість отриманих Дипломів студентами НМУ становить 9, з них: I ступеня – 5, II ступеня – 2, III ступеня – 2.

 

10 квітня 2017 року в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся конкурс професійної майстерності студентів стоматологічного факультету за підтримки компанії 3М Україна.

У змаганнях взяли участь п’ять бригад у складі лікаря і асистента – студентів старших курсів стоматологічного факультету. Майбутні лікарі повинні були виконати естетичну реставрацію фронтальних зубів із застосуванням сучасних фотополімерних композитних матеріалів. Представник компанії 3М Україна Андрій Жуйков надав можливість використовувати найсучасніші матеріали та інструменти для реставрації зубів. Пацієнти майбутніх стоматологів виявились досить складними – адже навіть у досвідчених лікарів реставрації фронтальних зубів вимагають чимало часу та зусиль. Проте всі учасники впорались із нелегкими завданнями. Журі у складі викладачів кафедр терапевтичної стоматології і дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, а також представників компанії 3М нелегко було вибрати переможця, проте перевагу було віддано студентці 5 курсу Анні Глушко (асистент – Вадим Шорін).