ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НАМН УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНІ ДІЯЧІ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНІ ЛІКАРІ УКРАЇНИ, ЧЛЕНИ МІЖНАРОДНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – ЦЕ:

⚫ понад 150 викладачів на профільних кафедрах,

⚫ 16 докторів наук,

⚫ 1 член-кореспондент Національної академії медичних наук України,

⚫ 4 заслужені діячі науки і техніки України,

⚫ 6 заслужених лікарів України,

⚫ 24 члени міжнародних професійних організацій.

 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРАЦЮЮТЬ:

Член-кореспонденти Національної академії медичних наук України:

проф. Маланчук В.О.

 

Дійсні члени Української академії наук:

проф. Фліс П.С.

проф. Канюра О.А.

 

Заслужені діячі науки і техніки України:

проф. Маланчук В.О.

проф. Неспрядько В.П.

проф. Фліс П.С.

проф. Хоменко Л.О.

 

Заслужені лікарі України:

проф. Тутченко М.І.

проф. Канюра О.А.

доц. Передков К.Я.

доц. Шматко В.І.

доц. Скрипник І.Л.

доц. Вознюк В.П.

 

Члени міжнародних професійних організацій:

проф. Маланчук В.О., проф. Воловар О.С., проф. Кульбашна Я.А., доц. Астапенко О.О., доц. Логвіненко І.П., доц. Бродецький І.С, Хусейнов А.Н. – члени Європейської Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) та Інтернаціональної асоціації щелепно-лицевих хірургів (IAOMFS); (проф. Маланчук В.О. – член Рад EACMFS та IAOMFS від України)

доц. Лось В. В. – дійсний член American Academy of Maxillofacial Prosthetics (USA), International Congress of Prostodontists (USA), Європейської академії імплантологів (EUCID)

проф. Хоменко Л.О., проф. Біденко Н.В. – члени Міжнародної асоціації дитячих стоматологів (IAPD)

проф. Біденко Н.В., Чегертма Е. – члени Європейської академії дитячої стоматології (EAPD)

проф. Фліс П.С. – Почесний вчений Європи, член Всесвітньої асоціації ортодонтів, член Європейської асоціації ортодонтів (EOS), почесний голова Професійного товаритства ортодонтів Білорусі, Медаль імені Роберта Коха

доц. Ращенко Н.В., доц. Леоненко Г.П. – члени Європейської асоціації ортодонтів (EOS)

доц. Скрипник І.Л. – член Європейської асоціації ортодонтів (EOS), член Американської Асоціації Стоматологів, Почесний член Професійного товариства ортодонтів Білорусії

доц. Шекера О.О. – дійсний член International Academy of Periodontology

проф. Тутченко М.І. – член Європейської асоціації хірургів

доц. Піотрович С.М. – член Європейської асоціації герніологів

асист. Ярошук Д.В. – член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, член Європейської асоціації герніологів

асист. Андрієць В.С. – член Європейської асоціації колопроктологів

асист. Бірюченко І.В. – член Американського товариства гастроінтестинальної ендоскопії (ASGE), асоційований член Римської фундації

асист. Свінціцький І.А. – член Європейського респіраторного товариства (ERS), Європейського товариства кардіологів (ESC), Європейської асоціації серцевої недостатності (HFA), Європейської асоціації превентивної кардіології (EAPC), Європейської асоціації серцево-судинної візуалізації (EACVI), Європейської асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань (EAPCI), Рад з артеріальної гіпертензії та інсульту при Європейському товаристві кардіологів, Американського товариства нефрологів (ASN), Молодіжної мережі Європейської протиревматичної ліги (EMEUNET), Всесвітньої асоціації молодих вчених (WAYS)

асист. Динник Н.В. – член Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (AASLD), Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки (EASL), Європейського товариства клінічної нутриціології та метаболізму (ESPEN)

 

Професори В.О. Маланчук, В.П. Неспрядько долучені до роботи координаційної ради Асоціації стоматологів України, доцент І.Л. Скрипник є її генеральним секретарем.

Проф. Л.О. Хоменко – Президент Української асоціації профілактичної та дитячої  стоматології, проф. Я.А. Кульбашна – Президент Української асоціації стоматологічної освіти, проф. В.О. Маланчук – Президент Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, проф. П.С. ФлісПочесний Президент асоціації ортодонтів України.