ERASMUS+ (KA1)

Діючі угоди

Оголошення

Оголошення нові

Документи

Корисні посилання

 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ERASMUS+ )

 

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

 

Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Erasmus+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають держави-члени ЄС та країни Економічного Союзу.

 

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

 

 • Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі Erasmus+

 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ

 

 • Студенти, починаючи з другого (2) курсу (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
 • Академічний персонал (викладачі)
 • Адміністративний персонал (співробітники підрозділів)

 

КА1: МОБІЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА АКАДЕМІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

 

 • Розвиток і розширення знань, навичок і компетентностей
 • Участь у структурованих курсах та тренінгах за кордоном
 • Стажування (спостереження за роботою в сфері освіти дорослих або у відповідній організації іншого сектору)
 • Покращення якості викладання (викладацькі відрядження)

 

КА1: МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і компетентностей
 • Кредитна мобільність: навчання та стажування (практика) в університетах за обміном
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу, щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

 

НАСТАНОВИ

 

КРОК 1. Дізнайтесь у відділі міжнародних зв’язків, вебсайті Університету, сторінок FaceBook чи є проекти та конкурси на мобільність за обміном в Університеті в рамках Erasmus+:

 

КРОК 2. Якщо вже є такі проекти в Університеті, то внутрішні конкурси будуть оголошені відкрито та прозоро на вебсайті Університету (https://nmuofficial.com). Всі умови, документація, процедури участі і критерії відбору Вам необхідно уточнити у відділі міжнародних зв’язків Університету (intdepnmu@gmail.com та +380442352131). Правила участі у конкурсі відкриті, зрозумілі і доступні. Остаточне рішення приймає приймаюча сторона.

 

КРОК 3. По закінченню мобільності обов’язковою умовою для України є автоматичне визнання періодів і результатів мобільності як студентів так і працівників. Обговоріть ці питання з Деканом факультету та зі співробітниками Деканату до початку мобільності, уточніть що необхідно і які документи потрібно привезти для такого визнання. Разом поговоріть з викладачами Університету.

 

КРОК 4. Читайте уважно Угоди, які підписуєте з приймаючою стороною, спілкуючись з приймаючою стороною, ставте в копію відділ міжнародних зв’язків Університету та звертайтесь до них за допомогою і підтримкою.

 

КРОК 5. Якщо для Вас не знайшлось конкурсів серед наявних проектів Університету, ініціюйте спілкування з університетом з Європи та принесіть контакти бажаних іноземних партнерів до відділу міжнародних зв’язків для налагодження співпраці та для участі в нових конкурсах.