ERASMUS+ (Jean Monnet)

 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Ціль напряму Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідей Об’єднаної Європи.

 

 

Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки де важливо вичати та досліджувати досвід ЄС для України.

 

Проекти передбачають участь від одного і більше інститутцій та розраховані 12 місяців, 24 місяці, 3 роки (залежить від виду діяльності).

Основні види діяльності за напрямом:

Детальніше по кожному окремому виду діяльності Жана Моне надано у Керівництві до програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide) за посиланнями: англійською мовою 2020 р.

та  оновлюється переклад українською мовою (2 версія 2019 р.)

Конкурси проектів 2020 р. оголошено в кінці жовтня 2019 р. з кінцевим терміном подання заявок до 22 лютого 2020 р.

Період оцінювання- 5 місяців

Повідомлення для аплікантів- липень 2020 р.

Стартова дата проекту- вересень 2020 р.

 

Гранти ЄС на викладання та дослідження

Назва гранту-ціль-сума гранту-тривалість

1) МОДУЛЬ– Освітня програма обсягом не менше 40 годин (максимальна сума гранту – € 30,000) – 3 роки

 

2) КАФЕДРИ – Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + мінімум 1 додаткова діяльність (максимальна сума гранту – € 50,000) – 3 роки

 

3) ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ – Осередки накопичення знань та компетентностей (максимальна сума гранту – € 100,000) – 3 роки

 

Основні види діяльності за зазначеними грантами:

 • Викладання курсів у визначеній тематичній сфері, включених до офіційних навчальних планів і програм
 • Дослідження та вивчення, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики та визначених тематичних сфер
 • Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій, експертизи, наукові активності та публікації

4) МЕРЕЖІ– Посилення співпраці та поширення результатів високоякісних досліджень (максимальна сума гранту – € 300,000)

5) ПРОЕКТИ- Опрацьовування різноманітних методологій, активізація дискусій та рефлексії (максимальна сума гранту – € 60,000) – 12, 18, 24 міс.

 

 

Основні види діяльності за зазначеними грантами:

 • Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик;
 • Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі ЗВО, науково-дослідних інститутів, урядових та європейських структур, дослідників, експертів, громадських активістів;
 • Розроблення академічного змісту для окремих цільових груп;
 • Спільне створення змісту та спільне викладання

6) АСОЦІАЦІЇ – Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних процесів (максимальна сума гранту – € 50,000) -3 роки

Основні види діяльності за зазначеними грантами:

 • Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються євроінтеграційними студіями;
 • Відкритий діалог з громадськістю, активізація експертно-фахового дискурсу;
 • Популяризація ідей Об’єднаної Європи, сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості;
 • Створення та підтримка веб-сайту, платформи асоціації; поширення інформації про ЄС через ІКТ – інструменти, розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів