СТРАТЕГІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Одним зі стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації. Міжнародна діяльність НМУ має різноаспектний характер та спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва закладу в науково-практичній, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел фінансування, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.

 

Міжнародна діяльність Університету спрямована на досягнення таких цілей:

 

  • прискорення процесу інтеграції НМУ імені О.О. Богомольця у міжнародний академічний простір зі збереженням і подальшим розвитком наукових напрацювань та їх застосуванням у міжнародних програмах та проектах;
  • створення умов для подальшого розвитку і широкого впровадження принципів та стандартів Болонського процесу;
  • зміцнення позицій на світовому та національному ринках навчальних послуг;
  • забезпечення доступу до інформаційних джерел кращого світового досвіду в галузі організації навчальної та дослідницької роботи, розвитку студентського самоврядування, встановлення ефективних взаємозв’язків зі світовими досягненнями в сфері медицини та фармації, їх ефективного використання в освітньо-науковій діяльності та практиці;
  • залучення Університету до міжнародних освітніх і науково‑дослідних проектів;
  • використання міжнародних ресурсів для реалізації університетських освітніх та науково-дослідних програм.