Партнери по Україні

ПАРТНЕР ГАЛУЗЬ СПІВРОБІТНИЦТВА/УЧАСНИКИ ОБМІНУ
Національна організація «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» м. Львів

Співробітництво у галузі спільної участі в міжнародних проектах, підвищення академічної мобільності, організація освітніх, навчальних заходів, конференцій, стажувань.
Національний технічний університет Україна «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про створення міжуніверситетського науково-навчального центру Біомедичної інженерії/

Студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, наукові співробітники

Київський національний лінгвістичний університет

Створення центру китайської мови і культури в НМУ як представництва ІК КНЛУ. Вивчення китайської мови і культури/

Студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, наукові співробітники 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Співробітництво у галузі спільної участі в міжнародних пректах, таких як Програма Європейського Союзу ERASMUS+ KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти», КА3 «Жан Моне», Горизонт 2020 та інших/

Студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, наукові співробітники 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Співробітництво у галузі спільної участі в міжнародних пректах, таких як Програма Європейського Союзу ERASMUS+ KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти», КА3 «Жан Моне», Горизонт 2020 та інших/

Студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, наукові співробітники 

ГО «Українська медична студентська асоціація»

Проходження стажування іноземними студентами-медиками на базі клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця з наукових та клінічних цілей.