НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Студентський науковий гурток

 

Відповідальний  к.м.н., доцент Романенко Ганна Олександрівна, роб. 4561011, моб. 0503127031

RomanenkoAAAA@bigmir.net, ganusya@gmail.com

Староста СНГ – Єгор Дмитрович, студент 5 курсу медичного факультету №1, 8 групи, моб. 0660877719,

jokeron342@gmail.com, www.facebook.com/groups/1849487491978260/

 

Студентський науковий гурток кафедри було засновано в середині 20-х років минулого століття. Він послужив базою професійного зростання для багатьох висококваліфікованих лікарів та видатних вчених, зокрема академіка НАН та НАМН України, РАМН Д.Ф. Чеботарьова, член-кореспондентів НАМН України О.В. Епштейна та І.М. Дикан, д.м.н. професорів В.І. Мілько, Д.С. Мечева, А.П. Лазаря, Р.П. Матюшка, В.М. Славнова, Д.Д. Іванова, д.м.н. О.В. Кириченко, Ю.Л. Ставицького, Н.О. Тишко. Науковими керівниками гуртка у свій час були О.Я. Богаєвський, М.Ф. Заркевич, В.І. Мілько, М.М. Кондрацький, Н.Л. Морозова і протягом останніх 6 років – доцент Г.О. Романенко.

Метою гуртка є виявлення обдарованих студентів, залучення їх до клінічної та дослідницької роботи, яка виконується на кафедрі, а також підготовка науково-педагогічного резерву.

Останнім часом, у зв’язку з впровадженням в радіологію сучасних технологій, серед студентів підвищується інтерес до променевої діагностики та променевої терапії і відповідно збільшується кількість членів наукового гуртка кафедри. Зараз у гуртку займаються як студенти, які твердо вирішили пов’язати свою професійну діяльність з радіологією, так і студенти, що перебувають у пошуку свого місця в багатогранному світі медицини. Кафедра надає можливість гуртківцям брати участь у променевих дослідженнях хворих на клінічних базах, удосконалювати свої знання та практичні навички, а також займатися підготовкою наукових робіт під керівництвом досвідчених викладачів.

Кожне засідання гуртка побудовано таким чином, що всі учасники мають можливість глибоко вивчити тему заняття. З цією метою передбачені вступні міні-лекції наукового керівника гуртка або викладача кафедри, присвячені актуальним питанням тематики засідання. Одним із найбільш перспективних напрямків діяльності студентського наукового гуртка кафедри є практична складова кожного заняття. Студенти вивчають найбільш показові, або навпаки, складні з клінічної точки зору діагностичні зображення, що дозволяє розширити і поглибити їх знання як майбутніх фахівців. Також гурток надає можливості для реалізації творчих здібностей кожного студента. Гуртківці готують реферативні огляди вітчизняних і іноземних джерел із актуальних питань променевої діагностики та терапії, які представляють у вигляді доповідей із мультимедійним супроводом. Невід’ємною частиною заняття є обговорення цікавих клініко-діагностичних випадків і спостережень, де викладачі діляться з вихованцями безцінним досвідом.

Гуртківці беруть активну участь у конференціях, наукових з’їздах і конгресах із променевої діагностики та променевої терапії. Результати їхніх наукових досліджень щорічно представляються на студентських конференціях НМУ ім. О.О. Богомольця, міжнародних міжвузівських конгресах та Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та були відзначені призовими місцями та дипломами. Найбільш активні студенти є членами СНТ імені О.А. Киселя та мають публікації у фахових виданнях ВАК України.

Основні напрямки наукової роботи: актуальні питання сучасної променевої діагностики: УЗД, КТ, МРТ, променевої терапії (застосування лінійних прискорювачів, поглиблене вивчення методик зовнішнього та внутрішнього опромінення).

 

Клінічні бази кафедри, на яких функціонує гурток:

Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини;

КНП «Міська клінічна лікарня №18», відділення радіонуклідної   діагностики   (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34).

 

План засідань СНГ кафедри у 2020/20210 н.р.

Дата Тема
23.09.2020 Організаційне засідання. Вступ до теми «Променева діагностика і терапія».
21.10.2020 Особливості проведення променевої діагностики при COVID-19 і ускладнень, які спричинені коронавірусом.
18.11.2020 Променева діагностика ургентних станів. Військово-польова діагностика.

*Творчі завдання.

16.12.2020 Променевий діагностичний супровід у випадку хірургічних втручань.
20.01.2021 Радіонуклідні методи діагностики. Реносцинтиграфія. *Практична частина на базі відділення радіонуклідної діагностики КМКЛ №14.
24.02.2021 Ультразвукові дослідження, переваги і недоліки. Сучасні розробки і новаторські методики.
31.03.2021 Основні методи і принципи променевої діагностики онкологічної патології. Остеосцинтиграфія.

*Практична частина на базі відділення радіонуклідної діагностики КМКЛ №14.

28.04.2021

 

Основні методи і принципи променевої терапії.

** Брахітерапія, засідання СНГ в КООД.

26.05.2021 Методи і принципи променевої діагностики захворювань опорно-рухової системи та посттравматичних ушкоджень.

Перелік гуртківців 2020-2021 рр.

ПІБ Курс Група Факультету
1. Лазар Є.Д.  староста 4 8 І медичний
2. Ліщенко І.І. інтерн 2 рік лкар-рентгенолог
3. Романюк О.Р інтерн 1 рік лкар-рентгенолог
4. Базаров М.О. 6 22 І медичний
5. Колотова Л.В. 6 3 ІІІ медичний
6. Франчук С.Г. 5 26 ІІ медичний
7. Ромасько І.С. 5 5 І медичний
8. Амеліна М.А. 5 3 І медичний
9. Ломака А.О. 4 3 ІІ медичний
10. Іпатій Н.О. 3 4 ІІІ медичний
11. Скрябина А.О. 5 1 І медичний
12. Ожигов Я.В. 3 4 ІІІ медичний
13. Остраниця Н.А. 3 5 І медичний
14. Смирнова М.В. 5 5 ІІ медичний
15 Дащенко С.В. 3 7 ІV медичний
16 Максимов В.А. 5 7 І медичний
17 Рудницький О.Г. 5 3 І медичний
18 Бистрицький Д.О 6 10 ІІІ медичний
19 Горбачевська С.І. 6 12 ІІІ медичний

 

Теми досліджень, запланованих на кафедрі із студентами-співвиконавцями у 2020/2021 н.р.

Табл. 21

 

Назва теми Науковий керівник Студенти-співвиконавці (ПІБ, курс, група, факультет)
1 Значення остеосцитниграфії при виявленні метастатичного ураження кісток скелета під час встановлення діагнозу  карцинома нирки і як спостереження на після лікувальному етапі Доц. Романенко Г.О. Лазар Єгор Дмитрович

5 курс І медичний 8 група

2. Рентгенівська комп’ютерна томографія в діагностиці патологій грудної порожнини Доц. Романенко Г.О. Скрябіна Анна Олександрівна

5 курс І медичний

1 група

3. Медичні ускладнення від застосування контрастних речовин в рентгенології Доц. Романенко Г.О. Колотова Людмила

6 курс

ІІІ медичний 3 група

 

Результати роботи заплановано представити на Annual Young Medical Scientist  Conference 2021 р. і 8-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні», Київ, 28-30 березня 2021р.

Староста гуртка бере участь у науковій темі кафедри УДК 616.71-033.2-073.7:57.088.6:616.61-006.6 «Значення остеосцитниграфії при виявленні метастатичного ураження кісток скелета при встановленні діагнозу  карцинома нирки  і як спостереження на після лікувальному етапі».

 

 

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією засідання гуртка проходять у режимі онлайн. Також СНТ кафедри радіології проводить сумісні онлайн-засідання з гуртками патологічної анатомії, ендокринології, топографічної анатомії та ін.

Проводяться і практичні засідання гуртка. Знайомство з відділеннями. КНП «КМКЛ №18», відділення радіонуклідної діагностики.

 

 

 

Шановні студенти! Гурток створений виключно для вашого наукового розвитку, на засіданнях панує дух колегіальності та дружніх взаємин. Ми чекаємо на Вас!